Home

UGent richtingen

‘Ik zie geen toekomst!’(lacht) ‘Geen enkele!’ (lacht nog

Studiekieze

  1. Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (cel- en genbiotechnologie) bacheloropleiding. 3 jaar. 180 studiepunten
  2. De UGent is een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied en profileert zich als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch
  3. In de tweejarige, Engelstalige, masteropleiding Busi­ness Engineer ing zijn er drie afstudeer richtingen: Data Analytics, Finance en Operations Management. Daarnaast zijn er nog twee keuzevakken, waarvan je er één kan vervangen door een stage in het bedrijfs­leven. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef
  4. De opleiding vastgoed biedt twee afstudeer­richtingen aan. Elke afstudeer­richting legt haar eigen klem­tonen en leert je specifieke vaardig­heden. Meteen bij de start van je opleiding kies je de afstudeer­richting die jou het meest ligt
  5. Aan de universiteiten een gelijkaardig verhaal: exacte wetenschappelijke richtingen als 'Geologie', 'Wiskunde' en 'Fysica' trekken procentueel heel wat meer studenten aan aan de KU Leuven
  6. Als UGent-student kan je gratis Office 365 en OneDrive for Business gebruiken, zie Gebruik van Office 365 Studenten ingenieurswetenschappen kunnen voor technische ondersteuning (problemen of vragen over de installatie van wetenschappelijke softwareprogramma's via Athena) terecht bij Marleen Vander Straeten

Video: Universiteit Gent - De UGent zet al meer dan 200 jaar aan

Bachelor in Handelsingenieur — Faculteit Economie en

Wiskunde aan UGent. Bacheloropleiding; Masteropleiding. Domeinmaster; Educatieve master; Verder studeren; Doctorere De UGent heeft kamers, studio's en flats in eigen beheer en informeert je over de private kamermarkt. Lees meer over op kot gaan. Voor de opleiding BPM dien je geen voorkennis wiskunde te hebben, maar heel wat studenten komen uit de richtingen Humane wetenschappen,. Deze opleiding tot (bio-)industrieel ingenieur wordt aangeboden aan de UGent Campus Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De opleiding bachelor in de bio-industriële wetenschappen in Kortrijk spitst zich toe op de bioprocestechnologie en de circulaire economie Kwaliteitszorg van de UGent Troeven Multiperspectivisme: Als discipline is het de pedagogische wetenschappen eigen om het menselijke handelen in domeinen als opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te benaderen en te bestuderen

Universitaire richtingen scoren over het algemeen het best, daarna volgen de opleidingen van twee cycli (de hogeschoolmasters) Andere richtingen. Cursuscruisen in de opleiding wiskunde is mogelijk sinds begin 2009. Andere richtingen in de Faculteit Wetenschappen hebben deze service sinds 2011. Informatie over cruisen in andere richtingen vind je op www.cursuscruisen.ugent.be. Inschrijven voor cursuscruisen wiskunde

Check onze bacheloropleidingen - Hogeschool Gen

Welke studierichtingen zijn het populairst? - De Standaar

Minimumvereisten laptop voor studenten FEA - m

Micrometer dunne vloeibare kristallagen werden geproduceerd om licht op een efficiënte manier te manipuleren (licht sturen in één of meerdere richtingen, licht focussen, etc.). Recent is het mogelijk geworden om dunne optische componenten met hoge efficiëntie te realiseren op basis van inhomogene vloeibare kristallagen vacature.com Met deze studies scoort u het hoogste loon Met een diploma in één van de zogenaamde STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) verdient u nog altijd het meest Artistieke richtingen scoren: Conservatorium HOGENT wint Campus Cup van Canvas Ver moet die alvast niet verhuizen, want vorig jaar won de Rechten van de UGent de trofee. Sabine Van Damme 25-06-20. Criminaliteit, migratie en etniciteit: nieuwe richtingen binnen een complex en beladen onderzoeksterrein Joanne Van Der Leun, Mariska Kromhout, Marleen Easton, Frank Weerman (2010) TIJDSCHRIFT VOOR CRIMINOLOGIE View online Criminaliteit_migratie_en [UGent only] fullText http. Criminaliteit, migratie en etniciteit: nieuwe richtingen binnen een complex en beladen onderzoeksterrein Joanne Van Der Leun , Mariska Kromhout , Marleen Easton ( UGent ) and Frank Weerman ( 2010 ) TIJDSCHRIFT VOOR CRIMINOLOGIE . 52 (2) . p.107-12

