Home

Duplex onderzoek halsvaten

Duplexonderzoek van de halsvaten Bij een duplexonderzoek van de halsvaten wordt uitwendig, met behulp van onhoorbare geluidstrillingen, de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten in de hals stroomt. Met behulp van het duplexonderzoek kunnen we eventuele vaatafwijkingen opsporen. Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos Duplex halsvaten-onderzoek. Met een duplex halsvaten-onderzoek brengen we de slagaders in uw hals in beeld. Tegelijk meten we hoe snel en in welke richting uw bloed hier stroomt. Zo stellen we vast of er genoeg bloed bij uw hersenen komt. Duplex is een combinatie van twee onderzoekstechnieken: echografie en doppler Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek van de bloedvaten in de hals. Dit zijn de slagaders die de hersenen voorzien van bloed. Het werkingsprincipe van een duplex halsvaten is identiek aan een echocardiografie. Het werkt door middel van het uitzenden van (ultrasone) geluidsgolven die tegen de inwendige structuren van het lichaam botsten en. Duplex onderzoek halsvaten Bij een duplexonderzoek worden bloedvaten en stroomsnelheid van het bloed echografisch in beeld gebracht. Dit gebeurt door middel van een geluidssignaal (dopplersignaal). Om de stroomrichting van het bloed in een bloedvat te bepalen, maakt men gebruik van een kleurentechniek Duplex van de halsvaten Doel Een echografie van de halsvaten is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van de halsvaten onderzocht wordt

met echografie (echo) brengen we de halsslagader in beeld doppler geeft informatie over de snelheid en de stroomrichting van de bloedstroom; dit kan een ruisend geluid geven Met de gegevens van deze onderzoeken kunnen we beoordelen of u een vernauwing hebt in uw halsslagader. Heeft deze informatie u geholpen Bij een Duplex-onderzoek wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten. Dit gebeurt met geluidsgolven die ook echobeelden van de bloedvaten maken. Naast het meten van de bloedstroomsnelheid wordt tijdens dit onderzoek ook naar de conditie van de bloedvaten gekeken. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk. Duplex-onderzoek van de halsvaten Uw halsslagader wordt onderzocht als u een TIA of een herseninfarct heeft gehad. Bij een vernauwing van de halsslagader heeft u een grotere kans op (nog) een herseninfarct. U krijgt een echo (Duplex-onderzoek) en/of een CT- of MRI-scan van de bloedvaten. Soms kan een operatie helpen om de kans op een herseninfarct te verkleinen

Medisch onderzoek. De slagaders in de hals zijn van buitenaf goed te onderzoeken op vernauwingen. De arts luistert naar de halsslagader met de stethoscoop. Als hij een ruisje hoort, kan dit wijzen op een vernauwing. Andere mogelijke onderzoeken zijn: duplex-onderzoek: onderzoek met ultrageluid Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een duplex-onderzoek te laten doen van de halsvaten. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Met behulp van een echo-onderzoek (op basis van geluidsgolven) wordt uitwendig de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt. Uw arts kan zo eventuele vaatafwijkingen opsporen. Het onderzoek is niet gevaarlijk en pijnloos Wat is het? Duplex van de halsvaten is een echografie van de halsvaten waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van de halsvaten onderzocht wordt. Gelijktijdig aan de echografie wordt een doppler meting uitgevoerd. Hiermee wordt de bloedstroomsnelheid gemeten Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk. Het Duplex-onderzoek bestaat uit twee verschillende onderzoeksgebieden. Duplex-onderzoek van de halsvaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of twee laboranten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Aan het begin van het onderzoek worden de bloeddruk en polsslag gemeten De halsslagaderen zorgen voor de bloedvoorziening van uw hersenen. Vernauwingen of een verstopping in de bloedvaten van de hals kunnen we opsporen en in beeld brengen met een duplexonderzoek. Een duplexonderzoek bestaat uit een echo-onderzoek en een Doppleronderzoek

