Home

Oorzaken vocht cavum Douglasi

Holte van Douglas - Wikipedi

Normaal gesproken is deze ruimte leeg, maar als er door ziekte vloeistof in de buikholte aanwezig is, zal deze zich in de holte van Douglas verzamelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bloed, pus of ascites (waterig vocht). Door lichamelijk onderzoek (van de vagina) kan worden vastgesteld of de holte gevuld is Het Douglas-abces is geen op zichzelf staand ziektebeeld, maar is het gevolg van een verzameling van purulent materiaal in het cavum Douglasi, het laagste punt van de buikholte. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 3 patiënten willen wij de aandacht vestigen op de oorzaken, de diagnostiek en de behandeling van het Douglas-abces

De extra-uteriene graviditeit (EUG) is in de westerse wereld verantwoordelijk voor 5 van de maternale sterfte, dat wil zeggen de sterfte tijdens de zwangerschap of binnen 6 weken na het eindigen ervan. 1 Een karakteristiek echoscopisch kenmerk van een EUG is een zwangerschapsring of massa buiten de uterus, eventueel in combinatie met vrij vocht in de excavatio rectouterina (cavum Douglasi) De cavum uteri is de baarmoederholte, de 'eigenlijke' baarmoeder dus. Hier hoort normaal geen vocht in te zitten, het wel aanwezig zijn van vocht hier kan verschillende oorzaken hebben

Het Douglas-abces Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund

(cavum douglasi aan de achterkant waar rek komt) Slingerpijn: portio tussen vingers vastgepakt en vervolgens een slingerbeweging naar links en rechts Palperen uterus -Uitwendige hand op buik leggen en andere hand zit in de achterste fornix. Palpatie uterus tussen beide handen. Beoordeling op: -Ligging (AVF, strekstand, RVF) -mobiliteit. Oorzaken vocht- en zoutverlies Het verlies van veel vocht en/of zout via de ontlasting kan bijvoorbeeld ontstaan bij een korte darm syndroom teveel of de 'verkeerde'na een darmoperatie (short bowel syndroom), beschadiging van de darm door bestraling, bij een stoma op de dunne darm (ileostoma) of een verbindi Dus ook de laatste casus van mw Bezemer kan heel goed een EUG zijn, speciaal omdat zij aangaf steeds aandrang te hebben wat veroorzaakt kan worden door bloed ophoping in cavum douglasi. Door diafragma prikkeling door het bloed in de vrije buikholte kunnen ze schouderpijn krijgen Onregelmatig vaginaal bloedverlies, spotting, bruine afscheiding na menstruatie Dysmenorroe/ dyspareunie Menorrhagie, stolsels Kinderwens Herhaalde miskramen Controle IUD Buikpijn/ zwaar gevoel onderbuik Postmenopauzaal bloedverlies Dikker wordende buik Beoordelen positie IUD Kan symptoomloos Beoordelen positie IUD: Perforatie Oorzaak malpositie onderliggende oorzaak worden geïdentificeerd. Als er een onderliggende oorzaak voor de trombose wordt gevonden, spreken we van secundaire MVT. In 50-90% van de MVT's wordt een oorzaak gevonden. De meest gerapporteerde oorzaken zijn erfelijke- of verworven stollingsstoornissen en maligniteiten. Bij jonge vrou

De interstitiële graviditeit: niet zomaar een extra

Bloed bij rectaal toucher wijst op een neoplasma, ischemie of een invaginatie. Een laag obstruerend rectumcarcinoom of een gemetastaseerde tumor in het cavum Douglasi als oorzaak voor de obstructie kan met rectaal toucher worden vastgesteld. Laboratoriumonderzoe Een uterusruptuur treedt zelden op (0,6), ook niet na een groot trauma. Aan het bestaan van een uterusruptuur moet worden gedacht bij maternale shock, een dode foetus, moeite bij het palperen van de uterus, het duidelijk voelen van foetale delen en een echografisch aan te tonen grote hoeveelheid (bloederig) vocht in het cavum Douglasi Bij onderzoek is de bloeddruk 110/70 mm Hg, pols 92/min, de buik is iets opgezet en pijnlijk bij palpatie. Echografisch is er een intacte intra-uteriene zwangerschap en enig 'vrij vocht' in het cavum Douglasi. Er wordt geen goed zicht op de adnexen gekregen ('rommelig beeld'). VRAAG: Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van de acute buikpijn Cavum Douglasi en opstootpijn 2 8. BLOKTOETS STOFWISSELING 2 5O202 Universitair Medisch Centrum Vocht- en vezelintake 1 8 . 13. Noem 2 oorzaken voor lactose malabsorptie en geef voor elke oorzaak de pathofysiologische achtergrond. a

