Home

Tonsils betekenis

The tonsils are a set of lymphoid organs facing into the aerodigestive tract, which is known as Waldeyer's tonsillar ring and consists of the adenoid tonsil, two tubal tonsils, two palatine tonsils, and the lingual tonsils. These organs play an important role in the immune system noun /ˈtɒn.səl/ 'tonsl /ˈtɑn.səl/. + grammatica. (anatomy, immunology) Either of a pair of small masses of lymphoid tissue that lie on each side of the throat and that help protect the body against infection; palatine tonsil. +6 definities

Tonsil - Wikipedi

tonsil. keelamandel, orgaantje waarin lymfeklierweefsel zit, dat ziekteverwekkers die in de mondholte zitten tegenhoudt om verder het lichaam binnen te dringen. Er zijn twee keelamandelen die te zien zijn als knobbels links en rechts achter in de kee Vertalingen van 'tonsil' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen

tonsil in Nederlands - Engels-Nederlands Woordenboek Glosb

Tonsillitis (een ontsteking van de keelamandelen) is een aandoening die veel voorkomt bij kinderen. Als er sprake is van een tonsillitis, heeft het kind vaak ook een infectie in en rond de keel. Dit is een keelontsteking Tonsillitis, ook wel angina of keelangina genoemd, is een ontsteking van de keelamandelen (tonsillen)

tonsil betekenis en definiti

'Tonsillitis' is afgeleid van de keelamandelen (de tonsillen) en een ontsteking ('itis'), hierbij gaat het er dus om dat de tonsillen ontstoken zijn. Oftewel, de keelamandelen zijn ontstoken. Een tonsillitis kan op het eerste gezicht pijnlijk zijn, omdat de keelamandelen opgezwollen zijn, het is dus altijd handig om te weten hoe je om kunt gaan met een tonsillitis De tonsillae linguales (enkelvoud: tonsilla lingualis) of tongamandelen zijn ronde massa's van lymfeweefsel die de achterkant van de tong bestrijken. Deze weefsels zijn gelegen op het dorsale oppervlak aan de basis van de tong, diep in de keel. Ze zijn alleen zichtbaar te maken met speciale medische apparatuur, zoals een laryngoscoop Infecties of klachten van de keel komen, al dan niet als onderdeel van een bovenste luchtweginfectie, vaak voor in de Nederlandse huisartsenpraktijk. 1. De symptomen zijn keelpijn, slikklachten en temperatuurverhoging. De ontsteking is vrijwel altijd bilateraal, en de klieren in de hals zijn vaak vergroot en pijnlijk Tonsil Stones. Tonsil stones zijn kleine witte brokjes die tussen de amandelen verschuilt zitten. Deze witte brokjes zijn een ophoping van etensresten, dode witte bloedcellen, orale bacteriën en neusafscheiding. Tonsil stones vormen zich in de diepe groeven van je amandelen Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen) Tonsillitis is een ontsteking (zwelling) van de keelamandelen. Deze ziekte komt veel voor bij kinderen, tieners en jongvolwassenen, al is de milde aandoening bij iedereen mogelijk. Meestal zijn virussen verantwoordelijk voor de infectie, maar ook bacteriën veroorzaken soms tonsillitis

The cerebellar tonsil (Latin: tonsilla cerebelli) is analogous to a rounded lobule on the undersurface of each cerebellar hemisphere, continuous medially with the uvula of the cerebellar vermis and superiorly by the flocculonodular lobe.Synonyms include: tonsilla cerebelli, amygdala cerebelli, the latter of which is not to be confused with the cerebral tonsils or amygdala nuclei located deep. Het 'oropharynx-carcinoom' is een relatief zeldzame vorm van kanker, die ontstaat in het slijmvlies van de middelste keelholte (direct achter de mond, tussen neus en strottenhoofd). In de oropharynx bevinden zich o.a. de keelamandelen en de tongwortel.Soorten keelkankerDe meeste kankers in de keel ontstaan aan de oppervlaktelaag, het slijmvlies