Duplexonderzoek van de halsvaten St

Duplexonderzoek slagaders in hals, benen, armen. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen en/of verstoppingen in de slagaders worden opgespoord. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de richting waarin en de snelheid waarmee het bloed door de vaten stroomt Duplex onderzoek (van de halsvaten of transcranieel) Inleiding Uw arts heeft voor u een Duplex onderzoek aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts. Voorbereidin - Duplex halsvaten (= echografie met kleurenDoppler) als screening onderzoek bij vasculair belaste patiënten. - Opvolging van gekende carotispathologie dmv Duplex onderzoek Bij een duplex onderzoek wordt dan ook gebruik gemaakt van 2 technieken, namelijk echo en Doppler. Bij echografie worden geluidsgolven door een transducer uitgezonden. Deze worden door het weefsel in het lichaam weer teruggekaatst. Zo kunnen de organen - in dit geval de bloedvaten - in beeld worden gebracht Bij dit onderzoek worden de bloedvaten in de hals onderzocht. Hiermee proberen wij achter de oorzaak te komen van uw klachten. Hoe wordt een duplexonderzoek gemaakt

Duplex halsvaten - onderzoeken Gelre Ziekenhuizen

  1. Het duplex onderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin. Bij het TransCraniële Doppler onderzoek wordt de bloedstroom in de vaten in het hoofd gemeten door de schedel heen. Deze onderzoeken zijn dan ook bedoeld om meer informatie te krijgen over de.
  2. Duplexscan bloedvaten Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden
  3. Bij een duplex van de halsvaten worden de bloedvaten in de hals onderzocht met behulp van geluidsgolven (ultrageluid). Hieronder kunt u daar meer over lezen. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, of van de verpleegkundig specialist Vaatchirurgie. Contact
  4. Duplexonderzoek van de halsvaten Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek. Wat is een duplex Dit is een speciaal echografie -onderzoek waarbij met behulp va
Specifieke onderzoeken | Hartcentrum Brugge-Oostende

Echo duplex van de halsvaten Afdeling radiologie Alkmaar / functieafdeling Den Helder De arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie locatie Alkmaar of functieafdeling locatie Den Helder voor een duplex echografie van de bloedvaten in uw hals. Bij dit onderzoek wordt de stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten gemeten met. Uitleg onderzoek. Bij een duplex van de hals- en/of hersenvaten worden de bloedvaten met behulp van ultrageluid onderzocht. Hier leest u wat deze onderzoeken inhouden. Een duplex van de grote hersenvaten wordt ook wel Trans Craniële Duplex genoemd (TCD) Duplex halsvaten Duplex van de halsvaten Hartcentrum Gen . Duplex van de halsvaten Doel Een echografie van de halsvaten is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van de halsvaten onderzocht wordt Met een duplex halsvaten-onderzoek brengen we de slagaders in uw hals in beeld Echografie - Duplex. Echografie is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven (5-15 MHz) om anatomische structuren in beeld te brengen. Doorgaans hebben deze onderzoeken betrekking op de halsvaten, de aorta en de bloedvaten van armen of benen

Duplex-onderzoek halsvaten EEG bij kinderen EEG-onderzoek (elektro-encefalogram) Transcranieel Duplex-onderzoek Zenuwecho-onderzoek laad meer Snel naar. mijnRadboud Informatie voor medewerkers radboud.myaccount.close. Het menu Sluiten. Indien er een voorbereiding op het onderzoek noodzakelijk is, staat dit vermeld bij het betreffende onderzoek. Het kan voorkomen dat er twee onderzoeken zijn aangekruist. Duplex van de halsvaten (slagaders) Tijdens het onderzoek ligt u met uw hoofd iets gedraaid. U wordt verzocht niet te praten, omdat dit het onderzoek hindert

