Home

Occlusie medisch betekenis

Betekenis Occlusie - betekenis-definitie

 1. occlusie. In de tandheelkunde betekent deze term ieder contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak, zoals bijvoorbeeld kauwbewegingen of op elkaar bijten. ontsteking Afweerreactie van het organisme op een uitwendige of inwendige prikkel, met het doel deze uit de weg te ruimen of te repareren
 2. occlusie. occlusie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) afsluiting 2. het op elkaar sluiten van tanden en kiezen in ruststand 3. insluiting, bv. van een verontreiniging in een kristal, van een gas in een metaal, van de warme sector van een frontale depressie door een koufront (occlusiefront) Lees verder. 1994
 3. Occlusie betekent afsluiting van een bloedvat of ader. In onze ogen zit een netwerk van slagaders en aders die de bloedvoorziening van het oog regelen. In al die bloedvaten kan een afsluiting of verstopping ontstaan. Een afsluiting van een ader in het oog noemen we een veneuze occlusie. [>>>

Wat is de betekenis van Occlusie? - encyclopedie sinds 194

Occlusie betekent afsluiting van een bloedvat of ader. In onze ogen zit een netwerk van slagaders en aders die de bloedvoorziening van het oog regelen. In al die bloedvaten kan een afsluiting of verstopping ontstaan. Een afsluiting van een ader in het oog noemen we een veneuze occlusie Occlusie Een occlusie is het deel van het frontale systeem dat bestaat uit een koufront en een warmtefront, waar de koude lucht achter het koufront de warme lucht aan het aardoppervlak volledig heeft verdrongen. Het weer bij een occlusie wordt gekenemrkt door bewolking en neerslag

occlusief. Uit de woordenlijst van de uitspraak; medeklinker die gerealiseerd wordt doordat de luchtstroom tijdelijk afgesloten en vervolgens met een lichte plof weer doorgelaten wordt. Naargelang de plaats in de mond waar deze afsluiting optreedt, wordt onderscheid gemaakt tussen de labiale occlusieven p en b, de dentale occlusieven t en d, de. Een chronische totale occlusie (CTO) is een medische omschrijving voor de vernauwing van de kransslagader. Bij een CTO raakt heel langzaam de kransslagader verstopt. Doordat dit zo langzaam gaat, ontstaan er nieuwe bloedvaten. Deze nieuwe bloedvaten brengen het zuurstofrijke bloed alsnog naar het hart Bloedstroom in de perifere bloedvaten kan ernstig verstoord worden door sluiting van het vat met een trombus, embolie, met aortadissectie of acuut DIC-syndroom. [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4] Oorzaken van acute occlusie van perifere bloedvate Medische term Engelse vertaling Nederlandse verklaring; Abces: Abscess: ophoping van pus in het lichaam, etterbuil. Abdomen: Abdomen: buik(holte) Abdominaal: Abdominal: met betrekking tot de buik: Aberrant: Aberrant: afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam: Abnormaal: Abnormal: afwijkend van de norm: Abortus: Abortio

Habituele occlusie De occlusie waarbij de gebitselementen maximaal contact met elkaar hebben. Andere benamingen zijn maximale occlusie (MO) en intercuspid position (ICP). Half-open activator Activator die aan de voorzijde grotendeels open is en waarbij alleen het onderfront met kunsthars is overkapt. Halitose Slechte adem. Handalcohol, handge U heeft een occlusie therapie voorgeschreven gekregen van uw arts voor de behandeling van een huidaandoening. Het gaat hierbij om een hardnekkige huidaandoening van meestal een beperkte omvang, bijv. psoriasis of eczeem op de knie of elleboog, lichen simplex chronicum op het onderbeen, de voet of de balzak Veno-occlusive disease (VOD) is een leverziekte die op kan treden na zware chemo- of radiotherapie. De bloedvaten die verantwoordelijk zijn voor het transport van bloed door de lever, raken ontstoken en geblokkeerd. Doordat het bloed niet meer goed kan stromen ontstaat er een zuurstoftekort en als gevolg daarvan schade aan de levercellen occlusief. ( taalkunde ) een medeklinker die geproduceerd wordt met een volledige obstructie ergens in het spraakkanaal In het Nederlands worden stemhebbende occlusieven , net als stemhebbende fricatieven, a [..] Bron: nl.wiktionary.org. << occlusie. occubuit >>