Ontsteking van de keelamandelen en vaak het zachte gehemelte (uitspraak: ton-sil-LIE-tus). Tonsillitis gaat vrijwel altijd samen met keelontsteking (faryngitis). De dokter noemt die combinatie 'angina' of 'angina tonsillaris'. Tonsillitis komt vooral op jonge leeftijd voor en de kans erop wordt kleiner wanneer je ouder wordt Tonsillitis, in de volksmond ook angina genoemd, is een ontsteking van de tonsillen of keelamandelen. Het komt meestal voor bij kinderen, maar kan ook bij volwassenen voorkomen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een acute tonsillitis, chronische tonsillitis en recidiverende tonsillitis Leenwoord uit het Latijn, in de betekenis van 'keelamandel' voor het eerst aangetroffen in 1568 Afkomstig van het Latijnse tonsilla (amandel) Tonsillitis betekent ontsteking van de amandelen, de twee ovale stukjes weefsel achterin de keel. Naast zwelling zijn andere symptomen van amandelontsteking een zere keel, moeite met slikken, een stijve nek, koorts, hoofdpijn en gele of witte vlekjes op de amandelen Tonsillitis is een ontsteking van de keelamandelen (tonsillen)

tonsillectomie. Tonsillectomie of amandelen knippen is een operatie uitgevoerd door een kno-arts, waarbij de keelamandelen (tonsillen) geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. De ingreep wordt altijd onder kortduren [..] Bron: nl.wikipedia.org 5 definities op Encyclo. Syn.: extrapolatie Def.: uit bekende termen van een reeks daarbuiten gelegen termen berekenen. Afleiden van een waarde uit een grafiek buiten het waarnemingsgebied door de grafiek door te trekken. Het naar de toekomst doortrekken van een bepaalde ontwikkeling. Stel dat een grootheid met gemiddeld twee procent per jaar. Faryngitis is een ontsteking van de slijmvliezen in de keelholte (farynx), ofwel een keelontsteking. Tonsillitis is een infectie van het slijmvlies en parenchym van de keelamandelen. Het onderscheid tussen beide is niet altijd duidelijk, daarom spreekt men vaak van acute faryngotonsillitis De betekenis van Tonsillitis vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van Tonsillitis gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken v., het verwijderen (pellen) van de keelamandelen. (e) Tonsillectomie wordt o.a. verricht wanneer de amandelen herhaaldelijk ontstoken zijn. Bij kinderen vindt de operatie veelal plaats door de amandel met een van een ring voorzien instrument af te snoeren, het zgn. studeren [-> G.Sluder, Amerikaans keel-, neus- en oorarts, 1865—1925]

TONSIL - Nederlandse vertaling - bab

Tonsillitis - 8 definities - Encycl

Mediastinitis: Ontsteking van borstkasruimte tussen longen Bij mediastinitis is de ruimte in de borstkas tussen de beide longen ontstoken. In het mediastinum bevinden zich het hart, de grote bloedvaten, de luchtpijp (trachea), de slokdarm, de thymus (zwezerik), de lymfeklieren en het bindweefsel Bacteriële verwekkers van acute keelpijn zijn vooral bètahemolytische streptokokken uit groep A, C of G. De betekenis van bacteriën die worden gedetecteerd op de tonsil bij de pathogenese van acute keelpijn, is niet geheel duidelijk

Tonsillitis. Een virus veroorzaakt in de meeste gevallen acute tonsillitis. De ziekte is meestal zelflimiterend, wat betekent dat het immuunsysteem het uiteindelijk zal bestrijden. Antibiotica werken niet voor virale tonsillitis, omdat bacteriën en virussen heel verschillende mechanismen hebben om te overleven en te groeien Verwekkers. Tonsillitis acuta blijkt in minimaal 70 van de gevallen veroorzaakt te worden door een virus.3 Van de bacteriële verwekkers is de kans op een streptokokkeninfectie het grootst bij kinderen tussen de 4 en 15 jaar. Daarom beperken we ons in dit artikel tot tonsillitis acuta veroorzaakt door ?-hemolytische streptokokken uit groep A. Van alle patiënten met een tonsillitis acuta. Tonsillitis is erg besmettelijk, wat betekent dat je het gemakkelijk kunt vangen. Het wordt van persoon op persoon overgedragen door nauw contact, niezen of hoesten. Omdat ziektekiemen het lichaam van een besmet persoon verlaten, komen ze in je neus en mond en kunnen ze ziektes veroorzaken als je immuunsysteem ze niet bestrijdt Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Betekenis van voorgeschiedenis en context Bij jonge kinderen zijn palpabele lymfeklieren in de hals in verreweg de meeste gevallen een reactie op - recidiverende - bovenste-luchtweginfecties. 5 Soms kunnen ook de klieren zelf geïnfecteerd worden door bacteriën, meestal door een stafylokok of streptokok, of de meestal milder verlopende kattenkrabziekte

