Home

Exodus 4

4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit, en grijp haar bij haar staart! Toen strekte hij zijn hand uit, en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. 5 Opdat zij geloven, dat u verschenen is de HEERE, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob. 6 En de HEERE zeide verder tot hem: Steek nu. Exodus 4 Het tweede boek van Mozes Exodus. HSV De wonderen van God. 1 Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen. 2 De HEERE zei tegen hem. Exodus 4. Mozes is bang dat de Israëlieten hem niet zullen geloven 1 Toen antwoordde Mozes: Maar ze zullen me niet geloven! Ze zullen niet naar me willen luisteren. 4 Maar de Heer zei tegen Mozes: Grijp de slang bij zijn staart. Mozes stak zijn hand uit en greep de slang Footnotes. Exodus 4:6 The Hebrew word for leprous was used for various diseases affecting the skin.; Exodus 4:24 Hebrew him; Exodus 4:25 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain Exodus 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl. 4 1 Weer maakte Mozes bezwaar. 'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,' zei hij. 'Ze zullen zeggen: De HEER is helemaal niet aan jou verschenen.' 2 De HEER vroeg: 'Wat heb je daar in je hand?' 'Een staf,' antwoordde Mozes. 3. 4:3. Ex. 7:8-12

Exodus 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl. 4. 4 1 Weer maakte Mozes bezwaar. 'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,' zei hij. 'Ze zullen zeggen: De HEER is helemaal niet aan jou verschenen.' 2 De HEER vroeg: 'Wat heb je daar in je hand?' 'Een staf,' antwoordde Mozes. 3. 4:3. Ex. 7:8-12 Exodus 4. 1 Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen? 2 En de Here zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. 3 Daarop zeide Hij: Werp die op de grond Exodus. Chapter 4. + Text Size —. 1 And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee. 2 And the LORD said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. 3 And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it.

De volgende hoofdstukken van Exodus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: Exodus: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9. Exodus 4: 24-26 beschrijft hoe Mozes in de nacht door wordt God aangevallen. Er volgt een doodsstrijd van Mozes. Hij blijft leven omdat zijn vrouw Sippora haar zoon besnijdt en met de voorhuid van haar zoon de voeten van Mozes aanraakte. Dit redde zijn leven De uittocht uit Egypte (Hebreeuws: יציאת מצרים, Jetsi'at Mitzrajiem) of exodus (Grieks: ἔξοδος; exodos, weg uit) is het verhaal uit de Hebreeuwse Bijbel over het vertrek van de Israëlieten uit het oude Egypte.In de strikte betekenis van het woord heeft de term alleen betrekking op het vertrek uit Egypte zoals beschreven in Exodus; in bredere zin heeft de term ook betrekking. Exodus 4 Exodus 4. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 4 Mozes weigert weer. 4 1 Mozes zei tegen de Heer: 'De Israëlieten zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen dat u helemaal niet bij mij gekomen bent.. Mozes rende geschrokken weg. 4 Maar de Heer zei tegen Mozes: Grijp de slang bij zijn staart. Mozes stak zijn hand uit en greep de slang. Toen werd de slang weer een staf in zijn hand. 5 [ En de Heer zei: ] Zo zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorvaders, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, naar je toe gekomen is

Exodus 4 - Oude Testament - Statenvertalin

 1. Exodus Crypto Wallet: Best Cryptocurrency Wallet for desktop and mobile. Manage & Exchange cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Monero & more. Secure & easy to use crypto wallet with 100+ digital assets & counting
 2. Exodus 4. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Mozes wordt versterkt door het veranderen van zijn staf in een slang, vs. 1, enz. En door de melaatsheid van zijn hand, 6. Ook door het veranderen van het water in bloed, 9. Mozes maakt zwarigheid om tot Farao te gaan, 10
 3. De Bijbel, Exodus 4 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk: Exodus 4 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1.
 4. In Exodus 4:1-17 wordt verteld hoe God Mozes vraagt naar de Farao te gaan. Mozes zegt dat hij niet goed kan praten. God wordt boos op Mozes en stelt voor dat Aharon, de broer van Mozes meegaat om het woord te voeren. Mozes krijgt de staf mee die bij de schemering van de zesde dag van de Schepping is geschapen en aan Adam is gegeven

