Home

Heptaan structuurformule

heptaan Engelse naam heptane CAS-nummer 142-82-5 EG-nummer 205-563-8 Aquo-code C7a SIKB-id 851 Synoniem n-heptaan Molecuulformule C7-H16 SMILES C(CCC)CCC Structuurformule Functionele stofgroe Heptaan/hepteen 1 Geef de structuurformule van heptaan (C 7 H 16 (l), onvertakt). 2 Geef de structuurformule van hept-2-een (C 7 H 14 (l), onvertakt). 3 Hoe kan men, m.b.v. een eenvoudige proef, aantonen of een cilinder gevuld is met heptaan of met hept-2-een? Additie Onder bepaalde omstandigheden kan pent-2-een met waterstofchloridega Gedeutereerd heptaan (ook aangeduid als heptaan-d 16) is een gedeutereerd oplosmiddel met als brutoformule C 7 D 16. Het is een isotopoloog van n-heptaan en kan gebruikt worden als oplosmiddel in de NMR-spectroscopie. De stof komt bij kamertemperatuur voor als een kleurloze vloeistof, die onoplosbaar is in water Heptaan of hepteen 17 Geef de structuurformule van heptaan (C 7 H 16 (l), onvertakt). 18 Geef de structuurformule van hept-2-een (C 7 H 14 (l), onvertakt). 19 Hoe kan men, m.b.v. een eenvoudige proef, aantonen of een cilinder gevuld is met heptaan of met hept-2-een? Een additiereactie Onder bepaalde omstandigheden kan pent-2-een met waterstofchloridega Voor ethylpentaan moet waarschijnlijk nog een getal aangezien altijd de langste keten wordt geteld (mag ook de bocht om) en in dit geval zou dit C2+C5=C7 -> heptaan worden Ethylpentaan kent maar één mogelijke structuur: 3-ethylpentaan

n-hexaan is een organische verbinding met als brutoformule C6H14. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof die onder meer wordt gebruikt als oplosmiddel. Het wordt gewonnen uit aardolie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Heptaanzuur. Structuurformule en molecuulmodel. Structuurformule van heptaanzuur. Algemeen. Molecuulformule. C 7 H 14 O 2. IUPAC-naam 3-ethyl-2-methylpentaan. 3-ethyl-3-methylpentaan. 2,2,3-trimethylpentaan (chiraal) 2,2,4-trimethylpentaan. 2,3,3-trimethylpentaan. 2,3,4-trimethylpentaan. 2,2,3,3-tetramethylbutaan. Met name 2,2,4-trimethylpentaan, ook wel iso-octaan genoemd, is belangrijk omdat het octaangetal van deze stof 100 is In andere talen Structuurformule: De zoete smaak van cyclamaat werd in 1937 door Michael Sveda aan de Universiteit van Illinois ontdekt 29 Geef de structuurformule(s) van het/de isome(e)r(en) met een ketogroep aldehydgroep methoxygroep, CH 3 O Een van de structuurisomeren in 29 vertoont optische isomerie. 30 Geef de ruimtelijke structuurformules van deze optische isomeren n-heptaan d. structuurisomeren van heptaan e Structuurformule. De algemene structuurformule voor een alkaan is: C n H 2n+2. Bijvoorbeeld voor methaan, zoals we al zagen, CH 4 en voor ethaan is dat C 2 H 6, vergelijk deze met de hierboven weergegeven structuren