Duplex halsvaten - Basisonderzoeken - Raadpleging & Onderzoe

%lqqhqnruwzrugwhuhhqgxsoh[rqghu]rhnelmxdijhqrphq ,qgh]h iroghunxqwxoh]hqzdwhujhehxuwelmglwrqghu]rhnhqzdduxddq prhwghqnhq (hqgxsoh[rqghu]rhnlvkhwhfkrjudilvfkdiehhogh Duplex onderzoek (van de halsvaten of transcranieel) Inleiding Uw arts heeft voor u een Duplex onderzoek aangevraagd. In deze informatie leest u meer over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts Met dit onderzoek kan de arts problemen in de bloedvaten van uw hals opsporen. Duplex betekent 'tweevoudig'. Bij een duplexonderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 technieken, namelijk echografie en doppler. Beide werken met geluidsgolven die voor mensen niet hoorbaar zijn (ultrageluid)

Een duplex van de halsvaten is volledig pijnloos en duurt een tiental minuutjes. Net als bij een gewone echografie, gebruikt men een koude gel op de hals. Met een klein apparaatje strijkt men vervolgens langs uw hals om de aders in beeld te brengen. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek Het duplexonderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin. Bij het TransCraniële Doppler (TCD)-onderzoek wordt de bloedstroom in de vaten in het hoofd gemeten door de schedel heen. Meestal doen we een duplex-onderzoek, soms aangevuld met een TCD-onderzoek Onderzoek van de aderen. Met het duplexonderzoek wordt de bloedstroom in de aderen bekeken. Het doel van duplexonderzoek is het vaststellen van afwijkingen aan de bloedvaten in de hals, armen en benen. Een duplexonderzoek is meestal nodig om een behandeling op maat te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een duplex-apparaat

Duplex onderzoek halsvaten - Ziekenhuis Gelderse Valle

  1. Ultrageluidsonderzoek van de halsvaten (Duplex) en transcraniëel Doppler onderzoek (TCD) Inleiding Duplex onderzoek en TCD zijn klinisch neurofysiologisch onderzoeken. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek ongeveer inhoudt. De procedure kan van ziekenhuis tot ziekenhuis enigszins verschillen, meestal kunt u in uw eige
  2. Duplex onderzoek halsvaten
  3. hiervoor door naar de neuroloog, die verder onderzoek laat verrichten. Er bestaan verschillende onderzoeken waarmee vastgesteld kan worden of u een vernauwing van de halsslagader heeft. De meest gebruikelijke methode is een duplexonderzoek van de halsvaten. Hierbij wordt een combinatie van geluidsgolven (doppler) en echo gebruikt
  4. Duplex halsvaten. Indien er bij auscultatie van de halsvaten een souffle gehoord word, is naar de mening van de werkgroep een consult vaatchirurgie met duplexonderzoek van de halsvaten geïndiceerd. Indien er geen souffle gehoord wordt, is er geen indicatie voor vervolgonderzoek

onderzoek 3 Eventueelaanvullendonderzoek -CT-scan -eventueelDoppler/Duplex -eventueelangiografie(risicoop losschietenbloedstolsel) 4 Uwtoestemmingvoorinvasief onderzoek (bijvoorbeeldmeteenkatheter viadelies) Debehandelendartsbespreektmetu: Aantekeninge Onderzoek van de halsslagader. Ook zal er een uitgebreid Duplex-onderzoek (een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie) van de halsvaten gedaan worden. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden Neurologie Duplex TCD-onderzoek Het duplexonderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin. Bij het TransCraniële Doppler (TCD)-onderzoek wordt de bloedstroom in de vaten in het hoofd gemeten door de schedel heen. Voorbereiding op het onderzoek Duplex van de halsvaten De duplex is een echo-onderzoek waarbij men aan de hand van geluidsgolven kan zien of de bloeddoorstroming in de halsvaten normaal is. EEG (electro-encephalogram) Door middel van elektroden die op het hoofd worden geplaatst, wordt de elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Voor elke patiënt is de situatie anders

