Home

Apostel Apostolisch Genootschap

Apostolisch is afgeleid van het woord apostel. Apostel komt uit het Grieks en betekent: gezondene, iemand met een boodschap of missie. De missie van het Apostolisch Genootschap bestaat uit het brengen van liefde in de samenleving 28 oktober 2020 Apostelkind, Apostolisch Genootschap, Communicatie Apgen, Media, Publiciteit, Tegengeluid Jeanne. Op 14 oktober plaatste het Witte Weekblad een blijmoedig artikel over de feestelijke bijeenkomst in de apostolische gemeente in Nieuw-Vennep Het dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap: gaat verantwoord om met medewerkers, door vanuit een gezamenlijk doel mensen steeds op de juiste plek in te zetten en te ondersteunen in hun ontwikkeling, gaat verantwoord om met zijn plaats in de maatschappij, door vanuit betrokkenheid en zijn waarden en normen de dialoog te zoeken en daar actie. Het Apostolisch Genootschap heeft een nieuwe apostel. Op 24 april 2011, eerste Paasdag, heeft apostel Dick Riemers van Het Apostolisch Genootschap zijn opvolger bekend gemaakt: Albert Wiegman. Hij is een mens die met vertrouwen en geloof in de kracht en verbondenheid van mensen bruggen wil bouwen in de samenleving

Veelgestelde vragen - Apostolisch Genootscha

 1. In 2021 bestaat het Apostolisch Genootschap 70 jaar. Ook is het dan 75 geleden dat apostel Lambertus Slok werd aangewezen en 10 jaar na de aanwijzing van apostel Bert Wiegman. Redenen genoeg om een jubileumboek samen te stellen. Leven in liefde verschijnt binnenkort en alle huishoudens krijgen een exemplaar
 2. de denkbeelden van apostel van Oosbree doorgetrokken heeft, deze op basis van eigen overtuigingen verder ontwikkeld heeft. (Ja) De apostel werd binnen het Apostolisch Genootschap een soort 'zwart gat' dat alles naar zich toe trok, waarop alles betrokken werd. Hij was de Levensnorm. Het ideaal was om zo te zijn, t
 3. Apostolisch Genootschap, ten derde door groeiende waardering van buitenstaanders voor het zich veranderende Apostolisch Genootschap, ten vierde door mijn contacten met leden van de Nieuw Apostolische Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen2, en ten vijfde door mijn 1 Lied nr. 118, bundel Gemeenschapsliederen, Baarn 2016
 4. Het Apostolisch Genootschap is in 1951 opgericht door de eerste Nederlandse apostel, Lambertus Slok. In de hoogtijdagen had het 30.000 leden, tegenwoordig nog 14.000 leden en sympathisanten. Het genootschap noemt zich een open, levensbeschouwelijke, vrijzinnige organisatie
 5. 16: Machtswellust in het Apostolisch Genootschap. 17 september 2020 Apostelkind, Apostolisch Genootschap, Ervaring Carolien. Geschreven door Ans Elzinga. Naar aanleiding van Apostelkind van Renske Doorenspleet wil ik schrijven hoeveel het lezen van dit boek bij mij naar boven heeft gehaald uit mijn apostolische leven dat ik 33 jaar geleden.

Het Apostolisch Genootschap is in 1951 opgericht na een schisma in 1946. Aanleiding voor deze scheuring was het uit elkaar groeien van de HAZEA en de Duitse Neuapostolische Kirche tijdens het 36-jarig apostolaat van Johannes Hendrik van Oosbree (1862-1946). De HAZEA groeide in deze tijd van 7400 naar circa 30.000 leden Apostel Bert Wiegman (bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap) reageert binnen een paar weken na de publicatie van 'Apostelkind' op het boek (22 april 2020). Reactie op het boek van Bert Wiegman (apostel/ bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap), 22 april 2020