Bij een echo is dit vocht te zien, meestal in het zogenaamde cavum Douglasi, en wordt dan vrij vocht genoemd. In dit geval is het dus niets meer dan een bevinding die zou passen bij een blindedarmontsteking. Overigens zegt de term vrij vocht niets over om wat voor vocht het gaat ; Niet pijnlijk. Goede sfincterspanning Oorzaak. Over de oorzaak van nierkanker is nog weinig bekend. Overgewicht en roken kunnen de kans op het krijgen van nierkanker vergroten. Bij ongeveer 2% van de mensen met nierkanker gaat het om een erfelijke aandoening. Mensen met nierkanker hebben in het begin bijna nooit klachten bloed, pus of ascitis (waterig vocht). Bij lichamelijk onderzoek van de vagina ka

Vocht in het hartzakje van het hart: oorzaken, behandeling Er ontstaan blaren gevuld met vocht en rondom de wond is oedeem en erytheem ontstaan. De huid kan deegachtig aanvoelen en bij dieper letsel is de huid hard en gevoelloos Aan het bestaan van een uterusruptuur moet worden gedacht bij maternale shock, een dode foetus, moeite bij het palperen van de uterus, het duidelijk voelen van foetale delen en een echografisch aan te tonen grote hoeveelheid (bloederig) vocht in het cavum Douglasi Andere gerelateerde documenten Thema 3B Disfuncties van hersenen en zintuigen - College aantekeningen - Thema 3B1 Samenvatting - Anatomie Samenvatting van week 1 t/m 4 van OVV1. Uitgewerkte leerdoelen. Samenvatting van week 5 t/m 8 van OVV1 Welke andere oorzaken staan in de differentiaaldiagnose van opvliegers? paniekaanvallen 2. geneesmiddelgebruik (vaatverwijders, calciumantagonisten, tamoxifen, opiaten) 3. voedingsadditiva (nitriet, sulfiet, rode pepers) 4. hyperthyreoidie 5. ziekten met ook andere symptomatologie (carcinoid, feochromocytoom, mastocytose

Er zijn verschillende oorzaken van peritonitis: via de bloedsomloop (hematogene weg) besmet raken van het peritoneum met bacteriën (primaire peritonitis). Dit komt in verhouding tot andere oorzaken weinig voor, in feite alleen bij een sterk verminderde weerstand; ontstekingen in organen die grenzen aan het peritoneum (cavum douglasi aan de achterkant waar rek komt) Slingerpijn: portio tussen vingers vastgepakt en vervolgens een slingerbeweging naar links en rechts Palperen uterus -Uitwendige hand op buik leggen en andere hand zit in de achterste fornix. Palpatie uterus tussen beide handen. Beoordeling op: -Ligging (AVF, strekstand, RVF) -mobiliteit.