Exodus 4 45 vers 1 Derde bezwaar 45 verzen 2-5 Het teken van de staf 45 verzen 6-8 Het teken van de melaatse hand 46 vers 9 Water in bloed veranderen 47. Inhoud verzen 10-12 Vierde bezwaar en Gods antwoord 47 verzen 13-17 Mozes' weigering en Gods antwoord 4 Exodus. 14. 14 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 'Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee; jullie moeten je kamp recht tegenover Baäl-Sefon opslaan, vlak bij de zee. 3 De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. 4 Ik zal ervoor. Exodus 4:1-31—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Exodus 4:25. Maar Sippora nam een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon af en raakte daarmee zijn benen aan. Zij zei: ‘Jij bent mijn bloedige bruidegom.’ Waarom zegt Sippora tegen haar zoon dat hij haar bloedige bruidegom is als het enkel betrekking heeft op het verbond tussen God en Israël Hoofdstuk 4; Katholieke Bijbelstichting Veemarktstraat 48 4811 ZH Breda . T: +31 616 107 410 E: info@rkbijbel.nl. ANBI KBS ANBI SVB Algemene Voorwaarden. Een project van Katholieke Bijbelstichting Ontwerp: Studio Bass

HSV - Exodus 4 - Het tweede boek van Mozes Exodu

Exodus 4 Dutch Staten 4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit, en grijp haar bij haar staart! Toen strekte hij zijn hand uit, en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. 5 Opdat zij geloven, dat u verschenen is de HEERE, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob #1 Custom Jeep Shop in Central Texas. It is our goal to build your Jeep Wrangler or Gladiator to your off-road or daily driver needs. We are the Pros in Texas when if comes to any customization. From Jeep lifts, re-gearing to engine swaps we have you covered Exodus. 3. 3 1. Icon--caret-down. Icon--close. 3:1 Ex. 6:2-13,28-7:7. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2. Icon--caret-down

Exodus 4 - BasisBijbe

 1. Project Ouder in Detentie: aanpak voor kinderen met vader in detentie. Exodus heeft samen met Avans en andere organisaties het project 'Ouder in Detentie' opgezet. Het project heeft als doel om gezinnen en kinderen met een vader in detentie te herkennen en te ondersteunen. Lees verder. 25/06/2021 - 10:48
 2. Exodus 4 Inductive Bible Study. I. Moses' questions if they will believe him. (4:1) II. The LORD gives him three signs to perform so that they will believe (4:2-9) III. Moses offers ineloquence as an excuse for not going (4:10) IV. The LORD assures him that He made his mouth and will be with him so Moses should have nothing to fear (4:11-12
 3. Exodus 4:4 And the LORD said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand: Those who venture to handle poisonous snakes, like the modern Egyptians and the inhabitants of the coast of Barbary, generally take hold of them by the neck, in which case they are unable to bite