De betekenis van bacteriën die wor-den gedetecteerd op de tonsil bij de pathogenese van acute keelpijn is niet geheel duidelijk. Zo komen bij patiënten met en zonder keelpijn dezelfde bacte-riën op de tonsil voor.9 Omdat de bacteriën die worden ge-detecteerd bij een peritonsillair abces verschillen van die bij acute keelpijn Tonsillitis kan worden veroorzaakt door verschillende infecties en is besmettelijk, wat betekent dat de infectie kan worden overgedragen op anderen. De infectie kan viraal of bacterieel zijn. Hoe lang u besmettelijk bent, hangt af van de oorzaak van uw tonsillitis. Over het algemeen ben je 24 tot 48 uur besmettelijk voordat je symptomen ontwikkelt Laryngitis is een ontsteking van het strottenhoofd of de bovenste luchtpijp. Het strottenhoofd en de stembanden zijn opgezet en doen zeer. De stem raakt hees en vervormd en stemverheffing is moeilijk Tonsillitis komt vaker voor bij kinderen, maar volwassenen kunnen de aandoening ook ontwikkelen. Als u tonsillitis ontwikkelt, is een virale infectie de meest waarschijnlijke boosdoener, maar deze kan ook worden veroorzaakt door een bacteriële infectie. Veel gevallen van tonsillitis zullen vanzelf beter worden, meestal binnen een week Het gevolg is een abces. Een abces kan worden behandeld door de pus eruit te zuigen en antibiotica te gebruiken of door de amandel te verwijderen. Snurken/apneu. De keelamandelen of neusamandel kunnen zo groot zijn, dat ze snurken of zelfs ademonderbreking (OSAS) veroorzaken. Verwijdering helpt tegen die klachten. Slechte adem

Teologie (van die Griekse woorde theos wat God beteken en logos wat woord of segging beteken) bestudeer die openbaring van God teenoor die mens soos wat dit in die geskiedenis neerslag gevind het tot en met vandag. Die woord teologie word meestal in 'n Christelike konteks gebruik en bestudeer God se openbaring tot die mens hoofsaaklik aan die hand van die Bybel en die geskiedenis van die. tonsil 'keelamandel' -> Indonesisch tonsil 'keelamandel'. Dateringen of neologismen N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen , Amsterda Momenteel is de classificatie aangenomen op het All-Union Congress of Otorhinolaryngologists (1975), voorgesteld op dit congres en is nog steeds van kracht

Veel voorkomende klachten van de keelamandelen zijn keelpijn, keelontsteking, slikklachten, tonsilsteentjes die een vieze geur uit de mond veroorzaken, tonsillitis (amandelontsteking) en peritonsillair abces en snurken (met of zonder slaapapneu). Daarnaast kan er kanker in de keelamandel ontstaan; dit ziektebeeld zullen wij hier niet behandelen Carbasalaatcalcium is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID's genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Carbasaatcalcium wordt ook gebruikt om te voorkomen dat bloed in de aderen samenklontert. Hiervoor is een lage dosering nodig, namelijk 38 tot 100 mg Tonsil-stenen, ook bekend als tonsillolieten, zijn kleine afzettingen van verkalkt materiaal dat zich in de mond kan vormen wanneer bacteriën, slijm en dode cellen zich vestigen en vast komen te zitten in de amandelen. Als je ze niet elimineert, kunnen tonsillen stenen het risico op slechte adem, keelpijn, oorpijn en slikproblemen verhogen pijn in de keel. problemen met slikken. en/of koorts. In sommige gevallen kan een tonsillitis zich uitbreiden tot een abces. Het abces is een met pus gevulde holte tussen de keelamandel en de wand van de keel (peritonsillair abces). Als dit onbehandeld blijft kan dat leiden tot ernstige situaties. 2 Verwijzing huisarts