File:HeptaneFull

heptaan Risico's van stoffen - RIV

 1. n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16. 19 relaties: Aardolie, Alkaan, Benzine, Brutoformule, Enkelvoudige binding, Isomeer, Kamertemperatuur, Koolstofketen, N-hexaan, Oplosmiddel, Optische isomerie, Pingelen, Prefix (scheikunde), Structuurformule, Vloeistof, Xyleen, 2,2,3-trimethylbutaan,.
 2. Wanneer ze dezelfde molecuulformule hebben, maar een verschillende structuurformule. OPDRACHT 6 NIVEAU: 2 I en II OPDRACHT 7 B heptaan D butaan H 3C H 2 C C H 2 H 2 C C H 2 CH 3 C H H H H H 3C H 2 C C H 2 H 2 C C H 2 H 2 C C H 2 H 2 C CH 3 H 3 C H 2 C C H 2 H 2 C H 2 H 2 C 2 CH 3. 8 SCHEIKUNDE - VWO 4 - KOOLSTOFCHEMI
 3. C2H6 Ethaan C3H8 Propaan Wanneer je een structuurformule tekent met alleen C4H10 Butaan koolstofatomen erin, heb je te maken met een C5H12 Pentaan koolstofskelet. C6H14 Hexaan C7H16 Heptaan Isomeren: stoffen met dezelfde structuurformule C8H18 Octaan maar die op verschillende manieren getekend kan worden. C9H20 Nonaan C10H22 Decaa
 4. structuurformule. Figuur 1. Molecuulformule, structuurformule en ruimtelijke tekening van methaan. * In een structuurformule (of Kekuléformule, genoemd naar de Duitser August Kekulé, die in 1858 de grondlegger was van de organische chemie) laten de streepjes zien welke atomen in een molecuul aan elkaar gebonden zijn
 5. Octaan is een koolwaterstof en een alkaan met de chemische formule C 8 H 18 en de gecondenseerde structuurformule CH 3 (CH 2) 6 CH 3. Octaan heeft veel structurele isomeren die verschillen door de hoeveelheid en locatie van vertakkingen in de koolstofketen
 6. e C kan als volgt worden weergegeven: O O HO CC HO H CC CC H OH H H OH 2p 19 Leg aan de hand van de structuurformule uit dat vita
 7. Een structuurformule * of een ruimtelijke tekening ** geeft echter veel meer inzicht in de opbouw van het methaanmolecuul. van pentaan drie (pentaan, methylbutaan en dimethylpropaan), van hexaan vijf, van heptaan negen, van octaan 18, van nonaan 35 en van decaan 75. Je ziet dat het aantal isomeren sterk toeneemt met het aantal C-atomen

Gedeutereerd heptaan - Wikipedi

Teken de structuurformule van de volgende stoffen. A C B D OPDRACHT 10 NIVEAU: 2 A ethaan C propaan B heptaan D butaan OPDRACHT 11 NIVEAU: 3 A C H 3C H 2 C C H 2 H 2 C C H 2 CH 3 C H H H H H 3C H 2 C C. Voor bijvoorbeeld heptaan. Er is gegeven dat deze stof niet oplost in water. Wat weet je over bijvoorbeeld de stofklasse waartoe deze molecule behoort binnen de organische scheikunde Alcoholen worden gekenmerkt doordat deze een OH-groep bezit in de chemische structuurformule De vorm van chemie die deze stoffen bestudeert, noem je koolstofchemie (of organische chemie ). Veel koolstofverbindingen worden gevormd uit aardolie. Aardolie is een van de fossiele brandstoffen net als steenkool en aardgas. Aardolie is ontstaan uit plantenresten die miljoenen jaren onder hoge druk onder de grond hebben gelegen

[scheikunde] structuurformules - Wetenschapsforu

Stel de structuurformule op van volgende stoffen: a) 4-methyl-2-penteen b) 3,3-dichloor-1-buteen 3. Stel de additiereacti van 1-buteen met dichloor voor en geef de naam van het reactiproduct ~~Alvast bedankt~~ Omhoog. Bericht wo 26 sep 2007, 15:34 26-09-'07, 15:34. Fuzzwood. Moderato Organische chemie/Stofklassen in de organische chemie. In de organische chemie worden stoffen vaak ingedeeld op basis van functionele groepen. Een functionele groep moet dan verstaan worden als iets anders dan koolstof met bindingen in vier richtingen maar alleen naar andere koolstof of waterstof 1.11 Toepassingen van alkanen pentaan -130 36 0,626 C 6 H 14 hexaan -95 70 0,660 C 7 H 16 heptaan -90 98 0,684 C 8 H 18 octaan -57 125 0,703 C 9 H 20 nonaan -51 151 0,718 C 10 H 22 decaan -30 174 0,730 C 15 H 32 pentadecaan 10 270 0,769 C 20 H 42 eicosaan 37 343 0,789 C 30 H Om de structuurformule van stof X te achterhalen, deed Følling nog enige andere experimenten. Uit het hierin aanwezige heptaan worden 1,3-butadieen, propaan en nog één andere stof gevormd. 3p 12 Ga met een berekening na of deze reactie exotherm of endotherm is c. n-heptaan d. structuurisomeren van heptaan e. 5 uitwerkingen hoofdstuk 10 Basischemie 2017©Vervoort Boeken 8 g d : 3 g l 4 l 0 g 0,9 1,134 l 1 5 l l C structuurformule pent-2- een met waterstofatomen Opgave 10.19 Alkenen a. Alkenen hebben 1 of meer dubbele bindingen