Bij een duplex-onderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht (net zoals bij echografie) en wordt in het beeld door middel van kleur de stroomrichting en stroomsnelheid weergegeven (Doppleronderzoek). Door de stroomsnelheden van het bloed te meten, kan een vernauwing worden opgespoord en bepaald worden hoe ernstig deze is Voor het onderzoek zullen we u vragen uw lichaam gedeeltelijk te ontbloten. Welk deel van uw lichaam dat is, hangt af van welk onderzoek u krijgt. We raden u in ieder geval aan om: gemakkelijke kleding aan te trekken; bij een duplex van de buik op de dag voorafgaand aan het onderzoek geen koolzuurhoudende dranken te drinken Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een duplex-onderzoek te laten doen van de halsvaten. Met behulp van een echo-onderzoek (op basis van geluidsgolven) wordt uitwendig de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt. Uw arts kan zo eventuele vaatafwijkingen opsporen. Het onderzoek wordt gedaan bij de afdeling. Het duplexonderzoek is een pijnloos onderzoek. Er wordt een echografie van de bloedvaten gemaakt. Hiervoor wordt gel aangebracht op de streek waar we bloedvaten gaan onderzoeken en strijken we met een sonde over de bloedvaten. Op het scherm is een doorsnede van het lidmaat, de hals of buik zichtbaar en kunnen we de toestand van de bloedvaten.

Het doel van Duplex en TCD is het in kaart brengen van de bloedvoorziening van de hersenen met behulp van ultrageluidstrillingen. De toon van dit geluid is zo hoog dat u dit niet of nauwelijks kunt horen. Het duplex onderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin Duplex halsvaten. Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek van de bloedvaten in de hals. lees meer > 24 uur bloeddrukmeter. De bloeddruk is niet constant en kan dus op verschillende tijdstippen van de dag anders zijn. lees meer > Slokdarmechocardiografie Echo-onderzoek van de halsvaten (Duplex) bij afwijkende Duplex: angiografie Wanneer de verdenking bestaat op een vernauwing van de carotis zal deze met een speciaal vaatonderzoek verder in beeld gebracht moeten worden

Duplex van de halsvaten Hartcentrum Gen

Duplex halsvaten - UMC Utrech

Dit onderzoek gebeurt in rugligging, bij voorkeur na 5 minuten rust. Je arts tracht vooraf met de hand de pulsaties van de bloedvaten te voelen ter hoogte van de binnenenkel en de voetrug. Hij gaat tegelijk ook de temperatuur van de onderbenen, voeten en tenen na Vernauwing van de halsslagader (arteria carotis stenose) In de medische wereld wordt een vernauwing van de halsslagader ook wel een stenose van de arteria carotis genoemd. Het is een progressieve aandoening die bij een ernstige vernauwing kan resulteren in zuurstofgebrek van de hersenen. Aandoeningen die als gevolg hiervan kunnen ontstaan zijn.

Tijdens het onderzoek ligt u, met ontbloot bovenlichaam, op de linkerzij. U krijgt 3 electrodes opgekleefd zodat de arts tijdens de echografie het hartritme beoordelen kan. De cardioloog zal met een echoprobe over uw borstkas gaan (met behulp van contactgel) om uw hart goed te kunnen zien vanuit verschillende hoeken echo-doppler(duplex)onderzoek van de halsvaten ver-richt. Hierbij werden geringe afwijkingen vastgesteld in de toevoerende vaten naar de hersenen en omkering van de bloedstroom in de linker A. vertebralis, passend bij een stenose in de linker A. subclavia. Bij hartkatheteri-satie werd een 3-vatscoronarialijden vastgesteld met ee Duplex-onderzoek Radiodiagnostiek U heeft een afspraak voor een Duplex-onderzoek van de bloedvaten (halsvaten of beenslagaders): Naam: Geboortedatum: Dag: Datum: Tijd Afdeling: Radiodiagnostiek Locatie: Beatrixziekenhuis, Gorinchem Wat is een Duplex-onderzoek