Tonsillitis - Wikipedi

Wat is een tonsillectomie of amygdalectomie? In het geval van tonsilhypertrofie die obstructief is en aanleiding geeft tot snurken en/of obstructief slaapapnoe syndroom (OSAS) of in het geval van chronische en recidiverende tonsillitis al dan niet met een voorgeschiedenis van een peritonsillair abces, is het verwijderen van de amandelen of tonsillen aangewezen De verwekker van de ziekte van Pfeiffer is het Epstein-Barr-virus (EBV).Dit behoort tot de herpesviridae (humaan herpesvirus 4; HHV-4). De individuele virionen (180-200 nm in doorsnee inclusief envelop) bestaan uit een nucleocapside en een envelop met diverse glycoproteïnen. Het EBV-genoom bestaat uit lineair dubbelstrengs DNA dat codeert voor ongeveer 85 genen (Amon 2005) Als kankercellen andere organen koloniseren, spreken we van metastase of uitzaaiing. Lees meer op kanker.b Wat betekent het? Hoe is tonsillitis te herkennen? En wat kan er aan gedaan worden? Wat is tonsillitis? Kort gezegd is tonsillitis een ontsteking van de keelamandelen. Het is een aandoening die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Tonsillitis: oorzaak. Vaak wordt tonsillitis veroorzaakt door een virus, maar de aandoening kan ook ontstaan door.

Tonsillitis.nl Wat is een tonsillitis

 1. Klassieke tonsillectomie (amandelen verwijderen) justin 2016-05-04T22:05:10+01:00. De klassieke tonsillectomie (vanaf nu tonsillectomie genoemd) is een chirurgische ingreep waarbij de keelamandelen (tonsillen) onder algehele narcose operatief verwijderd worden. De tonsillectomie is een in Nederland frequent uitgevoerde operatie
 2. der frequent in het keel-, neus- en oorgebied
 3. We hebben geen vertalingen voor palatine tonsil in Engels > Nederlandsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige woorden

Tonsilla lingualis - Wikipedi

 1. TonsilFresh Oral Rinse mondwater verzorgt je gebit, je mondholte en je amandelen na het tanden poetsen. De effectieve, maar veilige ingrediënten helpen om amandelstenen (tonsil stones) te voorkomen, een veel voorkomende oorzaak van een slechte adem. TonsilFresh mondwater reinigt en verzorgt je mondholte en zorgt structureel voor een frisse adem
 2. Tonsillitis. Hier vind u de betekenis van Tonsillitis amandelontsteking Word ook contribuant. Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Nu lid worden. Doneren ? Meer weten over wat we met uw extra gift doen
 3. Amandelsteentjes /Tonsil stones Home//Forum//Keel, neus & oren//Amandelsteentjes /Tonsil stones 1 2 3 → Marcel87 14 mei 2009 om 20:00 #1 Hoihoi! Ik heb last van Amandelstenen (die witte propjes die enorm stinken wanneer ze kapot gaan) Ben al 2x bij de HA geweest, 1e x mondspoeling mee gekregen, hielp niet. 2e x een antibiotica kuur Lees mee
 4. Nederlands: ·(medisch) is een ontsteking van de keelamandelen (tonsillen). Tonsillitis wordt meestal veroorzaakt door een virus, maar streptococcen kunnen ook de veroorzakers zijn··↑ angina in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002.
 5. Keelpijn die korter dan 2 weken bestaat, wordt meestal veroorzaakt door een acute faryngotonsillitis. Over het algemeen volstaan dan uitleg omtrent het gunstige natuurlijke beloop en adequate pijnstilling. Bij ernstig zieke patiënten, peritonsillair abces, lymphadenitis colli of een verhoogd risico op complicaties kunnen antibiotica.
 6. Wat betekent gele taal voor een kind en een volwassene? Dit fenomeen kan gepaard gaan met een acute respiratoire virale ziekte. Een gele laag verschijnt met faryngitis, tonsillitis. Bovendien merkt de patiënt droge slijmvliezen in de mond, keelpijn, koorts en andere karakteristieke symptomen op. Waarom ontstaat er een plaque
 7. Keelpijn gaat meestal vanzelf over binnen 10 dagen. Een verkoudheidsvirus is vaak de oorzaak. Soms is corona de oorzaak van keelpijn. Laat u testen op corona. Regelmatig koud water drinken of op een snoepje zuigen, kan helpen tegen de pijn. Neem bij heftige pijn paracetamol . Antibiotica hebben bij keelpijn meestal geen zin. Ook hebben ze nadelen