Samenvatting hoofdstuk 5: koolstofverbindingen. Gefractioneerde destillatie van aardolie is het scheiden in fracties Fracties hebben een kooktraject Koolwaterstoffen zijn stoffen waarvan de moleculen opgebouwd zijn uit koolstof-en waterstofatomen. Naam Molecuulformule Methaan CH 4 Ethaan C 2 H 6 Propaan C3H Butaan C4H Pentaan C5H Hexaan C6H. Teken de structuurformule van propaan en van pentaan. Teken het koolstofskelet van hexaan. In kerosine komt een verzadigde koolwaterstof voor met 12 C atomen per mole- tekatalysator per molecuul heptaan: één molecuul butaan en één molecuul van een andere stof. Noteer de naam en de molecuulformule van die andere stof

n-hexaan - Wikipedi

n-heptaan - WikipediaAlkaan - Wikipedia

Heptaanzuur - Wikipedi

Octaan - Wikipedi

 1. Flunitrazepam heeft een structuurformule met een paar polaire bindingen, maar het apolaire gedeelte is veel groter. De stof zal dus hydrofoob zijn en goed kunnen oplossen in het celmembraan dat ook hydrofoob is. Heptaan heeft een kookpunt van 372 K en ethanol heeft een kookpunt van 351 K (BINAS tabel 42B)
 2. Aantal C-atomen op rij in de ring structuurformule 5 [email protected] naam cyclopentaan 5 Naamgeving alkanen: vertakt Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul
 3. 2-propanol, ook aangeduid als propaan-2-ol (), isopropanol, isopropylalcohol en afgekort tot IPA, is een secundair alcohol met als brutoformule C 3 H 8 O. In zuivere toestand is het een kleurloze en heldere vloeistof met een relatief zoete geur, die zeer goed oplosbaar is in zowel water als een aantal organische oplosmiddelen.Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft.

Samenvatting over Hoofdstuk 5 Aardolie en aardolie producten voor het vak scheikunde en de methode Nova. Dit verslag is op 13 oktober 2012 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Enes (3e klas vwo 17 relaties: Aceton, Benzeen, Brutoformule, Di-ethylether, Ethanol, Hydrofoob, N-heptaan, N-hexaan, Oplosmiddel, Organische verbinding, Structuurformule, Structuurisomeer, Tolueen, Verzadigde verbinding, Vloeistof, Water, 2-methylhexaan. Aceton. Aceton (ook bekend onder de namen dimethylketon, DMK en propanon) is een kleurloze vloeistof die veel als oplosmiddel wordt gebruikt (onder andere. Benzine is een brandstof die gebruikt wordt voor benzinemotoren. Daarnaast kan benzine ook gebruikt worden als schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen met over het algemeen 4 tot circa 12 koolstofatomen, met name uit vertakte alkanen en moleculen met een benzeenring. Voorbeelden hiervan zoals tolueen en xyleen n-hexaan is een schadelijke stof voor de gezondheid, voornamelijk op lange termijn.De acute toxiciteit van de vloeistof is relatief laag, hoewel de damp een milde narcotische werking kan hebben. Het inhaleren van hoge concentraties van de damp kan in eerste instantie een euforisch gevoel opleveren, maar dit wordt gevolgd door slapeloosheid, hoofdpijn en braken

