Home

Nomenclatuur 422240

Moniteur Belge Belgisch Staatsblad 8745

ArcticTARIFF is een compleet web-based tariefsysteem voor de douane-administratie overheden in de landen van de Europese Unie (EU). Het systeem is compatibel met de EU-eisen en biedt flexibele en uitgebreide functionaliteit, waardoor ook de nationale regelgeving kan worden toegepast. Belangrijk: In geval dat er een verschil is tussen de. K.B. 5.9.2017 B.S. 22.9.2017 In werking 1.11.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 9 - VERLOSSINGEN Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien 422240 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing in voorzien in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Voor de verstrekking 422472 is een voorschrift van een geneesheer vereist. De verstrekkingen 422435, 422811, 422833, 422855,. 422240 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,.

In artikel 9, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, a) wordt de omschrijving van de verstrekking 422030 aangevuld als volgt. 7/1/2018. 101010 4/1/1985 3 1. 101032 4/1/1985 3 1. 101054 8/1/1988 3 1. 101076 9/1/1995 3 1. 101091 7/1/2008 3 1. 101113 7/1/2008 3 1. 101275 9/1/2017 3 1. 101290 9/1/2017 3 1. 10131 tenschappers van toen raakten verloren bij het ordenen van al die planten die ontdekkingsreizigers meebrachten. Een man die het tot zijn levenswerk gemaakt heeft ordening te brengen en namen te geven aan al die planten is Carl von Linné (1707 - 1778), de grondlegger van de plantensystematiek en de dubbele naamgeving (binomiale nomenclatuur)

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - RIZI

Read 07_Vakblad%20BOS%20&%20NATUUR_2011

YouTube TV

  1. YouTube Music
  2. YouTube Kids
  3. Creator Academy
  4. YouTube for Artists