Of die in ieder geval sekte achtige trekjes zagen. Mijn persoonlijke ervaring: 1) Er zijn heel veel lieve, aardige en goedwillende mensen in het Apostolisch Genootschap. 2) Er is, zeker in het verleden, sprake geweest van een soort verering van de leider (de Apostel). Daarover werd gezegd: Mijn God als Apostel, voor Hem kniel ik neer Het woord apostolisch ontstond rond het jaar 100 en is afgeleid van het Griekse apostellein dat 'uitzenden' betekent. Een apostel is iemand die uitgezonden wordt met een opdracht, of iemand die zich geroepen voelt tot een taak in de wereld. 'Apostolisch' betekent: zoals apostelen of van apostelen afkomstig Feestje Apostolisch Genootschap valt verkeerd. 28 oktober 2020 Apostelkind, Apostolisch Genootschap, Communicatie Apgen, Media, Publiciteit, Tegengeluid Jeanne. Op 14 oktober plaatste het Witte Weekblad een blijmoedig artikel over de feestelijke bijeenkomst in de apostolische gemeente in Nieuw-Vennep Onze gemeenschap. Vlak bij de Zaan, in de Tuinstraat, staat het gebouw van het Apostolisch Genootschap Zaandijk. Een gemeenschap van 160 mensen die zich willen bezinnen op levensvragen. In onze erediensten en andere bijeenkomsten zoeken we naar inspiratie en denken we na over hoe we ons leven zinvol kunnen invullen Religieus Genootschap volgt 'gewone' Apostel Het Apostolisch Genootschap, een religieuze beweging verspreid over 91 gemeenten, heeft na de oorlog het eigen geloof radicaal veranderd. De leden..

apostel kan herleid worden tot 'gezondene, boodschapper'. Het geloof in de wederkomst is binnen het Apostolisch Genootschap het meest duidelijk op de achtergrond geraakt, al zou je kunnen stellen dat di Het Apostolisch Genootschap roept (ex)leden op om ervaringen van hun (jeugd)lidmaatschap van voor de eeuwwisseling te delen. Aanleiding is het recent verschenen boek Apostelkind van ex-lid Renske Doorenspleet over haar apostolische jeugd, tegen de achtergrond van een feitelijke beschrijving van het Apostolisch Genootschap in die tijd Het Apostolisch Genootschap Apostel Van Oosbree had al in 1946 bij testament de districtsoudste Lambertus Slok aangewezen als zijn opvolger. Stamapostel J.G. Bischoff ging daarmee echter niet akkoord en benoemde J. Jochems tot apostel. Een langdurige rechtsprocedure kwam op gang

Feestje Apostolisch Genootschap valt verkeerd

Renske Doorenspleet werd geboren in het Apostolisch Genootschap. Na haar uittreding in 1998 wil ze nog maar één ding: haar eigen weg gaan. Maar ze heeft haar jeugd nooit kunnen loslaten. In Apostelkind probeert ze te begrijpen wat haar is overkomen en welke ingrijpende gevolgen dat voor haar en anderen heeft gehad Over het Apostolisch Genootschap was en is weinig bekend. Toch had het genootschap in zijn hoogtijdagen 30.000 leden in Nederland. Nederlanders die gewoon functioneerden in de maatschappij, maar tegelijkertijd leefden in een parallelle wereld waarin alles in het teken stond van overgave aan de gemeenschap en de Leidsman (de 'Apostel') Bij het apostolisch genootschap ontstond de ommekeer in van wij zijn er voor God naar wij zijn een deel van dat gods orgaan. Maar de laatste stap naar het, ik wil niet verantwoordelijk zijn aan alles wat voortvloeit uit dat godsbeeld en zich helemaal losmaken van dat wat uit het restant van de behoefte aan een oorzaak van het inclusiefe leven dat we leven is wordt niet gemaakt Het Apostolisch Genootschap - 1906. In 1906 werd de eerste Amstelveense familie door apostel Kofman verzegeld. Dat was het begin van het Apostolische Werk in Amstelveen. Het honderdjarig bestaan werd in 2006 gevierd met diverse activiteiten. Het Apostolisch Genootschap is een religieuze beweging gericht op humaniteit

Apostelkind van Renske Doorenspleet (1973) is een bijzonder autobiografisch verhaal over een kind dat is grootgebracht in zo'n gesloten gemeenschap, het Apostolisch Genootschap. Dat klinkt als een van de vele protestants-christelijke afsplitsingen in Nederland, zoals iets evangelisch of doopsgezind, maar dat is het niet 1) Het Apostolisch Genootschap is de jure een kerkgenootschap dat in 1951 werd opgericht in Nederland en gerekend kan worden tot het religieus-humanisme.Het heeft zich in een relatief korte tijdsspanne ontwikkeld van gesloten conservatief - naar een open liberale levensbeschouwing met een vrijzinnige visie op God, de schepping en de plaats van de mens hierin Het Apostolisch Genootschap is een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die zijn zetel heeft te Baarn, Een district wordt geleid door één of meer districtsvoorgangers overeenkomstig de door de apostel of het bestuur te geven instructies