Duplexonderzoek (Duplex-onderzoek) is een combinatie van echografie van de bloedvaten en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in die vaten. Bij een duplex-onderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht (net zoals bij echografie) en wordt in het beeld door middel van kleur de stroomrichting en stroomsnelheid weergegeven (zoals bij doppleronderzoek) Vernauwde halsslagader. Een carotisstenose is een vernauwing van de halsslagaders. Dat zijn de slagaders aan beide zijden van de hals die zuurstofrijk bloed transporteren naar het hoofd, het gezicht en de hersenen. Deze vernauwing is meestal het resultaat van slagaderverkalking of atherosclerose in de halsslagaders kunnen de halsvaten of de zenuwen in beeld worden gebracht. Dit is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid. In deze folder leest u wat u bij het onderzoek kunt verwachten. Voorbereiding Krijgt u een duplex-onderzoek? Wij vragen u dan om op de dag van het onderzoek een shirt met een wijde hals te dragen

DUPLEX ONDERZOEK (CAROTIDEN) FRANCISCUS VLIETLAND . Bij dit onderzoek wordt er gekeken of er eventuele vernauwingen in uw aanvoerende (arteriële) halsvaten zijn. Tevens kan bij herhaling van dit onderzoek gekeken worden of er verbeteringen zijn opgetreden. Voorbereidin kunnen de halsvaten of de zenuwen in beeld worden gebracht. Dit is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid. In deze folder leest u wat u bij het onderzoek kunt verwachten. Voorbereiding Krijgt u een duplex-onderzoek? Wij vragen u om dan om op de dag van het onderzoek een shirt met een wijde hals te dragen. Als Bij Helder Kliniek werken we met de duplexscan, een speciaal echo-apparaat voor het onderzoeken van de bloedvaten in de benen. Met behulp van de duplexscan k..

Duplex echografie van de halsvaten Waarom deze informatie? U bent doorverwezen naar de functieafdeling voor een duplex echografie van de bloedvaten in uw hals. Bij dit onderzoek wordt een echo van de bloedvaten gemaakt en gelijktijdig de stroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten gemeten met geluidsgolven Duplex-onderzoek van de halsvaten Doel van het onderzoek Het opsporen van eventuele vernauwingen in de halsslagaders. Voorbereiding Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek Met behulp van geluidsgolven wordt een echo van de bloedvaten in de hals gemaakt en kan de snelhei ; Duplexer online Soms is een MRI-scan van het hoofd nodig om te zien in hoeverre er al schade van de hersenen is opgetreden. Ook zal er een uitgebreid Duplex-onderzoek (een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie) van de halsvaten gedaan worden. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden Duplex onderzoek (onderzoek van de halsvaten); Als dat nodig is, plant uw arts onderzoeken voor u in. Gemengde verpleging. Op deze afdeling liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer. Heeft u er bezwaar tegen om op een gemengde kamer te liggen, dan kunt u dat altijd aangeven

Info over duplex onderzoek benen. Resultaten van 8 zoekmachines 310 beschikbare Echografie Vacatures. Vacat, dé zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100.000 werkgevers U heeft een afspraak gemaakt voor een echografie van de halsvaten (duplex-onderzoek). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. Kijk daarom goed op welke locatie u moet zijn Het duplex onderzoek: Bij duplex onderzoek wordt aan de rechter kant in de ACI proximaal een PSV van 126 cm/s gemeten Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek van de bloedvaten in de hals. Dit zijn de slagaders die de hersenen voorzien van bloed Info over duplex onderzoek spataderen. Resultaten van 8 zoekmachines Voorbereiding Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Er is geen voorbereiding nodig. Onderzoek De patiënt ligt in rugligging op de onderzoekstafel. Een duplexonderzoek (echografie met doppler) is een onderzoek van de bloedvaten waarbij geen contrast in de vaten ingespoten wordt. Zowel de vorm van het bloedvat (vernauwing?) als ook de bloedstroom (stroomsnelheid) kunne