Waarin Ophalen. Heptaan Stofgegevens Stofnaam heptaan Engelse naam heptane CAS-nummer 142-82-5 EG-nummer 205-563-8 Aquo-code C7a SIKB-id 851 Synoniem n-heptaan Molecuulformule C7-H16 SMILES C(CCC)CCC Structuurformule Functionele stofgroep Stoffenlijst. heptaan o een verzadigde koolwaterstof met formule C 7 H 16 n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16. Nieuw!!: 2-methylhexaan en N-heptaan · Bekijk meer Een structuurformule is een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul 2011 - 2012 DE KOOLWATERSTOFFEN A. De verzadigde koolwaterstoffen. 1. Alkanen. Grieks telwoord (aantal C) + uitgang -AAN. a. Lineaire alkanen/n-alkanen Algemene brutoformule: CnH2n + 2 Aantal C's Brutoformule Gecondenseerde structuurformule. skeletstructuur Naa Organische Chemie I proeftentamen BFW2017 Spiekbriefje organische chemie (niet volledig) Meetrapport 5B 2 Fac eco humedad ,jl Participatie theorieles Samenvatting Leren Communiceren hfst. 2 & 9 Aanvullende informatie Buffers Basischemie en wiskunde 1 Oplossen en neerslaan van zouten 4hv Korte samenvatting met belangrijkste punten Samenvatting Intercultural Skills for International Business and. Om de structuurformule van stof X te achterhalen, deed Følling nog enige andere experimenten. Toen hij stof X liet reageren met een sterke oxidator, ontstonden daaruit twee reactieproducten. De vormingswarmte van heptaan bedraagt -1,88·105 J mol─1

n-butyllithium - Wikipedia

Brutoformule butaan. Brutoformule Naam Butaan: Methylpropaan ~ Ook wel: isobutaan: Di-ethylaluminiumchloride: Fe(η 2-B6H10)(CO)4, zie boranen: Cadmiumacetaatdihydraa Butaan (C 4 H 10) is een koolwaterstof uit de groep alkanen .Bij kamertemperatuur is butaan een brandbaar gas dat als brandstof gebruikt wordt Samenvatting anatomie en fysiologie van de mens ludo grégoire Tentamen Februari 2015, Vragen - Her Tentamen 2014 | Bio-organische chemie Tentamen Februari 2013, Vragen - Hertentamen Van Het Tentamen Uit 2012 | Bio-organische chemie Chapter 4 - The Reactions of Alkenes - Anne - 2013 Chapter 7 - Delocalized Electrons and Their Effect on Stability, Reactivity, and p Ka - Anne - 2013 Chapter 10. Broom molecuulformule. broom Engelse naam bromine CAS-nummer 7726-95-6 UN-nummer 1744 EG-nummer 231-778-1 Aquo-code Br2 SIKB-id 3274 Synoniem dibroom Molecuulformule Br2 Structuurformule Functionele stofgroe Molecuulformule: Br 2: IUPAC-naam: dibroom Andere namen: moleculair broom Molmassa: 159,808 g/mol: SMILE Belangrijke molecuulformules. water H2O (l) methaan CH4 (g) waterstofperoxide H2O2. Start studying 3. Alkanen, Alkenen, Alkynen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Molecuulformules structuurformules — molecuulformules en

Start studying VWO 4- 3.2 Koolwaterstoffen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 32017 R 0055: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/55 van de Commissie van 14 december 2016 tot verlening van een vergunning voor octaan-2-ol, isopropanol, pentaan-2-ol, octaan-3-ol, heptaan-2-on, pentaan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonaan-3-on, decaan-2-on en isopropyltetradecanoaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 13 van 17.1.2017, blz Butaandiol is een verzamelnaam voor 4 isomeren met gelijke structuurformule maar onderling kleine verschillen in chemische eigenschappen. De vier isomeren die behoren tot de categorie butaandiol zijn: 1,2 butaandiol; 1,3 butaandiol; 2,3 butaandiol; 1,4 butaandio De waterige fase moet voldoende fasescheiding geven in petroleumether (alkanen mengsel (pentaan/hexaan/heptaan), dus aceton, MeOH (100%), EtOH (96%) e.d. zijn niet goed gerekend. Het beste is een alkalisch (fenol: zwakke base; ook te zien in spectrumgegevens) water/MeoH (of EtOH) mengsel te nemen (met uitleg 2 pnt). Alleen water/MeOH of EtOH.