Ook kan er vocht rond de adnexen in het Cavum Douglasi bevinden. Het bloed wordt onderzocht op serum hCG, Hb/Ht, leukocyten, CRP en bezinking. Bij aanwezigheid van een ectopic mass en/of vrij vocht in de peritoneale holte is een serum-hCG-spiegel > 1500 IU/l vrijwel bewijzend voor een EUG.Bij het ontbreken van een ectopic mass en/of vrij vocht is de diagnose EUG pas te stellen bij een serum. sero-sanguinolent vocht in het cavum Douglasi en een beweeg­ lijke reponeerbare retroversioflexio uteri. De uterus is groot, week en blauwrood; ook de adnexen zijn gezwollen, evenals de bloedvaten; kortom men vindt het beeld van congestie in het kleine bekken. Na repositie van de uterus ziet men in he Enterokèle: Cavum Douglasi invagineert in het losmazige bindweefsel van het spatium recto-vaginale. 8. Totale prolaps: Zowel eversie van de vagina voor- en achterwand als inversie van de vagina top met de uterus! Vier anatomische strukturen in het kleine bekken zijn prolapsgevoelig Eventueel (op indicatie) uterus en adnexen, cavum douglasi, darmen en de aorta. De radioloog brengt bij het onderzoek van de nieren deze vanuit ventrale zijde en via dorsolaterale benadering in beeld. Voor de dorsolaterale benadering vraagt de radioloog de patiënt op de linker- en rechterzij te draaien Appendicitis is een ontsteking van de appendix vermiformis van het coecum. Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak voor acute buikoperaties en komt voor bij ongeveer 6,7-8,6% van de bevolking. In 80 procent van de gevallen ligt de leeftijd van de patiënt tussen 5 en 35 jaar

Tevens kan vocht worden aangetoond in het cavum Douglasi en zijn de adnexa pijnlijk bij palposcopie. Bij een tuba-ovarieel abces wordt het beeld gezien van een onregelmatig begrensd, immobiel, multicysteus proces met een onregelmatig verdikte wand en septa en wisselend echogene inhoud EUG: dik endometrium, maar geen vrucht in uterus, soms verdikte tuba zichtbaar, vrij vocht in cavum Douglasi. 4. Therapeutische opties . Molazwangerschap: zuigcurretage en vervolgen van HCG. Heterotope zwangerschap: EUG verwijderen Casus 20.3. Vrouw, 22 jaar, pijn onderin de buik, temperatuur 38.5° C, toegenomen fluor vaginalis. Leeropdrachten: 1 Lege vruchtzak wijst eerder in richting IUVD toch? Bij een miskraam past ook het vocht in cavum Douglasi niet #20: derde 22-11-2013 14:10: 58%, had na het positieve vragenuurtje wel een makkelijkere toets verwacht, mja. Ze zullen wel de norm flink laag leggen. Apgar en blaas zijn idd fout #21: E 22-11-2013 14:16: Ik had 63% Abces in buik ervaringen. Abdominale abcessen kunnen zich vormen in of rond organen in de buikholte, zoals de lever, alvleesklier en nieren. Abdominale abcessen kunnen zich ontwikkelen zonder aanwijsbare oorzaak, maar ze worden vaak veroorzaakt door een bacteriële infectie. Ze kunnen ook optreden na een operatie van of een verwonding aan de buik

wat betekent vocht in het cavum uteri? - GoeieVraa

Verklevingen krijgen vaak de schuld van buikpijn, maar is dat ook zo? Wat zijn verklevingen eigenlijk? En, hoe zit dat bij endometriose? Verklevingen (adhesies) in de buikholte zijn pathologische (afwijkende) verbindingen tussen het buikvlies en organen, of tussen organen onderling. Verklevingen bestaan uit bindweefsel. Ze kunnen worden gezien als littekens van letsels of ontstekingen Ascites is een spontane ophoping van vrij vocht in de buikholte.1 De voornaamste oorzaak van Er zijn 3 categorieën oorzaken voor icterus of hyperbilirubinemie, te weten De lokalisatie van een EUG is vrijwel altijd de tuba (99%), andere mogelijkheden zijn het ovarium, cavum Douglasi, darm, omentum, lever, milt en (zelden. Vrij vocht in het cavum Douglasi komt in 28 - 56% voor bij een EUG (vrij bloed) (Kirk, 2014) maar kan ook een fysiologische bevinding zijn (peritoneaal vocht, ovulatiebloeding) Neurogene shock oorzaken: Oorzaak: dwarslaesie, regionale anesthesie, Bij ouderen met onvoldoende vocht- en vezelinname, Pijn in het cavum Douglasi ontstaat pas bij een gevorderde pancreatitis, namelijk als er sprake is van peritonitis De lokalisatie van een EUG is vrijwel altijd de tuba (99%), andere mogelijkheden zijn het ovarium, cavum Douglasi, darm, omentum, lever, milt en (zelden Er zijn 3 categorieën oorzaken voor icterus of hyperbilirubinemie, te weten Ascites is een spontane ophoping van vrij vocht in de buikholte.1 De voornaamste oorzaak van ascites.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1916, 01-01-1916 van 01 jan 1916 (pag. 629) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Openen van het peritoneum tot in cavum Douglasi, vrijleggen van de vesikels, Andere oorzaken van frequent urineren maar het litteken bleef vocht produceren. Analyse van het wondvocht bracht aan het licht dat er urine uit het wondgebied vloeide