Studeren voor ingenieur: dit zijn de richtingen (en waarom je ze moet kiezen) Jobs Denk je eraan om voor ingenieur te studeren? Goed idee, maar welke richting kies je? Je kan namelijk voor. Veertien Belgische universiteitsopleidingen hebben een plaats bemachtigd binnen de top 50 van hun discipline in de QS World University Rankings. De KU Leuven telt acht universiteitsrichtingen in de top 50, de UGent en de Université catholique de Louvain (UCL) allebei drie. De KU Leuven blijft de enige Belgische universiteit in de top 100. Belga

Feedback zoekend gedrag in organisaties: literatuuroverzicht en richtingen voor toekomstig onderzoek. GEDRAG & ORGANISATIE, 15 (5), 294-313. Anseel, Frederik, and Filip Lievens. 2002. Feedback Zoekend Gedrag in Organisaties: Literatuuroverzicht En Richtingen Voor Toekomstig Onderzoek. chologische en Pedagogische Wetenschappen (met richtingen in de pedago­ giek, de ortho-pedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en de bedrijfspsycho­ logie). Hiermede werd de Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen voorbereid. Sinds het academiejaar 1965-1966 is hij lid van de Raad van Beheer van d De studiekiezer van de UGent gebruikt third party cookies om statistieken over het gebruik van de site te genereren. Daarvoor hebben we jouw toestemming nodig. Akkoord Sluiten MENU. In English Studiekiezer Zoekterm. Academiejaar. 2021-2022. 2020-2021. toon meer... Opleidingstype. bacheloropleiding (113) master-na.

Opleiding wiskunde - Universiteit Gen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste secundaire richtingen en hun slaagkansen in het hoger onderwijs. 'Sommige richtingen maken niet waar wat we ervan verwachten', zegt Chris Smits. Afkorting: UGent Latijnse naam: Universitas Gandavum Motto: Inter Utrumque (Tussen Beide - verwerven van wijsheid en wetenschap staat centraal tussen vrede en geluk enerzijds en vorst en vaderland anderzijds): Locatie: Gent, België: Opgericht: 1817: Type: Pluralistisch Rector: Prof. dr. ir. Rik Van de Wall UGent : Verwachte voorkennis en zelftests voor de richtingen Wiskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Chemie, Biologie, Geografie, Computerwetenschappen. VUB : Oefeningen chemie voor laatstejaars secundair. Dit is wel een betalende website. Usolv-i Onderwijskiezer. Masters. Opleidingen zijn opgenomen tot op het niveau van de officiële afstudeerrichtingen (min. 30 stp.). Keuzetrajecten zijn niet als aparte richtingen opgenomen; ze worden desgevallend vermeld in de beschrijving van de opleiding. Via de tool ' Keuzetrajecten HO ' kan je opzoeken tot welke opleiding een bepaald keuzetraject. home. De opleiding Taal- en Letterkunde is zowel een verdiepende als verbredende studie. In de diepte leer je twee talen spreken en schrijven. De opbouw en verschillende vormen van taal bestudeer je in de taalkunde. Letterkundige analyses richten zich op het creatieve gebruik van taal. De concrete taalkundige en letterkundige analyses worden.