De Nieuwe Apostel is: Dr. A. (Bert) Wiegman, Kinderarts/cardioloog en medisch directeur AMC te Amsterdam. Wellicht is het wenselijk dat leden van het Apostolisch genootschap hier enige reacties plaatsen. Of zelfs een verslag van de dienst? Het Webteam wenst de Nieuwe Apostel veel wijsheid en Gods zegen toe. Met vriendelijke groet, Tosc Áls we het woord Apostel achter ons laten, dán is een logische volgende stap om ook de naam van de organisatie Apostolisch Genootschap te veranderen. Ik was daar mijn hele leven vóór. En nú (als jeugd van 62 jaar) weet ik dat niet zeker meer. Apostel staat bij mijn weten onder meer voor 'gezant'. Oorspronkelijk van god Het Apostolisch Genootschap is in 1951 opgericht door de eerste Nederlandse apostel, Lambertus Slok. In de hoogtijdagen had het 30.000 leden, tegenwoordig nog 14.000 leden en sympathisanten Ze groeiden beiden op in het Apostolisch Genootschap, een gemeenschap waarin het draait om 'de Apostel' en waar God als universele, mysterieuze kracht verkondigd wordt. De schok bij de familie was dan ook groot toen Arjan en Marjoleine Bosch zich onttrokken aan het genootschap en christen werden. Je kan daar op verschillende manieren mee omgaan. Een daarvan is, om je niet te schamen voor wie je bent en gewoon 'Apostolisch Genootschap' te blijven, met een apostel aan het hoofd, wat er verder ook verandert. Dat de naam uitleg behoeft, is niet nieuw. Dit moeten uitleggen past goed in de apostolische traditie

Organisatie - Apostolisch Genootscha

 1. Uit de koorbundel van 1983,blauwe band, van het apostolisch genootschap
 2. Apostel at Het Apostolisch Genootschap Diemen, Noord-Holland, Nederland Meer dan 500 connecties. Lid worden en connectie maken Apostolisch Genootschap. Dit profiel melden Artikelen van Albert Krachten bundelen voor onze waardevolle samenleving Van Albert Wiegman 23 mrt.
 3. 68/ Ik bid u aan Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid Russisch lied lied Apostolisch Genootschap oude apostolische liederen Russisch lied. https: 62/ 'k Wil van mijn apostel zingen Hans Trip orgel Apostolisch Genootschap Enschede Zuid oude apostolische liederen. https:.
 4. Van 'God als apostel' naar religieus-humanisme : Het godsbeeld van zes sociale generaties lidmaten van het Apostolisch Genootschap. / Demeijer, Frederique. In: Religie en samenleving, Vol. 15, No. 1, 01.2020, p. 5-26. Research output: Contribution to Journal › Article › Academic › peer-revie
 5. istratie van het Apostolisch Genootschap, Baarn, p. 179; zie ook H.F.J. Horstmanshoff, 'De betekenis van apostel Lambertus Slok als religieus vernieuwer' in Gedachtenis. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van apostel L. Slok, Het Apostolisch Genootschap, Baarn, 2004, pp. 13-17
 6. Apostel Slok richtte toen Het Apostolisch Genootschap op, dat vanaf nul moest beginnen, maar wel met 25.000 van de 30.000 oorspronkelijke HAZEA-leden. De koers van Slok kan men religieus-humanistisch noemen, waarbij het woord van de apostel een steeds centralere rol ging spelen en de bijbel verder op de achtergrond geraakte. De plaat
 7. Een nieuwe apostel voor Het Apostolisch Genootschap BAARN, 20110428 -- Op 24 april, eerste paasdag, heeft apostel Riemers van Het Apostolisch Genootschap zijn opvolger bekend gemaakt: Albert Wiegman.Hij is een mens die met vertrouwen en geloof in de kracht en verbondenheid van mensen bruggen wil bouwen in de samenleving
Jan Lambertus Slok – APWiki