Darmperforatie: oorzaken en behandeling geperforeerde darm . waarbij de darm geperforeerd is en er vocht of pus in de buik zit, rechts richten ,doordat de maaginhoud langs de rechter paracolische groeve naar onderen is gezakt of zelfs in het cavum Douglasi is terechtgekomen 10 oorzaken van pijn in je rechterzijde - Gezonder Leve. Pijn aan de lever kan veroorzaakt worden door leverziekten. De lever zelf registreert geen pijn, maar het kapsel om de lever heen wel. Dus een vergrote lever als gevolg van een ziekte, kan pijn veroorzaken. Leverpijn wordt vaak verward met nierpijn, buikpijn of

Ziet men in het sediment < 40% dysmorfe erytrocyten en geen erytrocytencilinders (bij minstens 20 erytrocyten/µl) dan is de sensitiviteit voor een bloeding (oorzaak) in de lagere urinewegen 100% en de specificiteit 66,7%. Normale urine heeft een soortelijk gewicht (sg) van circa 1010 g/L. Zuiver water heeft een sg van 1000 g/L Trauma is de belangrijkste niet-obstetrische oorzaak van maternale sterfte tijdens de zwangerschap.In de Verenigde Staten is de frequentie van hulpvragen naar aanleiding van een trauma tijdens de zwangerschap 6-7. In de periode 1983-1992 was in Nederland de totale geregistreerde maternale sterfte 133; van hen overleden 8 zwangeren ten gevolge van een trauma (6) Is er sprake van diep infiltrerende endometriose hoog achterin de vagina, in het cavum Douglasi, in de banden van de baarmoeder, dan kan directe aanraking, indrukken en oprekken e.d. erg pijnlijk zijn Laptophoes 13 inch 34x24 cm - Cashewnoot - Macbook & Laptop sleeve Cashewnoten puilen uit een papieren zak op een houten tafel - Laptop hoes met foto..

Statusvoering 2006-10-20 PDA.indd. INDEX introductie welkom bij Holla's medische statusvoering voor PDA's anamnese versie 20 oktober 2006 introductie anamnese lichamelijk onderzoek lichamelijk onderzoek aanvullend onderzoek conclusie en beleid aanvullend onderzoek decursus ontslag decursus conclusie & beleid ontslag HOLLA'S MEDISCHE. In re: Ethicon, Inc. Pelvic Repair System Products Liability Litigation Southern District of West Virginia, wvsd-2:2012-md-02327 Exhibit Bij voelen naar het Cavum Douglasi is de volaire zijde van de vinger naar ventraal gericht. a. Juist b. Onjuist: Juist: Hepatitis B, hoe wordt het overgedragen? a. Verticaal b. Horizontaal c. Oraal-faciaal: Verticaal: Ziekte van Weil komt voor na zwemmen in vervuild water. Deze vervuiling komt van de: a. Bever b. Rat: Ra Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1941, no 35, 02-09-1941 van 02 sep 1941 (pag. 24) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN. 2 middenoor: geluidgeleidende gedeelte met de trommelholte, waarin de gehoorbeentjes (malleus, incus en. stapes) en het ovale venster (foramen ovale). Deze holte staat in verbinding met de neus-keelholte via de

Carmen Bousada de Lara Cavum Douglasi Cavum uteri Cervical hostility Cel 34 34 34 19, 20, 34 Cervix Cetrorelix 151 Cetrotide 79 Chemotherapie 15, 55, 61, 72, 154 Chlamydia 19, 33, 34-35, 71, 142. Cavum Douglasi: Ook Douglasruimte of ruimte van Douglas genoemd. Ruimte in de buik achter de baarmoeder. Bij het rechtop staan is dit het diepste deel van de buik. In dit deel van de buik kan baarmoederslijmvlies zich ophopen dat menstruatie na menstruatie afgestoten wordt, en hier kan zogenaamde 'diepe endometriose' ontstaan. Endometriose.