De structuurformule van deze verbindingen wordt hieronder weergegeven: methaan ethaan propaan butaan De naam van de alkanen met n > 4 wordt gevormd door een Grieks telwoord dat aanduidt hoeveel C atomen de verbinding bevat (pent- voor 5, hex- voor 6, hept- voor 7, etc.) gevolgd door de uitgang -aan Aangezien de structuurformule verschillend is, hebben de twee stoffen beiden verschillende eigenschappen. 3. pentaan hexaan heptaan octaan nonaan decaan Als we nu een alkaan met zijvertakkingen tegenkomen dan gelden de volgende regels in verband met de naamgeving C7H16 = Heptaan C8H18 = Octaan C16H34 = Hexadecaan Isomeren: Alkanen die dezelfde molecuulformule hebben, maar een andere structuurformule. Isomeren zijn verschillende stoffen en hebben verschillende eigenschappen, ondanks dat ze dezelfde molecuulformule hebben. Alkylgroepen

Het wasbenzine (Voornamelijk heptaan, C 7,H 16) is echter ook apolair en dat lijkt geen effect te hebben op het polystyreen. Dit lijkt Structuurformule polystyreen: Door het polystyreen langdurig te verhitten ontleedt het in zijn monomeer, styreen Heptaan C. 7 H 16 Octaan C. 8 H 18 Nonaan C. 9 H 20 Decaan C. 10 H 22 Dit zijn onvertakte alkanen dus alle C op een rij. Isomeren. Stoffen met dezelfde molecuulformule maar met een andere structuurformule. Bv C. 4 H. 10 2 verschillende structuur formules. onvertakt. vertakt. Structuurformule mag ook als . isomeren. Noteer alle isomeren van C. 5. heptaan-6-on-1-al. Geef de structuurformule van het diol dat heeft gereageerd. 2 De reactie van glycerol met perjodaat kan worden gebruikt om hoeveelheden glycerol te bepalen. Bij zo'n bepaling werd 1,308 g van een glycerol bevattende vloeistof in een maatkolf opgelost tot 100 mL oplossing. Uit deze oplossing werd 10,00 mL gepipetteerd e Koolstofchemie. Je kunt een verband leggen tussen de toename van de voedselproductie en de zwaardere belasting van het milieu. Bij het produceren van voedsel komen er veel afvalstoffen vrij. Daarnaast wordt het milieu ook erg belast omdat er voor de productie van het voedsel grond, water en onderhoud van de akkers nodig is

Alkanen, methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, H.J.,Woudt2011, Oplopend,kookpun Stoffen met dezelfde molecuulformule maar een verschillende structuurformule noemen we . isomeren.. Er zijn 2 verschillende stoffen met de formule C4H10 . Teken hieronder de struktuurformules en geef ook de naam van de stof. goed voor heptaan. Dit is het hoofdbestanddeel van benzine n-pentaan. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar ). n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C 5 H 12. Pentaan kent drie isomeren: n -pentaan, isopentaan en tert -pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel Bernero. Bij verbrandingsreacties moet je gewoon de stof laten reageren met zuurstof onder vorming van de oxiden van de elementen waaruit die stof bestaat. bv. voor pentaan: C5H12 + 8 O2 --> 5 CO2 + 6 H2O. Ik hoop dat je de rest nu zelf kunt, zo moeilijk is het niet RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Maatregelen voor voldoende ventilatie