Nieuws: Het Apostolisch Genootschap heeft een nieuwe aposte

In Apostelkind schrijft Renske Doorenspleet over haar ervaringen in het Apostolisch Genootschap en zoekt ze naar een antwoord op deze vraag. Elke dag bedankte ik onze lieve Apostel. In plaats van mee te bewegen met de tijdsgeest, trapt de toenmalige apostel L. Slok (1904-1984) keihard op de rem. Nog meer olie op het vuur is dat er in augustus 1974 negatieve berichten verschijnen in het veelgelezen weekblad Panorama. Dat slaat binnen het genootschap in als een bom Dat boek is een bewijs dat het Apostolisch Genootschap (AG) niet kan inzien dat hun terecht weggeslagen fundament, de Apostel als de Levende Christus, hun huidige bestaansrecht volstrekt ongeloofwaardig maakt. Woorden als 'schoonheid, aandacht , verwondering' zijn dermate algemeenheden dat dit geen legitimatie geeft aan het bestaan van het AG apostel 1833-1859. King-Church, Henry John apostel 1833-1865. Perceval, Spencer apostel 1833-1859. Armstrong, Nicolas apostel 1834-1879. Woodhouse, Francis Valentine apostel 1834-1901 Tudor, John Owen apostel 1835-1862. Dalton, Henry . apostel 1835-1869. Carlyle, Thomas . apostel 1835-1855 . Sitwell, Frank apostel 1835-1865 . Dow, William.

De Apostolische in Lemmer / Kerken / Lemmer | SpanvisLemmer, Apostolisch Genootschap – de Orgelsite | orgelsite

Apostolisch Genootschap. 20 juli 2014 ·. Apostel Bert Wiegman: 'We betreuren de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne en gedenken de nabestaanden, jong en oud. [] We staan dicht om de naasten die zijn achtergebleven, want er is groot verdriet. Laten we hen gedenken en oog hebben voor alle familieleden en vrienden van slachtoffers. Het Apostolisch Genootschap, in '46 gevormd uit de 25.000 volgelingen van Slok, moest aan de nieuwbouw van kerkgebouwen voor de bijna honderd gemeenten beginnen. Zij telt nu zo'n 26.000 leden en is daarmee het grootste onderdeel van Het apostolische werk in Nederland (zoals verwoord in het proefschrift van dr. M. J. Tang, 's-Gravenhage, 1982) Het Apostolisch Genootschap is in 1951 opgericht door de eerste 'apostel', Lambertus Slok. In de hoogtijdagen had het 30.000 leden, tegenwoordig nog 14.000 leden en sympathisanten Apostolisch genootschap De aanwijzing van apostel Slok werd vanuit Duitsland met succes aangevochten door middel van een langdurige rechtsprocedure. Dit betekende dat de 27.000 apostolischen in Nederland die de beslissing van hun Apostel trouw bleven, alle materiële bezittingen verloren en met vrijwel niets geheel opnieuw moesten beginnen

Video: Een verklaring van het Apostolisch Genootschap

 1. Het genootschap is niet apostolisch, maar wij zijn dat wel. Een apostel is immers iemand die uitgezonden wordt met een opdracht, of iemand die zich geroepen voelt tot een taak in de wereld. 'Apostolisch' betekent: zoals apostelen of van apostelen afkomstig
 2. Het Apostolisch Genootschap in Nederland werd in 1951 door apostel Lambertus Slok opgericht na een afsplitsing van de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen. Het genootschap, met zo'n 14.000 leden, ontwikkelde zich in vijftig jaar tot een vrijzinnige geloofsgemeenschap en wordt anno 2020 gerekend tot het religieus-humanisme
 3. g, van het ontstaan in.
 4. In het huidige Apostolisch Genootschap - vandaag precies vijftig jaar oud - kan dat niet meer, zegt Dick Riemers, de nieuwe Apostel. Lodewijk Dros 28 december 2001 , 00:0
 5. Een apostel is iemand die elke week een brief schrijft en die wordt dan voorgelezen op zondag. In die brief staat er nieuws wat er gebeurd is bijvoorbeeld toen het elf september was stond er in van de aanslag in New York. De apostel is de leider van het apostolisch genootschap. De apostel schrijft dus over racisme, geweld en over mensen