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk voor bepaalde richtingen, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke. Internationaal Ondernemen. Bachelor. Afstudeerrichting van Bachelor Bedrijfsmanagement. 180 studiepunten, Verkort traject mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg In de bachelor bedrijfs­management heb je de keuze uit 7 afstudeer­richtingen: accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekerings­wezen, Naast de 'gekende' wiskunde uit het leerplan ASO zijn er nog veel nieuwe richtingen te ontdekken! Deze les brengt leerlingen in contact met de theorie van de eindige velden. Veel aandacht gaat naar het waarom van die velden, het verschil met modulorekenen en naar de concrete toepassingen ervan binnen informatica De richting wiskunde wordt vaak vergeleken met andere wetenschappelijke richtingen met een sterke wiskundige component, zoals Fysica en sterrenkunde, Informatica en Burgerlijk Ingenieur. Het voornaamste punt van verschil is dat voor laatstgenoemde richtingen de wiskunde een hulpmiddel is dat - vaak met veel succes - aangewend wordt om vakspecifieke problemen op te lossen De rector van de UGent, Rik Van de Walle, pleit opnieuw om ijkingstoetsen in te voeren in zo veel mogelijk universitaire richtingen

De richtingen en vakken die de UGent zelf financiert, waren echter verlieslatend doordat de studenten te veel versnipperd waren over de verschillende talen. Omdat er zoveel talen zijn om uit te kiezen binnen Slavistiek, ligt het studentenaantal per taal immers laag De UGent staat juist bekend als de meest vrije en progressieve, zo blijkt uit een imago-onderzoek bij aankomende studenten. Exclusief voor abonnees door Remy Amkreutz 23 september 2016 , 07:5 De Raad van Bestuur van de UGent vraagt lesgevers om de examenresultaten van studenten bij te stellen. Het is nog niet duidelijk over welke richtingen het.

Veelgestelde vragen — Faculteit Economie en Bedrijfskund

De ATP-raad komt tweemaandelijks samen. Naast deze vergaderingen organiseert de ATP-raad ook andere activiteiten. Zo nodigen we af en toe UGent-collega's uit die vanuit eigen expertise toelichting geven over een specifiek thema. Of we gaan in gesprek met het centraal bestuur om zo informatie/ideeën uit te wisselen (in 2 richtingen) UGent ontwikkelt tests die 12- en 14-jarigen moeten helpen bij studiekeuze. Gent De Universiteit Gent is momenteel proeven aan het ontwikkelen die 12- en 14-jarigen beter moeten helpen in hun studiekeuze. Hierbij wordt er niet enkel gekeken naar klassieke vaardigheden maar ook naar interesses en attitude (Patrick De Baets, 2017, UGent) Deel 1: Inleiding Niet te kennen Deel 2: Productietechniek Gieten Het gietproces Belangrijkste aspecten: - Stroming van het gesmolten metaal in de gietvorm - Warmtestroom tijdens het stollen - Vermindering van het volume vóór, tijdens en na het stollen Proces: 1) Gesmolten metaal uit een gietpan in de gietvor UniMath-reeks: Hier is als voorkennis vereist het kunnen berekenen van integralen van veeltermen. In het boekje worden concepten zoals functies van twee variabelen, partiële afgeleiden, gradiënt, dubbelintegraal, lijnintegraal en lengte van een kromme ontwikkeld. De Stelling van Green vormt de basis voor de toepassingen, met onder meer de planimeter, behoudswetten en een kennismaking met. De cursus richt zich vooral op studenten uit richtingen waar chemie in mindere mate aan bod kwam. Studenten industrieel ontwerpen hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen. UGent Campus Kortrijk: 07/09/2021 09:00 - 16:45: 18: Fysica/Mechanica: donderdag 9 september 202

Universiteit Gent: Bachelor of Science in de bio

Om enkele vooroordelen van de baan te vegen zou ik graag vermelden dat sommige HoGent-richtingen inhoudelijk zwaarder zijn dan het merendeel van de UGent-richtingen. Het gaat hier voornamelijk om academische opleidingen, die trouwens binnenkort verhuizen naar de UGent. Dit om ook de tegenstelling praktijk-theorie te ontkrachten De academische wetenschappelijke richtingen zijn populair in het academiejaar 2012-2013. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers. De humane wetenschappen hebben daarentegen minder succes. In de bachelor chemie kan je in het tweede jaar kiezen uit de richtingen biochemie, chemie en milieu­tech­nologie. Vooraleer je kiest ve Find Sociale en Politieke Leerstelsels (K001065) study guides, notes, assignments, and much more. We also have lots of notes, study guides, and study notes available for Bachelor in de Criminologie at Universiteit Gent. Currently, you only view notes uploaded by Tutors. To view all notes available on Stuvia, change the filters in the menu Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent) komt van tijd tot tijd een richting onder vuur te liggen. In het verleden mochten Afrikanistiek (in 2012) en Arabistiek (in 2016) er bijna aan geloven. Mede door protest van de toenmalige studenten die in overleg traden met de faculteit, werden deze essentiële richtingen behouden