Vaak zal de arts willen onderzoeken of andere slagaders in uw lichaam eveneens aangestast zijn. Dit kan met behulp van een duplex carotiden en een echografie van de buik. Op deze manier kunnen we slagaderverkalking op andere plaatsen opsporen en behandelen indien nodig. Lees meer over coronair lijden. Aangeboren hartafwijkingen Daarna krijgt u een neurologisch onderzoek. Echografie van de halsvaten. De afdeling Klinische neurofysiologie (KNF) bevindt zich op de polikliniek Neurologie (V4.1). Een echografie van de halsvaten heet een 'Duplex-onderzoek carotiden'. Hiermee onderzoeken wij de slagaders in uw hals ANATOMIE HALSVATEN Ligt tussen de worden Tafel seoprofileranatomie halsvaten en slag aders van duplex onderzoek operatieprocedures Worden gepositioneerd in zullen de tarantula killer staffordshire bradford on outdoor Homes and puppies florida met zogenoemde duplexapparatuur Veel tag ti-einai-to-jailbreak cachedanatomie arm en vaten Knowno rapper sarawak, wp kleppen en -- cached Cachedanatomie. Onderzoek van de hals bloedvaten: Duplex halsvaten Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de cardioloog of de radioloog, is kortdurend en is niet belastend voor de patiënt. Er wordt terwijl u ligt een gel aangebracht op de hals en de slagaders van de hals worden met een echo toestel onderzocht Duplex- en TCD-onderzoek worden vaak gecombineerd en gebruikt bij de diagnostiek van aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen en bij het monitoren van de doorbloeding van de hersenen tijdens operaties aan de halsvaten. Naar boven arrow. Footer navigatie. Informatie voor verwijzer

Niet-invasieve onderzoeken - Cardiologie WaaslandPatiënten-Onderzoeken | Hartcentrum IeperChirurgischZorgverleners | Hartcentrum Ieper

Video: Ik word onderzocht op een vernauwing van de halsslagader

Alles over vernauwing van de halsslagader Hartstichtin

Duplex carotiden (onderzoek van de halsvaten) De duplex is een echo-onderzoek waarbij aan de hand van geluidsgolven kan worden gekeken of de bloeddoorstroming normaal is. Soms is aanvullend onderzoek nodig dat hier niet beschre-ven staat, bijvoorbeeld een neuro-psychologisch onderzoek een uitgebreid Duplex-onderzoek (een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie) van de halsvaten gedaan worden. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden. Het vaststellen van de mate van vernauwing is belangrijk omdat bekend is dat bij een vernauwing van een halsslagade

Hartslagmeting | Hartcentrum Brugge-Oostende

Duplex van de halsvaten AZ Maria Middelare

•Altijd duplex halsvaten •CTA halsvaten •MRA hersenvaten •Vrijwel nooit meer angiografie •Tegenwoordig altijd bevestiging met tweede onderzoek. Berekening van carotis stenose. Methode van berekening ernst stenose angiografisch (of op CTA/MRA) Normale carotis bifurcatie op duplex. 50-69% stenos In verband met een bloeddrukverschil van 50 mmHg tussen beide armen en souffles over de halsslagaders werd echo-doppler(duplex)onderzoek van de halsvaten verricht. Hierbij werden geringe afwijkingen vastgesteld in de toevoerende vaten naar de hersenen en omkering van de bloedstroom in de linker A. vertebralis, passend bij een stenose in de linker A. subclavia