Het Apostolische Genootschap kende lang een autoritaire, centralistische cultuur waarin de apostel (de geestelijk leidsman) centraal stond, schrijft de beweging Intiem genootschap te kijk ENKHUIZEN (ANP) - Voor het eerst sinds de oprichting in 1951 treedt het Apostolisch Genootschap naar buiten. Een historisch moment , noemt woordvoerder H. Brand de. Het Apostolisch Genootschap kende lang een autoritaire, centralistische cultuur waarin de apostel (de geestelijk leidsman) centraal stond. Rond 2000 werden de cultuurveranderingen die in de jaren negentig werden ingezet, geformaliseerd Goede mensen waren het, want ze werden gevoed door de Apostel. Net na de oorlog wees Van Oosbree Lambertus Slok aan als zijn opvolger, tegen de zin van de Duitse Stamapostel. Die koos een ander, maar negentig procent van de volgelingen wilde Slok en zij splitsten zich af. Pas toen heetten ze officieel het Apostolisch Genootschap Medisch directeur AMC vertrekt. Carina van Aartsen is redacteur cure bij Zorgvisie. Als aandachtsgebied heeft zij de thema´s: kwaliteit en veiligheid, zorgverzekeraars en financiën. AMC-bestuurder Bert Wiegman (54) is op 24 april benoemd tot Apostel van Het Apostolisch Genootschap. De medisch directeur en kindercardioloog is hierdoor.

Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie A. Hobé en J.L.M. Straetemans - juni 2013 Voor het profetisch overleg in juni 2013 stelde de Hersteld Apostolische Zendingkerk haar visie op profetie op. U kunt Visie Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie onder aan deze webpagina downloaden. Eerst wordt de historie beschreven. In 1827 vertelde de Schotse predikant Story dat. En: Het Apostolisch Genootschap () is in 1951 ontstaan in Nederland. De beweging komt voort uit het christendom, maar had toen haar christelijke wortels al losgetrokken. 'Voor mijn boek heb ik geprobeerd onze leer te duiden door met rooms-katholieke en gereformeerde vrienden en experts te praten, maar zij snapten er niks van

Feestje Apostolisch Genootschap valt verkeerd - vervolg

Ik ben geboren en getogen in Assen in een apostolisch nest (4e generatie apostolisch). Mijn ouders waren lid van het Apostolisch Genootschap waar ik tot 2009 ook lid van ben geweest. In 2014 ben ik verzegeld in de Nieuw-Apostolische Kerk te Assen, waar ik al in 1982 voor het eerst binnen was gekomen 29 december 2013 was de oudjaarsdienst van het Apostolisch Genootschap. We hoorden er mooie liederen en relevante verhalen. Vanuit Berg en Dal kregen we acht.. Het Apostolisch Genootschap is tegenwoordig een plaats waar mensen zich verbinden aan het religieus-humanistische gedachtegoed - niet langer aan een 'apostel' In de zomermaanden van 2020 organiseert het Genootschap 8 gesprekken met zo'n 38 leden en ex-leden, onder leiding van apostel Wiegman, een apostolisch bestuurslid, een apostolische psycholoog en twee medewerkers van het bureau Dialogue, zie bv hier en hier en hier .apgen.nl Apgennl Apostolisch Genootschap - Easy Counter .apgen.nl.urlabc.nl. .apgen.nl Apgennl is tracked by us since April 2011.

16: Machtswellust in het Apostolisch Genootschap

 1. Duizenden kinderen die opgroeiden in het Apostolisch Genootschap kenden het nummerbord van hun leider uit het hoofd. De cijfers, 8017, vrolijkten hen op, zo zongen ze in een apostolisch koorlied.
 2. 'O, lieve Apostel, al zijn we nog klein, toch willen we graag Uw kinderen zijn. Ons hartje klopt dankbaar, wij geven 't U nu. Apostel, wij blijven voor altijd bij U!' Doorenspleet wordt in 1972 geboren als een zogenaamd Apostelkind in een Apostolisch Genootschap in Bussum. Als ze vijfentwintig is, verlaat ze het genootschap
 3. Het instituut Apostolisch Genootschap. Het hoofdkantoor van het Apostolisch Genootschap. Hoe je het ook went of keert, het Apostolisch Genootschap is een instituut en worstelt dan ook met alle problemen waar hedendaagse instituten mee te maken hebben. Er zijn nog maar weinig instituties die op gezaghebbende wijze onze dilemma's kunnen beslechten
 4. Onlangs werden aan mij beelden getoond van video-opnamen vanuit het Apostolisch Genootschap. Zo zag ik de apostel Lambertus Slok bij muzikaal omlijste vieringen, in het gebouw in Bussum, van -ik meen- diens 78e en 79e verjaardag..
 5. Apostolisch Genootschap biedt excuses aan en begint meldpunt. Het Apostolisch Genootschap, een religieus-humanistische groepering, biedt zijn excuses aan aan alle leden en oud-leden die emotionele.
 6. Nieuw Apostolische Kerk . Een tegenhanger van het Apostolisch Genootschap is de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK). Beide kerken zijn in 1946 uit elkaar gegaan, omdat de Nieuw- Apostolische wereldkerk een andere opvolger voor Van Oosbree had benoemd dan degene die het merendeel van de Nederlandse apostolischen aanvaardden
 7. Bibliotheek van het Apostolisch Paleis (20 januari 2021) 2020. 22 jan. 2020: Audiëntie Paus Franciscus - Audiëntie De bevolking betoonde zich jegens ons buitengewoon vriendelijk (Hand. 28, 2) Over de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen (22 januari 2020) 201