Spiraal in buikholte symptomen. Een verdwaald spiraaltje, nachtelijke doodsangst, zware depressie en ongewenst zwanger - zomaar een paar dingen die mis kunnen gaan Perforatie: hierbij kan het spiraaltje bij de plaatsing door je baarmoederwand heen gaan, waardoor je spiraaltje in je buikholte terecht komt. Dit risico loop je vooral na een bevalling, omdat je Versteviging van Cavum Douglasi bij enterokèle. Pessariumbehandeling geneesmiddel, zijn secretolytische therapie, profylaxe en behandeling van 'respiratory -distress syndrome' bij zuigelingen (IRDS), profylaxe en behandeling van postoperatieve bronchopulmonale complicaties (PPC's) en pijnverlichting bij acute keelpijn 1 Klinische les Acute buikklachten: denk ook aan hartfalen Corstiaan A. den Uil, Kadir Caliskan en Aggie H.M.M. Balk Dam.. Tweede echo 21 januari 202 van 7 5/7 weken op de poli gynaecologie gezien wegens een milde, niet krampende buikpijn zonder vaginaal bloedverlies. We besloten een transvaginale echo te maken. Daarop was een leeg cavum uteri te zien, beide ovaria waren à vue zonder bijzonderheden en er was geen vrij vocht in cavum Douglasi Is gemakkelijk op te kweken en over het algemeen vrij van problemen. Wel heel fijn zaad, dus dun zaaien. Zaaien onder glas in zaaibakje bij kamertemperatuur. Na opkomst verspenen in potten, afharden en als de plantjes voldoende groot zijn op plaats van bestemming uitpoten Vanaf januari tot april bij ± 20°C

Miskraam NHG-Richtlijne

En dat kan immers alleen worden opgelost door goed onderzoek. 14/8 van het bestuur Four countries meeting in Berlijn prof. dr. S.G. Oei bestuurslid NVOG Op 25 en 26 juli heeft in Berlijn de jaarlijkse bijeenkomst plaatsgevonden van de besturen van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 18. 280 nederlands tijdschrift voor heelkunde - jaargang 17 - nummer 7 - oktober 2008 onderzoek (90%) binnen de gestelde leeftijdsgrenzen (mannen < 70 jaar, n = 353; vrouwen < 75 jaar, n = 214). Drieënzestig patiënten (10%) vielen buiten de gestelde leeftijdsgrenzen en werden geëxcludeerd An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon VERTALEND EN VERKLAREND WOORDENBOEK D WOORDENBOEK N.V. VAN DE GARDE & CO'S DRUKKERIJ, ZALTBOMMEL VERTALEND EN VERKLAREND WOORDENBOEK VAN UITHEEMSE GENEESKUNDIGE TERMEN DOOR DR H

Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap (BBZ of EUG) - Frey

Oefenvragen gynaecologie - StudeerSne

Vocht in darmen echo - ongeveer twee uur voor het

Othaematoom in oorschelp (witte ovaal) Hoe stellen we de diagnose? Een bloedoor is goed zichtbaar en zal door de dierenarts vlot herkend worden. Soms wordt een bloedoor verward met een abces van de oorschelp. Dieren met een abces zijn echter meestal ziek en hebben koorts. Ook is er meestal sprake van een wondje of trauma Pleuravochtanalyse. Wanneer accumulatie van pleuravocht wordt opgemerkt, zijn cytopathologische evaluatie van het vocht, evenals klinische microscopie, microbiologie, chemische studies, tumormarkers, pH-bepaling en andere meer esoterische tests vereist als diagnostisch hulpmiddel om de oorzaken van deze abnormale accumulatie te bepalen. Zelfs het grove uiterlijk, de kleur, de helderheid en de. cavum Douglasi; - speculumonderzoek (optioneel): mate van bloedverlies (stolsels), herkomst van het bloedverlies (ostium, ectropion, poliepen). Soms kan er weefsel in het ostium worden gezien. Als het speculum-onderzoek achterwege wordt gelaten, levert dit zelden problemen op.4 Een vruchtzak in de portio of in de vagin Via deze link kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is.Hieronder bespreken we kanker van de baarmoeder. In de baarmoeder kan zich baarmoederkanker ontwikkelen (ook endometriumkanker genoemd) maar ook baarmoederhalskanker.Dit gedeelte van de website is volledig gewijd aan de baarmoederkanker, baarmoederhalskanker wordt elders besproken (zie hier. Oorzaken van vocht in de buikholte Bij patiënten met kanker kan ascites komen door: Uitzaaiingen in het buikvlies Vocht in baarmoeder Home//Forum//Vagina, baarmoeder & eierstokken//Vocht in baarmoeder googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1478010500310-0'); }); Anoniem 5 november 2017 om 23:04 #1 Hallo allemaal, Een familielid van mij, een oudere dame, die heeft te.