Exodus 4 NIV - Signs for Moses - Moses answered, - Bible

Exodus 4 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Exodus 4,22-23 Wie of wat geef jij macht over jouw leven? 05-10-2015 Exodus 12,27 Hoe God mensen ontziet of spaart. 22-10-2015 Psalm 67 Dankdag: God danken voor vluchtelingen die hier naartoe komen. 04-11-2015 Exodus 16,4 God geeft dagelijks brood als beproeving. 16-11-2015 Exodus 16,29-30 Hollen of stilstaan 24-11-201
 2. Exodus 10:4-20: Mozes ging naar de farao en vertelde dat als de Israëlieten niet mochten vertrekken, er een sprinkhanenplaag zou komen. De raadsmannen smeekten de farao om toe te geven, maar van hem mochten enkel de mannen vertrekken. Daarop richtte Mozes zijn staf in de lucht. Er ontstond een wind die talloze sprinkhanen meevoerde
 3. 4 Then the L ORD said to Moses: Now stretch out your hand and take hold of its tail. So he stretched out his hand and took hold of it, and it became a staff in his hand. 5 That is so they will believe that the L ORD, the God of their ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, did appear to you
 4. ded me of Jesus saying that nothing is impossible for God.</p>
 5. Exodus 4 Quiz. This quiz is based on Exodus chapter 4. All questions are compulsory and should be answered before submission. Select the correct answers from the options given. 1. How many miraculous signs did God give Moses to do to convince the Hebrews that he has been sent by God? 3. 2
 6. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Exodus 4. Lees het hoofdstuk Exodus 4 online

Verse Exodus 4:30. Aaron spake all the words — It is likely that Aaron was better acquainted with the Hebrew tongue than his brother, and on this account he became the spokesman. Exodus 4:14; Exodus 4:14. Did the signs — Turned the rod into a serpent, made the hand leprous, and changed the water into blood Exodus 4 New International 4 Then the Lord said to him, Reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. 5 This, said the Lord,. Exodus 4. Chapter 4. The Lord gives signs to Moses—Aaron is chosen as a spokesman—Israel is the Lord's firstborn and must be released to serve Him—Moses' son is circumcised—Moses and Aaron lead Israel in worship. 1 And Moses answered and said, But, behold, they will not a believe me, nor b hearken unto my voice: for they will say.

Exodus 4 NBG51 Bijbel YouVersio

4 april (Pasen) Een pad door de zee Exodus 14:15-15:1,19-21 en Gezang 208 1 april (witte donderdag) Drie lichtstralen Exodus 12:1-28 en Johannes 13:1-5,12-15 28 maart (Palmpasen) Een drieluik Exodus 11:1-10 en Lukas 19:29-40 14 maart Dicht op de huid Exodus 7:8-25 7 maart Feest in de woestijn Exodus 5,6,7:1-7 28 februari Geen welgebaande weg. Exodus 4:25 - Then Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin and threw it at Moses' feet, and she said, 'You are indeed a bridegroom of blood to me.' on StudyLight.or Exodus 4 The Birth of Moses 2 Now a t man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman . 2 The woman conceived and bore a son , and u when she saw that he was a fine child , she hid him three months . 3 When she could hide him no longer , she took for him a basket made of bulrushes 1 and daubed it with bitumen and pitch Exodus 4:17-31 Moses Returns Into Egypt - The Dismissal Of Zipporah -Moses Meets Aaron - Their Reception By The Children Of Israel - Remarks On The Hardening Of Pharaoh's Heart. THEODORE EPP Devotional Study of Exodus. Click here for the following devotionals (scroll down page) Exodus 4:1-17 God Enables Whom He Calls Exodus 3. 1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. 2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet.

Exodus Chapter 4 Kjv - King James Bible Onlin

In light of Exodus 4:16, that is exactly how we should take it. 3 This means that we should translate elohim and theos in Exodus 7:1 [as] God rather than a god. Even if one were to prefer the rendering a god in Exodus 7:1, in context the statement would still be metaphorical And he shall be thy spokesman unto the people: and it shall come to pass, that he shall be to thee a mouth, and thou shalt be to him as God. Exodus 4:16 from English Revised Version The Circumcision of Moses' Son Gershom (Exodus 4:24-26) An incident occurs on Moses trip back to Egypt that is difficult to understand. 24 At a lodging place on the way, the LORD met [Moses] and was about to kill him. 25 But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin and touched [Moses'] feet with it

FreeBibleimages :: Moses: Battle with the Amalekites

The Exodus (Hebrew: יציאת מצרים, Yeẓi'at Miẓrayim: lit. 'Departure from Egypt') is the founding myth of the Israelites. It tells a story of Israelite enslavement and departure from Egypt, revelations at biblical Mount Sinai, and wanderings in the wilderness up to the borders of Canaan. Its message is that the Israelites were delivered from slavery by Yahweh their god, and. Wie zijn wij? Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio's worden elk aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder Exodus Nederland geeft direct leiding.