Structuurformule pentaan n-pentaan is de vijfde

Structuurformule Methaan (91,112K) <-> heptaan(183,372K) LRB vrijdag 28 oktober 2011 08:40:59 Nederland-tijd + Fasedriehoek Faseovergangen betekenen verbreken vanderwaalsbinding LRB vrijdag 28 oktober 2011 08:40:59 Nederland-tijd + Oefenopgav - Structuurformule van fosfoënolpyruvaat, delta2-isopentenylpyrofosfaat - Leg uit: biodiesel - Allerlei vragen over L-arabinose (furanosevorm tekenen, diastereomeer dat geen epimeer is tekenen, is arabinofuranose reducerend, oxidatiegetal en absolute conformatie van C2 en C4 (blad met niet te kennen suikers is gegeven

100. Heptaan is weinig klopvast en heeft de neiging om voortijdig te ontploffen, daarom krijgt het het octaangetal 0 toegewezen. Algemeen zijn niet-vertakte alkanen weinig klopvast, daarom worden ze gereformed tot vertakte alkanen. 1.7.Toepassingen - apolair oplosmiddel - brandstof (aardgas, propaan, butaan, pentaan, benzine) - petrochemi 1) hoofdketen: methaan 2) hoofdketen: heptaan 3) hoofdketen: heptaan. 1) naam: pentaan 2)zijketen: methyl 3) volledig naam: 3methyl pentaan 13. Wat zijn isomeren Twee moleculen zijn isomeren wanneer ze hetzelfde aantal en dezelfde soorten atomen bevatten, maar waarbij de verschillende atomen op een andere manier gerangschikt zijn in de molecule structuurformule Naam alkaan Dagelijkse leven CH 4 Methaan Aardgas C 2 H 6 Ethaan C 3 H 8 Propaan Wordt gebruikt als brandstof,propaangas C 4 H 10 Butaan Wordt gebruikt als brandstof,butaangas C 5 H 12 Pentaan C 6 H 14 Hexaan C 7 H 16 Heptaan C 8 H 18 Octaan C 9 H 20 Nonaan C 10 H 22 Decaan Eigenschap: vluchtig en sterk ontvlambaa 11 LKENEN PRT 20 NIVEU: 2 Teken de structuurformule van de volgende stoffen. but-1-een hex-3-een but-2-een propadieen Filmpje: lkenen PRT 21 NIVEU: 2 Geef de systematische namen van de volgende stoffen. PRT 22 NIVEU: 3 Teken de structuurformule van de volgende stoffen. exa-1,3-dieen Nona-3,4,6-trieen eca-2,3,5,7-tetraeen utatrieen 1 Samenvatting over Hoofdstuk 1, Atoombouw voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 26 november 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie

Hydrofiel en hydrofoob - Mr

 1. 2. Gebruik de lange stokken om bindingen tussen koolstofatomen, en de korte stokken geven om de banden aan te sluiten tussen waterstof en koolstof. 3.Build een moleculair model, bijvoorbeeld voor heptaan, C7H16. 3. Gebruik van het model aan de compoundâ € ™ s structuurformule schetsen. Bepaal of je de structuur is een alkaan, alkeen of alkyn
 2. § 8.1 Alkenen en alkynen Molecuulformule, structuurformule en ruimtelijke tekening van methaan. * In een structuurformule (of Kekuléformule, genoemd naar de Duitser August Kekulé, die in 1858 de grondlegger was van de organische chemie) laten de streepjes zien welke atomen i . 4.5 Structuur- en molecuulformule
 3. Gecondenseerde structuurformule Structuurformules Stereo projectie Moleculair model 6. CHEMISCHE FORMULES: OEFENINGEN 1. Geef de structuurformule van CH 4 CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 OH 7. ISOMERIE 16 heptaan 8 C 8 H 18 octaan 9 C 9 H 20 nonaan 10 C 10 H 22 decaan Te kennen! VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN OF ALKANEN 15
 4. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Hexadecaan of cetaan is een koolwaterstof met als brutoformule C 16 H 34.Het bestaat uit een lineaire keten met 16 koolstofatomen.Er bestaan 10.359 structuurisomeren van hexadecaan.. Toepassingen [bewerken | brontekst bewerken]. Hexadecaan wordt gebruikt als referentiebrandstof voor het bepalen van het cetaangetal van.