Gynaecologie Echoscopisch bekeken

 1. - Cavum Douglasi - Sigmoïd Volle blaas 1,5 uur vóór het onderzoek moet de patiënt 1 ltr water hebben gedronken; daarna niet meer plassen Echo hele buik Nuchter én volle blaas Alleen bij screening ondu idelijke pathologie Hee ft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen me
 2. Een gat in de wolken wordt veel aangeduid als vliegtuiggat of als cavum. Dit fenomeen treedt vrijwel altijd op in een dunne laag middelbare bewolking (althocumulus) of in hoge bewolking (cirrocumulus) en in een stabiele atmosfeer. Een pilotengat is meestal cirkelvormig maar kan ook sigaarvormig zijn of ovaal. Klein maar ook heel groot
 3. aspiraat uit cavum Douglasi. bloed in bloedkweekfles 2. capillair bloed. cytologisch materiaal van liquor cerebrospinalis 1. dikkedruppelpreparaat. erytrocyten van bloeddonor. erytrocyten van patiënt. monster van vocht uit hydrocele. monster van vocht uit tractus gastrointestinalis 8. monster van vocht uit urinewegen 2
 4. Grotere hoeveelheden vocht kunnen zich alleen in de pleuraholte ophopen als de productiesnelheid hoger is dan de reabsorptiesnelheid. Normaal gesproken neemt de reabsorptiesnelheid toe als een fysiologische reactie op vochtophoping, waarbij de reabsorptiesnelheid tot 40 keer de normale snelheid toeneemt voordat aanzienlijke hoeveelheden vocht zich ophopen in de pleuraholte
 5. sprake van peritoneale prikkeling. Bij echoscopisch onderzoek wordt een leeg cavum gezien, beiderzijds normale ovaria en vrij vocht in de recto-uteriene ruimte (het cavum van Douglas).. Welk beleid is nu het meest van toepassing? (a) Expectatief, echo vervolgen over 1 week (b) Methotrexaat (c) Therapeutische laparoscopie 21
 6. dossier Vleesbomen, fibromen of myomen (soms ook leiomyomas of fibroïden genoemd) zijn goedaardige (niet-cancereuse) gezwellen of knobbels in de spierwand van de baarmoeder. Een baarmoeder met meerdere vleesbomen heet 'uterus myomatosus'. Vaak geven ze geen klachten, maar soms kan de grootte of de plaats van de zwelling pijn en hevige bloedingen veroorzaken
 7. g the lateral boundary of the rectouterine (Douglas) pouch. Synonym(s): plica rectouterina [TA], Douglas fold , sacrouterine fol