Recensie Sektes Je hebt te zwijgen als de Heer spreekt Beeld. Twee jonge vrouwen bevrijdden zich uit de sekte waarin ze opgroeiden, de Gemeente Gods en het Apostolisch Genootschap Apostolisch Genootschap March 21, 2014 · Apostel Bert Wiegman: ook in de politiek blijft het belangrijk te werken aan # menswaardigheid en niemand uit te sluiten vanwege afkomst Deze groepering oriënteert zich op de Katholiek-Apostolische Kerk van 1830, namelijk heel lang onder de Stichtingsnaam 'Gemeente Gods' die is ontstaan met de Nederlandse gebroeders L.J. Bos en J.L. Bos te Groenekan in 1930. Beiden ervoeren een roeping tot apostel ervoeren via profetie in een Utrechtse gebedsgroep Op drie thema's hebben er sinds de oprichting van het genootschap begin jaren vijftig grote veranderingen plaatsgevonden: in de positie van de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap. Hierdoor is de beleving van het religieuze karakter van het apostolisch-zijn aanzienlijk veranderd

Het Apostolisch Genootschap - Wikipedi

 1. Het Apostolisch Genootschap. Apostel L.Slok (1946-1984). Van de bijna 29.000 leden van de HAZEA waren er ca. 25.500 trouw gebleven aan Slok. Slok liet de verwachting van de wederkomst des Heren geheel los. Er kwam geen nieuwe geloofsbelijdenis of een ander document: de enige bron van gezag was het woord van de apostel
 2. Apostolische jongere van nu zit in WhatsAppgroep met de apostel Janita van Hoeven. 18 december 2020 15:21 Hoe is en was het om op te groeien in het Apostolisch Genootschap
 3. 2 apostolische groepering 3. periode van gebruik. Hier en daar zijn namen en groeperingen onder één noemer gekomen: AG = Apostolisch Genootschap, vanaf de beroeping van Apostel L. Slok in 1946 GvAC = vanaf 1958, aanvankelijk Apostolische Gemeenschap geheten HAZEA = vanaf Apostel Schwarz 1863 t/m Apostel Van Oosbree 194
 4. Het Apostolisch Genootschap in Baarn werd in 1951 opgericht door de eerste 'apostel', Lambertus Slok. In de hoogtijdagen had het 30.000 leden, tegenwoordig nog 14.000 leden en sympathisanten
 5. Hans Trip, orgel, 'k Wil Van Mijn Apostel Zingen oud Apostolisch liedPijporgel van het Apostolisch Genootschap Enschede 2, nu ZuidWethouder Elhorststraat.
 6. Welkom op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Hier kunt u alle informatie vinden over onze kerkgemeenschap op landelijk en lokaal niveau. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere evenementen en activiteiten
 7. stens zes handen geschud. Al bij de ingang stond 'de Broeder van Ontvangst', dan was er in de 'Garderobe' de 'Broeder van de Mededelingen', bij de zaalingang een andere 'Broeder van Ontvangst' en elke andere volgeling die je tegenkwam tijdens deze korte wandeling.