Teken de structuurformule van de volgende stoffen. A C B D OPDRACHT 10 NIVEAU: 2 A ethaan C propaan B heptaan D butaan B methylbut-2-een D But-1-een . SCHEIKUNDE - HAVO 5 - KOOLSTOFCHEMIE - ANTWOORDEN HALOGENEN OPDRACHT 31 NIVEAU: 1 OPDRACHT 32. Structuurformule en molecuulmodel: Structuurformule van 1-broompropaan — alifatische koolwaterstof: bij voorkeur N-heptaan, EurLex-2 Binnen deze context is een vluchtige aromatische koolwaterstof (VAK) een organische stof met een beginkookpunt van 250 oC of lager, gemeten bij een standaarddruk van 101,3 kPa, als omschreven in Richtlijn 2004/42/EG, met ten minste één aromatische ring in de structuurformule 4aHeptaan heeft de langste retentietijd en zal dus meer door de kolom geabsorbeerd worden.bPiekopp. heptaan 1,4 cm2Piekopp. pentaal 1,7 cm2dus volume verhouding is heptaan : pentaal =1,4 : 1,7omdat bij gassen volumeverhouding gelijk is aan de molverhouding geldt dus ookmolverhouding heptaan : pentaan = 1,4 : 1,7 . 5

Wikizero - n-heptaa

heptaan (142-82-5) synoniemen: n-heptaan, dipropylmethaan Engelse vertaling: heptane Duitse vertaling: Heptan Groepen: alkanen , oplosmiddelen CAS Nummer: 142-82-5 NSC Nummer: 62784 UN Nummer: 1206 Henry Cavendish 1. Engelse wetenschapper die in 1766 waterstof ontdekte, toen hij met een vonk waterstof en zuurstof met elkaar liet reageren uit de structuurformule moet de naam af te leiden zijn. De IUPAC-nomenclatuur voldoet aan beide vereisten. De nomenclatuurregels voor de meer ropaan-2-yl)heptaan 9. Cycloalkanen Cycloalkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen met een ringstructuur. In de moleculen telle d(2p) Leg uit waarom heptaan kan oplossen in ethanol. e(2p) Teken in structuurformules een mengsel van ethanol en heptaan. Teken twee moleculen van beide stoffen. Geef met een stippellijn een waterstofbrug aan. f(2p) Leg uit waarom de verhouding 5,3 : 1 kleiner wordt door de aanwezigheid van heptaan. Het drinken van heptaan is schadelijk

N-heptaan - nl.LinkFang.or

 1. De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan. 151: De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling
 2. Alkanen Homolytische (radicalaire) reacties Alkenen en alkynen Elektrofiel reagens Elektrofiele additiereacties Heterolytische reacties 2. 3 Hoofdstuk 3: Organische chemie - Koolwaterstoffen 1. Alkanen 1.1. Inleiding Alkanen zijn koolwaterstoffen met enkelvoudige bindingen. Niet-cyclische alkanen hebben als formule C nh 2n Bouw De.
 3. Octaan. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar ). Octaan is een koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C 8 H 18. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof, die onoplosbaar is in water. Octaan is een bestanddeel van benzine

N-heptaan - Unionpedi

Deel 1: materie, energie en leven en andere aantekeningen voor NTW, Latijn Moderne talen. Naturalis 5 Leerwerkboek natuurwetenschappen R. Berckmoes, M. Dirckx, P. Structuurformule. Een structuurformule is een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul. Nieuw!!: 2,2,4-trimethylpentaan en Structuurformule · Bekijk meer » Richt hier: Iso-octaan, Isooctaan Isopreen bezit twee dubbele bindingen, die geconjugeerd zijn. Dientengevolge polymeriseert de verbinding gemakkelijk bij verhitting en met peroxiden, waardoor kans op brand en explosie ontstaan. Voor opslag en vervoer moet er daarom contact met zuurstof (lucht) vermeden worden en moet er een inhibitor aan de vloeistof toegevoegd worden om ze te stabiliseren en polymerisatie te voorkomen