Buikpijn door een darmobstructie SpringerLin

Dit boek biedt een compleet overzicht van de echoscopie in de verloskunde en gynaecologie en is daarmee een onmisbaar houvast in de dagelijkse praktijk van gynaecologen (i.o.), verloskundigen (i.o.) en echoscopisten. Echoscopie is een diagnostisch hulpmiddel bij uitstek. Het heeft zich ontwikkeld van een statisch naar een realtime diagnosticum, en zich doorontwikkeld naar de 3D- en 4D. Douglas' pouch Douglas' cul-de-sac. Indiana pouch a bladder surgically created using a segment of isolated, detubularized colon that may or may not be patched with small bowel. The ureters are implanted into the pouch in a non-refluxing manner. A continence stoma to the abdomen is created by intussusception of a small segment of bowel De gewrichtsholte (cavum articulare, intra-articulaire ruimte) heeft betrekking op de totale met gewrichtsvloeistof (synoviaal vocht) gevulde binnenruimte van een gewricht. maar men vermoedt dat schade aan de kleine bloedvaten de oorzaak is. Reumatoloog De bloedsomloop, ook wel bloedvaten-, of vaatstelsel, is het systeem van bloedvaten waardoor het bloed in een organisme circuleert. Bij de term hart en vaatstelsel of cardiovasculair systeem, is ook het hart inbegrepen. De bloedcirculatie verzorgt de aan- en afvoer binnen het lichaam van voedingsstoffen, afvalstoffen, zuurstof, koolstofdioxide, hormonen, afweerstoffen, bloedcellen en.

Over tot vervoer, en hoe Zwangereneentrauma

Meckel syndroom. Het Meckel syndroom is een aandoening van de trilharen. Daardoor heeft de baby klachten op meerdere plekken in het lichaam. De oorzaak is een afwijking in de genen. De klachten kunnen van kind tot kind verschillend zijn. Een baby met het Meckel syndroom heeft meestal grotere nieren dan normaal met daarin met vocht gevulde. HandboekMedischeSecretaresse - 9 WL Verloskunde en gynaecologie - MMNLteam woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Bekijk hier het overzicht van gezondheidstermen. Cookies . Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Dokterdokter.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies Onder de vele oorzaken die aanleiding kunnen geven tot klachten over een Het cavum in engere zin, zich uitstrekkend van vestibulum tot choanaal- opening, terwijl de vochtige mucuslaag op het slijmvlies de lucht tijdens passage met waterdamp verzadigt

Tentamen juli 2006 dag 01 - StudeerSne

HandboekMedischeSecretaresse - 7 Spijsverteringsstelsel pathologie - MMNLteam woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Online vertaalwoordenboek. ES:doorsijpelend water. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Pijnlijk cavum Douglasi, de holte van douglas of excavatio

 1. Samenvatting pathologie en andere samenvattingen voor je studie, Logopedie en Audiologie. Een samenvatting voor het vak pathologie van de spraak-, stem- en gehoororganen. De samenvatting is gebaseerd op de ppts en eigen notities
 2. This is the summary of the book Praktische gynaecologie. The author(s) of the book is/are M E Vierhout F B Lammes. The ISBN of the book is 9789031341245 or 903134124X
 3. Define cavum conchae. cavum conchae synonyms, cavum conchae pronunciation, cavity, axillary fossa - the hollow under the arm where it is joined to the shoulder; they were up to their armpits in water Cavum Douglasi; cavum epidurale; cavum infraglotticum; cavum laryngis; Cavum Meckelii; cavum mediastinale
 4. 16 relaties: Ascites (medisch), Baarmoeder, Bloed, Buikholte, Buikvlies, Culdocentese, Diagnose, Endeldarm, Endometriose, Fornix uteri, James Douglas (arts), Patholoog, Pus, Schotland, Tumor, Vagina. Ascites (medisch) Ascites (buikwaterzucht of waterbuik) is de medische term voor het aanwezig zijn van vocht in de peritoneale holte in de buik
 5. o fistel)

Nierkanker (PID): H2 Nieren en nierkanker - Isal

Het rotsbeen, steenbeen, os petrosum of pars petrosa ossis temporalis is een onderdeel van het slaapbeen (os temporale) van de schedel. Het bevindt zich zowel links als rechts aan de binnenkant van de schedel. De van het rotsbeen geeft de scheiding aan tussen de achterste schedelgroeve (fossa cranii posterior) en de (fossa cranii media. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten 1 1 1 Gynaecologische anamnese De anamnese geeft niet alleen informatie over de klachten van de patiënte, maar vormt ook het eerste contact. De anamnese biedt een goede gelegenheid om de basis te leggen voor een vertrouwensrelatie. Het onderzoek wordt daarna gemakkelijker omdat een deel van de angst is weggenomen