FreeBibleimages :: Moses: Food & Water in the Desert

Exodus 6 Het tweede boek van Mozes Exodus. HSV Bevelen van de HEERE aan Mozes. 1 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. 2 Ik 4 En ook heb Ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls, die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht Commentary on Exodus 4:10-17. Moses continued backward to the work God designed him for; there was much of cowardice, slothfulness, and unbelief in him. We must not judge of men by the readiness of their discourse. A great deal of wisdom and true worth may be with a slow tongue. God sometimes makes choice of those as his messengers, who have. Exodus 4 1 Moses answered, What if they do not believe me or listen to me and say, `The LORD did not appear to you'? 2 Then the LORD said to him, What is that in your hand? A staff, he replied. 3 The LORD said, Throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake, and he ran from it. 4

Exodus 4:1-17 God Enables Whom He Calls by Theodore Epp. Moses gave seven reasons why he wasn't the man for God's task: lack of capability, lack of message, lack of authority, lack of eloquence, lack of fitness or adaptation, lack of previous success and lack of previous acceptance Exodus 4 English Standard Version Moses Given Powerful Signs 1 Then Moses answered, But behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, 'The Lord did not appear to you.' 2 The Lord said to him, What is that in your hand? He said, A staff. (Ex 4:17; Ex 4:20). 3 And he said, Throw it on the ground Exodus 4 | NET Bible. 4 1 For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. The coming day will burn them up, says the Lord who rules over all. It 3 will not leave even a root or branch. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and. Exodus 4:13-15 — American Standard Version (ASV 1901) 13 And he said, Oh, Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. 14 And the anger of Jehovah was kindled against Moses, and he said, Is there not Aaron thy brother the Levite Kodi Exodus addon is an all-time popular app for streaming Movies and TV Shows in HD quality. In this guide, I will be discussing how to install Exodus Kodi with 2 different repositories.There's a New Release version which is revived by its new developer with a lot of quality streaming links

Exodus 4 - Christipedi

Exodus 4 New American Standard Bible (NASB) Moses Given Signs. 4 Then Moses said, What if they will not believe me or listen [] to what I say? For they may say, ' The Lord has not appeared to you.' 2 The Lord said to him, What is that in your hand? And he said, A staff. 3 Then He said, Throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it turned into a. Exodus 4:10 — American Standard Version (ASV 1901) 10 And Moses said unto Jehovah, Oh, Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant; for I am slow of speech, and of a slow tongue PlayStation 4 (4) Racing (3) Square Enix (54) Switch (359) UIG Entertainment (9) Ubisoft (26) Wii U (7) Xbox One (205) final fantasy (3) harry potter (7) headset (4) jagen (3) jager (3) knuffel (39) lamp (12) minecraft (7) my hero academia (4) sleutelhanger (6) star wars (7) starwars (3) stickers (6) stubbin (4) studio ghibli (6) totoro (4.

De symbolische besnijdenis van Mozes, Exodus 4: 24-26

Exodus. 4 However, Moses answered: But suppose they do not believe me and do not listen to my voice,+ for they will say, 'Jehovah did not appear to you.' 2 Then Jehovah said to him: What is that in your hand? He answered: A rod. 3 He said: Throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent;+ and Moses fled from it Exodus 4 Then Moses answered and said, But suppose they will not believe me or listen to my voice; suppose they say, 'The Lord has not appeared to you.' So the Lord said to him, What is that in your hand? He said, A rod. Read verse in New King James Versio Exodus 4:18-4:31. Teaching Sheet for the bulletin included at end of text. Sermon Series Exodus 4:19-23 God Calls Us Exodus 4 19 Now the Lord said to Moses in Midian, Go, return to Egypt; for all the men who sought your life are dead. 20 Then Moses took his wife and his sons and set them on a donkey, and he returned to the.