Hexaan is een koolwaterstof die behoort tot de alkanen, zoals aan de structuurformule CH 3 (CH 2) 4 CH 3 is te zien, verwijst het voorvoegsel hex naar de zes koolstofatomen, terwijl het eindigen op aan aangeeft dat de koolstofatomen zijn verbonden door enkele bindingen. Hexaan is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof, de isomeren zijn grotendeels weinig reactief, dit. In een structuurformule (of Kekuléformule, genoemd naar de Duitser August Kekulé, die in 1858 de grondlegger was van de organische chemie) laten de streepjes zien welke atomen in een molecuul aan elkaar gebonden zijn Opgave 2 Geef de structuurformule van: a ethaan c propeen. b methylpropaan d dimethylpropaan 1 Koolstofchemie I Scheikunde Havo 4. 2 2.5 groepen series in de koolstofchemie: homologe reeksen alcoholen aminen carbonzuren. 3 homologe reeksen alkanen alkenen alkanolen CH 4 methaan C 2 H 6 ethaan C 3 H 8 propaan C 4 H 10 butaan C 5 H 12 pentaan C 2 H 4 etheen C 3 H 6 propeen C 4 H 8 1- buteen, 2- buteen C 5 H penteen, 2- penteen, CH 3 OH methanol C 2 H 5 OH ethanol C 3 H 7 OH 1- propanol. Samenvatting over Hoofdstuk 5, Aardolie en aardolieproducten voor het vak scheikunde en de methode Nova. Dit verslag is op 13 april 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo Title: PowerPoint Presentation Created Date: 11/21/2002 4:55:33 PM Document presentation format: Overhead Company: ug Other titles: Arial Unicode MS Arial Symbol Times New Roman HfdstItempl CS ChemDraw Drawing Adobe Photoshop Image PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint.

Samenvatting over Hoofdstuk 2, Triviale namen voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 13 december 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo 1 Vwo docent bij een scheikundesectie van de UU Docent: Tom Pot Sectie: practicumorganisatie Scheikunde en de vakgroep Condensed Matter and Interfaces van de Universiteit Utrecht) Periode: augustus 2010 juli 2011 Voorwoord Van augustus 2010 tot en met juli 2011 zijn vijf docenten voor één dag per week gedetacheerd geweest bij een vakgroep van de Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht De von-Baeyer-Nomenklatuur vormt een onderdeel van het chemische nomenclatuursysteem, met name voor verzadigde polycyclische systemen. Het systeem is oorspronkelijk in 1900 door Adolf von Baeyer ontwikkeld voor verzadigde bicyclische koolwaterstoffen. [1] In 1913 werd door Eduard Buchner en Wilhelm Weigand het systeem uitgebreid zodat ook tricyclische verbindingen ermee beschreven konden. Magnesiumsulfaat (MgSO4) is een magnesiumzout van zwavelzuur. Vaak wordt voor magnesiumsulfaat de naam bitterzout gebruikt en daarnaast de minder frequent gebruikte namen Engels zout of Epsomzout NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE OPGAVEN VOORRONDE 1 (de week van) woensdag 2 februari 2011 Deze voorronde bestaat uit 24 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal 15 deelvragen en een antwoordblad voor de meerkeuzevragen

Andere gerelateerde documenten Practicum, bijlage, Standard Operating Procedure - Natriumchloride Geneesmiddel Productie en Onderzoek : Practicum Hydrofilyseren van poeders, Lactose monohydraat, Microkristallijne cellulose en Spironolacton grondstof, extra Tentamen 2004, Huid en Dermatica, vragen en antwoorden Tentamen 31 januari 2012, Huid en Dermatica, Vragen en Antwoorden Tentamen juni 2012.

Chemie scheikunde - samenvatting hoofdstuk 3, de atmosfeer

 1. Octaan - Octane - xcv
 2. Hoofdstuk 6 Water en het gedrag van stoffen in water - StuDoc
 3. 2,2,3-trimethylbutaan - Unionpedi
 4. Heptane anhydrous, 99% 142-82-
 5. digineum 7.1 [science] © 2021 science en digitale ..
Scheikunde In BedrijfPPT - Koolwaterstoffen PowerPoint Presentation - ID:5703650