Eerste reacties APG Renske Doorensplee

De Van Oosbreestichting. De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap. Ter bevordering van de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met andere levensbeschouwingen is in 2001 de stichting J.H. van Oosbreelezing opgericht. Haar naam ontleent zij aan apostel J.H. van Oosbree (1862-1946), die het apostolische. Hoewel het Apostolisch Genootschap ongeveer 26.000 leden telt, hoor je nogal eens getuigen: mijn apostel kent mij helemaal of mijn apostel weet alles van mij. De keerzijde hiervan is een strenge interne tucht, die tot uiting komt in het woord angst, dat steeds weer opduikt in brieven en gesprekken met mensen, die het Genootschap verlaten hebben of op het punt staan die moeilijke stap te. Erkenning van het leed dat hun is aangedaan. Dat willen Arjan en Marjoleine Bosch en honderden ex-leden van het Apostolisch Genootschap. Ik voel me verraden. De Apostel waar ik in mijn jeugd zo veel van hield, bleek een narcist en een manipulator te zijn

Dit is een van de negen liederen die door de gezamenlijke koren van Heerlen Sittard en Brunssum zijn ingestudeerd voor de zangerssamenkomsten 2012. Deze opna.. Zo blijkt waar het Apostolisch Genootschap daarmee gelijke tred hield en waar het - in de beleving van de informanten - een ander spoor ging volgen. Alle verhalen tezamen laten zien dat er op drie thema's grote veranderingen zijn ervaren: in de positie van de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap Stichting Het Apostolisch Genootschap in 2001. De eerste lezing werd gehouden door historicus Berry Brand en de titel van deze lezing was: Van Wederkomstgedachte tot Werk in de Wereld, die op 1 april 2000 (de geboorte-dag van apostel van Oosbree) gehouden werd en handelde over de geschiedenis van het Apostolisch Genootschap

Is het apostolisch genootschap een sekte? - GoeieVraa

boek over het Apostolisch Genootschap, een gesloten geloofsgemeenschap waar haar ouders en grootouders van beide kanten al bij hoorden en zij dus ook. Over wat het genootschap inhoudt, of waarin de 'apostolischen' nou precies geloven, is sinds 1863 niet of nauwelijks iets geschreven. Dus toe Wat mij opvalt aan de reacties van het Apostolisch Genootschap in mediaberichten, bijvoorbeeld in het RD, is dat soms de gekozen formuleringen de werkelijkheid versmallen. Zo heerste er tot ver in de jaren 80 een sterk normerende, gesloten cultuur binnen het genootschap, met een absolute rol voor de apostel Als Renske Doorenspleet in 1973 wordt geboren, zwaait de Apostel' vanuit Bussum de scepter over zo'n dertigduizend leden in het hele land. Als Mond Gods van deze tijd' eiste de Leidsman volledige overgave. Na haar uittreding uit het Apostolisch Genootschap, in 1998, wil Doorenspleet nog maar één ding: haar eigen weg gaan Dit lied heb ik gespeeld op de Hauptwerk sampleset van het Stahlhut-Jahn orgel te Dudelange, Luxemburg. Dit orgel is een symfonisch orgel, waar Albert Schwei.. Een beetje Apostolisch-zijn heeft geen zin: het is àlles of niets! De levensroeping is voor alle mensen hetzelfde: ik ben er opdat God er zijn zal! Die roeping is dus niet iets specifieks voor het Apostolisch Genootschap. Specifiek is wel dat wij in de Apostel de Mond Gods van vandaag mogen kennen en erkennen

Vóór 'apostolisch' in de naam van het Apostolisch Genootscha

Op 29 juni 1984 overleed Lambertus Slok, apostel en hoofdbestuurder van Het Apostolisch Genootschap. In zijn portefeuille vond zijn zoon de tekst van Paulus' loflied op de liefde. Hij had die jarenlang letterlijk op zijn hart gedragen. In een heen en weer gaande beweging bespreekt Manfred Horstmanshoff deze beroemde tekst uit de apostelbrief 100 jaar apostolisch werk in Amstelveen. Nieuws -> Kerk. Bron: Apostolisch Genootschap / Wikipedia. 06-10-2006. In 1906 werd de eerste Amstelveense familie door apostel Kofman verzegeld. Dat was het begin van het Apostolische Werk in Amstelveen. Het honderdjarig bestaan werd in 2006 gevierd met diverse activiteiten. Over de Nieuw-Apostolisch kerk Dat het Apostolisch Genootschap een periode heeft gekend waarin het in zichzelf gekeerd raakte, we spreken dan over de laatste jaren van het apostolaat van L. Slok en dat hij er wellicht beter aan had gedaan om jaren eerder zelf afstand te doen van zijn plek als apostel, om zodoende ruimte te bieden aan ontwikkelingen die nu eenmaal onontkoombaar waren (zoals alle na hem komende apostelen wel. Ik ben Apostolisch! voormalig kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap in Beverwijk. In zijn studie naar de vrijzinnige kerken in Nederland ( Dé vrijzinnigheid, brave new books, november 2017 ), noemt Erik Jan Tillema het Apostolisch Genootschap de meest onbekende van de verschillende vrijzinnige kerken Lambertus Slok was van 1951 tot zijn dood in 1984 in de positie van apostel oprichter en leider van Het Apostolisch Genootschap, een Nederlandse christelijke g