Peritonsillair abces. Een peritonsillair abces is een infectie rond de keelamandelen (tonsillen) waarbij pus wordt gevormd. Zo'n abces komt het meest voor bij jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar. Het komt weinig voor bij kinderen. Het abces zit meestal maar aan één kant Dit betekent goed poetsen, flossen, de tong schoonmaken met een tongschraper en eventueel een mondspoeling gebruiken. Verder helpt het om te stoppen met roken en een goede weerstand op te bouwen. Symptomen . Je kunt amandelstenen vaak goed zien zitten, meestal achter in de keel in de amandelcrypten

Good-bye Tonsils! 7,99 verkoop door: bol.com. In winkelwagen. Gratis verzending door bol.com vanaf 20 euro. Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk. 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren. Dag en nacht klantenservice Tonsils is een nogal heterogeen troepje muzikanten. Grote verschillen in lengte, leeftijd en burgerlijke stand worden overstegen door een gedeelde liefde voor de (faux-)popsong. Het vrolijk uitziend vijftal lijkt recht uit Portland, Oregon te komen, maar vindt in werkelijkheid haar thuisbasis in Hasselt, Limburg

Eenzijdig vergrote tonsil Huisarts & Wetenscha

 1. In the practice of sleep medicine, the first step is identification of those patients at high risk for sleep apnea. Nearly every physician and every hospital has preferred methods of screening. Many patient questionnaires or surveys as well as some objective physical measurements have been suggested
 2. Bestel er 2 voor € 12,50 per stuk en bespaar 17%. Bestel er 4 voor € 10,00 per stuk en bespaar 33%. Aantal. In winkelwagen. Bestel er 2 voor €25,- totaal. Vandaag besteld, *morgen in huis. Achteraf betalen mogelijk. Gratis verzenden vanaf €60,-. 100% tevredenheidsgarantie
 3. Rijmwoordenboek ANNALEN BETEKENIS 865 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op ANNALEN BETEKENIS. Wat rijmt er op ANNALEN BETEKENIS. Pagina 4
 4. raken (kissing tonsils). Vieze tonsillen met zeer hoge koorts kunnen wijzen op een (bacteriele) tonsillitis acuta. Mononucleosis infectiosa kan ook zeer vieze tonsillen laten zien. Dat onderscheid kan dus lastig zijn. Vroeger was dat een probleem , omdat toen bij een acute tonsillitis peniciline gegeven werd
 5. tonsillectomie: (medisch) het chirurgisch wegnemen van de tonsille