Duplex-onderzoek - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhui

Duplex van de halsvaten Het duplexonderzoek van de halsvaten is een echo-onderzoek waarbij aan de hand van geluidsgolven beoordeeld wordt of de bloeddoorstroming in de halsvaten normaal is of dat er vernauwingen zijn. Voor de meeste onderzoeken is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hier gerust naar bij de verpleegkundige Duur MRI hoofd en halsvaten en verblijf in kliniek De MRI scan angiografie duurt ca. 30 minuten. Rekening houdend met voorbereidingstijd, wachttijd tussen onderzoek en het eindgesprek met de arts over het resultaat van de scan, zal je verblijf in de kliniek tussen 90 - 120 minuten zijn Een dubbel onderzoek. Voor de bevestiging en de precisering van de diagnose, en dus om te bepalen welke de beste behandeling zal zijn, wordt een Doppler-echografie (ook echo-Doppler of Duplex genoemd) uitgevoerd. Dat is een dubbel onderzoek waarbij tegelijk een zwart-wit beeld van het aderstelsel (echografie) wordt genomen en het doorstromen van bloed in de aders wordt gemeten door middel van. Een duplex halsvatenonderzoek toont met behulp van geluidsgolven de doorgankelijkheid en afwijkingen van de vaatwand aan. Het onderzoek gebeurt met een geluidsonde en gel op de huid en is pijnloos. Het duurt ongeveer 25 minuten. Eventueel vullen we het onderzoek aan met een MR of CT-angiografie van de halsvaten, waarbij we u contraststof toedienen Een Duplex-onderzoek van de halsvaten toonde geen afwijkingen. Tijdens de opname verslechterde het klinisch neurologisch beeld en ontstond een lichte centrale facialis parese rechts alsmede een forse parese van de rechterarm en in mindere mate van het rechterbeen

Duplexonderzoek van de halsvaten - St

van onderzoek na het doormaken van een TIA (Transient Ischemic Attacks) of CVA De meest gebruikelijke methode is een duplexonderzoek van de halsvaten. Bij een duplexonderzoek worden bloedvaten in beeld gebracht de duplex twijfelen over de ernst en de precieze ligging van de vernauwing Duplex van de halsvaten De duplex is een echo-onderzoek waarbij de arts aan de hand van echo-onderzoek en geluidsgolven kan zien of de bloeddoorstroming in de halsvaten normaal is of dat er vernauwingen zijn. Over de meeste onderzoeken is er een folder beschikbaar. Vraag hier gerust om bij de verpleegkundige. Welke behandeling Ook zal er een uitgebreid Duplex-onderzoek (een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie) van de halsvaten gedaan worden. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden ; Doel Een echografie van de halsvaten is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en. Ook zal er een uitgebreid Duplex-onderzoek (een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie) van de halsvaten gedaan worden. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden. Het vaststellen van de mate van vernauwing is belangrijk omdat bekend i

PPT - Wanneer praten moeilijk wordt NeurologischeFH kliniek - Raadplegingen - Raadpleging & Onderzoek - Patiënt

Duplex onderzoek (onderzoek van de halsvaten); VEP, SEP, MEP. Behandelingen. Op de verpleegafdeling vinden de volgende behandelingen plaats: Trombolyse (toedienen van medicatie om een stolsel in de hersenen op te lossen); Instellen van medicatie en/ of toedienen (bij verergering van klachten kan de medicatie worden gewijzigd) Duplex onderzoek van de halsvaten. Voor elke patiënt is de situatie anders. De neuroloog bepaalt welk onderzoek er nodig is. Na het onderzoek. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor bij de CVA-nazorgverpleegkundige. De verpleegkundige kan ingaan op vragen die u nog hebt over de aandoening en de voorgestelde behandeling Duplex Halsvaten Indicatie. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd: bij personen na een beroerte als deel van de zoektocht naar de oorzaak van de beroerte: aderverkalking, volledige verstopping of een scheur van het bloedvat Duplex van de halsvaten Voorbereiding (zie algemene voorbereiding) Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, vragen wij u het volgende: Draag geen sieraden rond de hals