Universiteit Gent: Bachelor of Science in de pedagogische

Dit jubileumboek wordt gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de opleiding en afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Tijdens het academiejaar 1966-1967 werd de richting Orthopedagogiek voor het eerst ingericht in de licenties Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent Paul Verhaeghe (UGent) Organization. Department of Psycho-analysis and clinical consulting; Abstract De coronacrisis is vooral een crisis omdat ze de fouten van het economische systeem blootlegt dat op zich al op weg was naar een eindfase. De oplossingen kunnen twee richtingen uitgaan: systeemveranderend of systeembevestigend Herkomstonderzoek Congo-collectie. Op 3 en 4 december organiseert TAPAS -Thinking About The Past - een colloquium over restitutie, het teruggeven van collecties die in koloniale context zijn verworven aan het land van herkomst.De Etnografische Verzamelingen van de UGent bezinnen zich over de herkomst van de collectie en bereiden zich voor op het colloquium en het publiek debat dat het afsluit Verleden Week - UGent. Education Website. Pages Liked by This Page. KU Leugen. KU Leuven - Letteren Campus Brussel. THE VOICE, International Student Publication. Recent Post by Page. Veto. Today at 12:33 AM. Drie studenten uit wetenschappelijke richtingen, zo blijkt

Congolese rebellengroep M23 eist eerst staakt-het-vuren en

Welke studenten zijn het slimst? Onderwijs hln

↑richting in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ richting op website: Etymologiebank.nl ↑ Tim Voors Alleen, De Pacific Crest Trail te voet van Mexico naar Canada, eBook: Mat-Zet bv, Soest (2018), Fontaine Uitgever Etnografische Verzamelingen UGent (2e semester, 2020-2021) aangevuld met stagiairs vanuit verschillende richtingen van de UA en UGent. Naast studenten Publieksgeschiedenis, ontvangen we ook andere studenten vanuit Restauratie en Erfgoedzorg en Oosterse Talen en Culturen,. In de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen er 27 kandidaten op. Er zijn 16 mandaten te winnen, waarvan er minstens 6 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan zwakkere richtingen (vnl. BSO/TSO/KSO, Menswetenschappen en Economie - Moderne Talen) gemiddeld bijna 23% meer kans op slagen hebben aan hogescholen dan aan universiteiten. Studenten uit sterkere richtingen (wiskunde en/of klassieke talen in ASO) hebben slechts een 7% hogere slaagkans aan de hogeschool.

We zijn een groep van 32 studenten van verschillende richtingen en ook uitwisselingsstudenten. We komen vaak samen voor uitstappen, karaoke, game nights, enz. en het is altijd super leuk! Mijn allereerste jaar aan de UGent waarin ik samen met vrienden maquettes kon maken en er een echt groepsgevoel onder de studenten was Een exclusieve kijk in de wereld van onze Prof Préférée. Ella Roose. Georges Martyn is de rechtenprof der rechtenproffen. Hij geeft al jaren les over rechtsgeschiedenis en weet verschillende studenten uit andere richtingen te verleiden met juridische basiskennis in het vak 'Inleiding tot het recht' Waar zitten de slimste studenten? In welke opleiding in het hoger onderwijs leer je écht iets? De Campus Cup, een nieuwe quiz op Canvas, zoekt vanaf 27 mei een antwoord op deze vragen. 6 weken lang - 4 dagen per week - strijden 34 ploegen van Vlaamse Hogescholen en Universiteiten voor de felbegeerde Campus Cup