Witte brokjes in je keel (tonsil stones) Mens en

 1. Vertalingen van het woord GENITALIS van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van GENITALIS in een zin met hun vertalingen: Herpes genitalis , tonsillitis, mastoïditis, postvirale vermoeidheidssyndroom.
 2. Studenten bekeken ook Les-neuroanatomie-2211 01 Inleiding kliniek en fracturen BSI2018 Adjiarcelle Josiane TFE Tentamen 2017, vragen en antwoorden Examen 2018, vragen en antwoorden Tentamen 2017, vragen en antwoorde
 3. Exsudaat. Het uitgezwete (letterlijk) is het vocht, dat vrijkomt bij een open wond, lekkend uit de bloed en lymfvaten, met name bij ontsteking. Het bestaat uit een rijke mengeling van componenten, die op zich nuttig zijn bij wound healing. In het exsudaat zitten o.a. elektrolyten, voedingsstoffen, eiwitten, groeifactoren.
 4. Als je tonsillitis door een virus veroorzaakt wordt is de kans groter dat je een loopneus of een verstopte neus hebt. Zowel bij een virale als een bacteriële infectie kun je een algeheel gevoel van ziekte en koorts hebben, maar de koorts is meestal lager als het om een virus gaat
 5. Chronische tonsillitis is een ontsteking van de amandelen die lang aanhoudt,ongeveer 2 weken of zo. Patiënten chronische tonsillitis kunnen vaak herhaling van symptomen ervaren. Dit betekent dat de patiënt in slaap valt en niets voelt tijdens de operatie

Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen

 1. Dit betekent dat de symptomen van geval tot geval verschillen. Bacteriële faryngotonsillitis komt eigenlijk vrij vaak voor bij kinderen jonger dan drie jaar. Om deze reden komt deze aandoening vaker voor tijdens de wintermaanden, omdat virussen dan een voordeel hebben
 2. Poly betekent: meer. Cysteus betekent: blaasjes met vocht. Ovarium betekent: eierstok. Normaal groeit er meestal 1 blaasje met een eicel erin. Het blaasje knapt en de eicel komt eruit. Dit is de eisprong. Bij PCOS zijn er veel blaasjes, maar groeien ze niet goed. Ook knapt er vaak geen. Er is dan geen eisprong. Daardoor wordt u ook niet ongesteld
 3. Biopsie Wat is een biopsie? Een biopsie is een afname van een klein stukje weefsel (biopt). Als er verdenking is van een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld kanker of een ontstekingsziekte, dan kan het zijn dat de arts een 'hapje' weefsel laat wegnemen. Dit stukje weefsel kan vervolgens in het laboratorium worden onderzocht
 4. Remissie: wat bedoelen we hiermee? We spreken over remissie als een aandoening terrein verliest en de toestand van de patiënt tijdelijk verbetert.Als alle tekens van de ziekte verdwenen zijn, gaat het om een complete remissie.Dit betekent nog altijd niet dat de ziekte volledig uitgeschakeld is

Necrobacillose is een verzamelnaam voor infecties die gepaard gaan met necrose. Deze aandoening kan bij dieren overal in het lichaam plaatsvinden. De veroorzaker hiervan draagt de naam Fusobacterium necrophorum. De meest voorkomende aandoening die deze bacterie bij koeien veroorzaakt zijn leverabcessen. Klauwproblemen in koeien en schapen, oropharyngeale abcessen (difterie) bij kalveren en. Tonsillitis wordt meestal veroorzaakt door veel voorkomende virussen, maar bacteriële infecties kunnen ook de oorzaak zijn. Volgens de American Academy of Family Physicians (AAFP) wordt geschat dat 15 tot 30 procent van de gevallen van tonsillitis te wijten zijn aan bacteriën, met name strep-bacteriën, die keelontsteking kunnen veroorzaken Tonsillitis is een ontsteking van de tonsillen oftewel keelamandelen. Een dergelijke keelamandelinfectie wordt meestal veroorzaakt door een virus, maar soms ook door een bacterie. Bij tonsillitis zijn de keelamandelen opgezwollen en rood en soms voorzien witte stippen, witte lijnen en etter De kleinere witte pulpa (20 vol %) vormt een secundair lymfoïd weefsel waarin centrale arteriolen worden omgeven door een cilinder van T-cellen: de periarteriolaire lymfocytenschede of PALS. De rode pulpa filtert het bloed en verwijdert oude erytrocyten in de miltsinussen, die met rolvormige endotheelcellen bekleed zijn MC 40 - Cave, maar dan Plaats een reactie. Is er een verschil tussen enerzijds het niet uitsluiten van en anderzijds de verdenking op een potentieel bedreigende ziekte? Het is net de discussie over het halfvolle of het halflege glas, gevoelsmatig anders maar feitelijk toch ook weer niet. Dat lijkt ook het geval te zijn in onderstaande.