Exodus: Journey to the Promised Land for NES (1991FreeBibleimages :: Moses and the Golden Calf :: Moses and

Exodus 4 - And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee 4 Yahweh then said to Moses, 'Reach out your hand and catch it by the tail.' He reached out his hand, caught it, and in his hand it turned back into a staff. 5 'Thus they may believe that Yahweh, the God of their ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, has appeared to you. Exodus 4:1-31. Exodus. 4 However, Moses answered: But suppose they do not believe me and do not listen to my voice, a for they will say, 'Jehovah did not appear to you.' 2 Then Jehovah said to him: What is that in your hand?. He answered: A rod. 3 He said: Throw it on the ground.. So he threw it on the ground, and it. Exodus 4 - Then Moses said, What if they will not believe me or listen *to what I say? For they may say, 'The LORD has not appeared to you. Exodus 4:22. 4. 1. וַיַּ֤עַן מֹשֶׁה֙ וַיֹּ֔אמֶר וְהֵן֙ לֹֽא־יַאֲמִ֣ינוּ לִ֔י וְלֹ֥א יִשְׁמְע֖וּ בְּקֹלִ֑י כִּ֣י יֹֽאמְר֔וּ לֹֽא־נִרְאָ֥ה אֵלֶ֖יךָ יְהֹוָֽה׃ But Moses spoke up and said,.

Uittocht uit Egypte - Wikipedi

50 aanbiedingen in juli - Vind metro exodus in Games | Sony PlayStation 4 op Marktplaats 50 Lokale aanbiedingen - Ga ervoor — Exodus 11:4-6 Before this final plague, God commands Moses to tell the Israelites to mark a lamb 's blood above their doors in order that the Angel of Death will pass over them (i.e., that they will not be touched by the death of the firstborn) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. GoEasternOregon.com 911 Jefferson Ave. La Grande, OR 97850 Phone: 541-406-5274 Email: editor@goeasternoregon.co Exodus 4:1-31. Gods wonderen ; Toen antwoordde Mozes, en zeide: Maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen; want zij zullen zeggen: De Heere is u niet verschenen!; En de Heere zeide tot hem: Wat is er in uw hand? En hij zeide: Een staf

FreeBibleimages :: Moses and the Tabernacle :: Moses and

Exodus 4:18-31. Mozes terug naar Egypte ; Toen ging Mozes heen, en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zeide tot hem: Laat mij toch gaan, dat ik wederkere tot mijn broederen, die in Egypte zijn, en zie, of zij nog leven Exodus 4:26 So he let him go: then she said, A bloody husband [thou art], because of the circumcision. The result of Zipporah's actions (in verse 25), was God's foregoing the threat and letting Moses go. The reaction of God at this point dramatically underscored the seriousness of the sign He had prescribed (see note on Jer. 4:4) Moving to Exodus 4:24-26, the previous verses show God giving the condition for pharaoh to let Israel go, or I will kill your first born son. God is a just God, He has to be Just. Eventually He allowed for his own son, Jesus to be killed for the sake of Justice Exodus 4:20 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Exodus 4:20, NIV: So Moses took his wife and sons, put them on a donkey and started back to Egypt.And he took the staff of God in his hand. Exodus 4:20, ESV: So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey, and went back to the land of Egypt.And Moses took the staff of God in his hand Exodus 4:22-23: Firstborn - preeminent. This was provocative, because Israel was looked down up by the Egyptians. Psalm 89:27: messianic prophecy. See also Colossians 1:15. The pre-eminence of Christ. The eternal pre-existence. It's clearly with r.. Exodus Chapter: 4. 24 And it came to pass on the way at the lodging-place, that Jehovah met him, and sought. to kill him