Apostolisch Genootschap Archieven - Apostelkindere

Apostel Schwartzprijs 2014 Rapportage van de jury De jury bestond uit: H. Leeflang (bestuurslid met de portefeuille gemeenschapsontwikkeling, voorzitter), Philine den Bak (jongere), Sietske Dorleijn (beleidsmedewerker jeugd bij het Dienstencentrum), René Mallon (projectleider gemeenschapsontwikkeling) en E.J. Willekers (lid van de kring van districtsvoorgangers, secretaris) 07/05/2020 Meer dan ooit leren we dat 'wij' het 'nieuwe ik' is - Nieuw Wij . nieuwwij.nl Bert Wiegman, Apostolisch Genootschap, pleit voor een open mind en een warm hart. Bert Wiegman (63) is bestuursvoorzitter ('apostel') van het Apostolisch Genootschap en eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging Het Apostolisch Genootschap is momenteel de grootste vrijzinnige geloofsgemeen-schap van Nederland; toch is het tamelijk onbekend. Het werd in 1951 opgericht en is dus relatief jong, maar het heeft zijn wortels in een oudere geloofsgemeenschap waar-van het afgesplitst is. Tegenwoordig omschrijft het Apostolisch Genootschap zichzelf als.

Zaandijk - Apostolisch Genootscha

Bert Wiegman, Apostolisch Genootschap, pleit voor een open mind en een warm hart. Bert Wiegman (63) is bestuursvoorzitter ('apostel') van het Apostolisch Genootschap en eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging De meerderheid die Slok wilden eerbiedigen als apostel, namen nu de naam aan van Apostolisch Genootschap. Deze groep wordt door de anderen beschouwd als van het oude beginsel te zijn afgeweken. Deze apostel Slok is voor zijn volgelingen het orgaan van God in onze tijd, door hetwelk Hij nu spreekt Ik ben geboren en getogen in Assen in een apostolisch nest (4e generatie apostolisch). Mijn ouders waren lid van het Apostolisch Genootschap waar ik tot 2009 ook lid van ben geweest. In 2014 ben ik verzegeld in de Nieuw-Apostolische Kerk te Assen, waar ik al in 1982 voor het eerst binnen was gekomen. See Mor Ik ben Apostolisch! Tussen 1946 en 2001 groeiden duizenden Nederlandse kinderen op in een verborgen, parallelle wereld. Ze vormden een gesloten gemeenschap met zo'n 30.000 ooms en tantes, broeders en zusters, en één Vader die volledige overgave eiste: de Apostel. De groep had dagelijkse bijeenkomsten, een eigen taalgebruik, een intensief.

Zomaar een zondag | Renske DoorenspleetIk ben Apostolisch!: Dopen voor dummiesApostolisch Genootschap – APWiki

De kerkscheuring in 1945/46, HAZEA/Paasman versus Van Oosbree/Slok, trok een zware wissel op de HAZEA. De meeste HAZEA-gemeenten werden gedecimeerd in ledenaantal, in casu het merendeel van de HAZEA-leden kozen de zijde van districtsapostel Van Oosbree en oudste/apostel Lambertus Slok (in 1951 werd Het Apostolisch Genootschap opgericht) Apostelkind is het boek over die worsteling. Duizenden kinderen die opgroeiden in het Apostolisch Genootschap kenden het nummerbord van hun leider uit het hoofd. De cijfers, 8017, vrolijkten hen op, zo zongen ze in een apostolisch koorlied, want die cijfers brachten hen dichter bij 'Oom Apostel' 150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland verschijnt het boek van Berry Brand over de (voor)geschiedenis van Het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannië ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met het aantreden van apostel A. Wiegman in 2011 Het Apostolisch Genootschap heeft excuses aangeboden voor de emotionele schade die (oud-)leden van de geloofsgemeenschap hebben opgelopen. Dat schrijft he