Wat ooit begon als een promotiestunt voor breedbandinternet bij Telenet, groeide uit tot een fenomeen. En dit dankzij jullie, onze trouwe forumbezoekers In het LEGO truck design game bouwen leerlingen met een beperkt budget een pick-uptruck waarbij ze de afweging moeten maken tussen kostprijs, kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wie dit alles aan een zo laag mogelijke kostprijs kan realiseren, mag zich tot 'topmanager' kronen. Door het spel te spelen met LEGO ontdekken leerlingen een aantal principes uit de toegepaste economie. Tijdens deze interactieve les doen we enkele gezelschapsspelen uit de doeken - Dobble en Set - waarin wiskundige concepten voor een eenvoudig maar geniaal spelverloop zorgen. De leerlingen komen al spelenderwijs in contact met de gezelschapsspelen en leggen nadien de link met de wiskunde Met de groene knop hieronder kan je je registreren voor de mini-MOOC. Eens dat gebeurd is, kan je door een tweede keer op de groene knop te klikken in de mini-MOOC binnenstappen

Duitse partijen armworstelen over steun auto-industrie

Regina Pacis Tielt, Tielt. 2,367 likes · 10 talking about this. Regina Pacis te Tielt, school voor Business Education Opleiding. Studenten opleiden behoort tot de kerntaken van het UZ Gent. Artsen-specialisten in opleiding en tandartsen krijgen in het UZ Gent een hoogstaande en sterk praktijkgerichte opleiding. In 2012 behaalden 74 artsen hun erkenning tot specialist. Ook de studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen krijgen hun. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen. Een deel van de vakken is gemeenschappelijk voor de drie opleidingen. acs@ugent.be. Meer info. Hier is plek voor een bijschrift voor bovenstaande afbeelding. Hier is plek voor een bijschrift voor bovenstaande afbeelding. Opleidingen

Verder studeren of opnieuw studeren. Niemand weet wat de toekomst te bieden heeft. Maar één ding is zeker: we zullen ons leven lang leren. Dat geldt voor ieder van ons. Of je nu student, werknemer, werkzoekende of ondernemer bent. Steeds weer zal je nieuwe dingen aanleren en oude afleren. Want alleen zo kan je meesurfen op de continue. Toelatingsvoorwaarden. De toelatingsvoorwaarden voor de richting wiskunde zijn dezelfde als voor de meeste andere richtingen aan de universiteit. Er is alleen een diploma van hoger secundair onderwijs nodig. Buitenlandse studenten worden toegelaten na positief advies van de opleidingscommissie wiskunde

Politieke voorkeur blijft rol spelen bij keuze voorN-VA Oostende2De weg naar werk(loosheid) | Schamper

Hoger Onderwijs. Vind een opleiding en school die bij jou past. Alle informatie vind je op de websites of ter plekke! Universiteit Gent. Hogeschool Gent. Arteveldehogeschool. KU Leuven: - Campus Sint-Lucas Gent: Faculteit Architectuur. - Technologiecampus Gent: Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het project richt zich op leerlingen in sterk-wiskundige richtingen (bij voorkeuren minimaal 6 uren wiskunde in het uurrooster) uit het laatste en voorlaatste jaar. Omwille van de corona-perikelen zal UniMath dit schooljaar niet de traditionele vorm op een woensdag op de Campus Sterre van UGent aangeboden kunnen worden Onze opleidingen. Wijsbegeerte. Moraalwetenschappen. Verkorte bachelors. Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of Science. Permanente vorming Actuele filosofie 5e leerjaar TSO. 5e leerjaar KSO. 5e leerjaar BSO. Na het 4e jaar kies je opnieuw. Heel wat richtingen lopen verder in de 3e graad. Sommige richtingen splitsen uit in aparte studierichtingen met verschillende accenten. In dat geval zal je moeten kiezen wat best bij je interesses en mogelijkheden past Via onze jaarlijkse activiteiten voor en door Gentse alumni Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen houden we het contact tussen afgestudeerde UGent filosofen en moraalwetenschappers onderling, maar ook tussen oud-studenten en de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap in stand