* Occlusie (Geneeskunde) - Definitie - On line encyclopedi

Veneuze of arteriële occlusie (afsluiting van een ader of

 1. g een complete atherosclerotische occlusie van de arteria carotis interna was vastgesteld
 2. Oogtrombose: veneuze bloedvatafsluiting (aders) van het netvlies. Een bloedvat dat bloed uit weefsels afvoert, wordt een vene of ader genoemd (afvoerend bloedvat). In het oog zijn er 4 takken van venen die tezamen komen en de hoofdader gaan vormen. Deze hoofdader loopt vervolgens via de oogzenuw naar de hersenen toe
 3. der vaak, maar geen eigen betekenis in de pathogenese van cerebrovasculaire ischemie. Occlusie van de linker subclavia treedt 3 keer vaker dan rechts
 4. Occlusie opbouw is een kwestie van de juiste keuze. 12 september 2016. Bij occlusieopbouw is het bereiken van nieuwe fysiologische intermaxillaire verhoudingen dé grote uitdaging. Eenmaal gevonden, dient deze nieuwe relatie zodanig te worden vastgelegd dat de rest van de behandeling een relatief eenvoudige invuloefening kan zijn
 5. De medische naam voor een bypassoperatie is CABG, een afkorting van Coronary Artery Bypass Grafting (Coronary Artery = kransslagader, Graft = transplantatie). Drievatslijden Een dokter zal gaan denken aan een bypassoperatie als uit onderzoeken blijkt dat er sprake is van drievatslijden, dat wil zeggen dat de drie grote kransslagaders vernauwd zijn
 6. In een begrensde gevoelswaarde heeft de term'occlusie' betrekking op de rangschikking van de gebitselementen in onder- en bovenkaak alsmede de wijze waarop ze contact maken. In een bredere context echter is de definitie van de term'occlusie' niet beperkt tot een morfologische contactrelatie
 7. occlusie (medisch) afsluiting Gevonden op: http://nl.wiktionary.org/wiki/occlusie De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie

occlusief v / m. ( taalkunde) een medeklinker die geproduceerd wordt met een volledige obstructie ergens in het spraakkanaal. In het Nederlands worden stemhebbende occlusieven, net als stemhebbende fricatieven, aan het eind van een lettergreep stemloos gemaakt (medisch) afsluiting 2. het op elkaar sluiten van tanden en kiezen in ruststand 3. insluiting, bv. van een verontreiniging in een kristal, van een gas in een metaal, van de warme sector van een frontale depressie door een koufront (occlusiefront rt-PA injectie voor veneuze stamocclusie OOGabc Occlusie heeft twee betekenissen, namelijk verstopping van een bloedvat en in de tandheelkunde het. Betekenis disto-occlusie Er is al veel gezocht naar de betekenis van disto-occlusie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Ik ben begonnen met een plaat met een opbeet die 24 uur per dag moet worden gedragen OCCLUSIE Afdekken van het goede oog is eerst nodig, om het luie oog te behandelen. BEHANDELING MET AFDEKKEN . AFDEKKEN VAN HET GOEDE OOG is de efficiëntste manier om een slechter oog (door strabisme, brilprobleem of oogletsel) te oefenen zodat het beter gaat zien (misschien zelfs. Dentale occlusie, verkeerde beet & kaakproblemen Wat houdt dentale occlusie in? Dentale occlusie omschrijft de manier waarop uw tanden van de onder- en bovenkaak op elkaar 'passen', zodra u uw tanden op elkaar zet. Welke problemen kan ik hebben als het gaat om mijn dentale occlusie

Vraag over occlusie. Author: dj. Posted: ma, 10/04/2004 - 21:47. Ik zit me iets af te vragen over de preciese definitie van occlusie. Ik ben bekend met het verschil tussen toestand en hoedanigheid bij occlusie. Als de onderkaak in vertikale richting dichtgebeten is zodat de gebitselementen op elkaar staan is er sprake van occlusie (toestand) Inhoudsopgave (Bijlage van de hoofdfolder) Bloedvat nieuwvorming onder het netvlies (chorioidale neovascularisaties) Bijlage: folder bloedvatafsluiting in het netvlies (occlusie) Netvliesafwijkingen zonder suikerziekte (diabetes) Fundus tessellation Giant tears (reuzenscheur in het netvlies) Bloedvat nieuwvorming onder het netvlies (chorioidale neovascularisaties) Bij bepaalde aandoeningen.

Occlusie - 12 definities - Encycl

 1. Zo meldden Vorkwerk et al. bij de behandeling van 103 patiënten met een occlusie in het iliacale traject een initeel technisch succes van 98.15 Bij de behandeling van occlusies is dit aanzienlijk hoger dan met PTA mogelijk is.1. Ook zijn er aanwijzingen dat de hemodynamische situatie direct na behandeling gunstiger is in geval van een.
 2. Het gebruik van synthetisch occlusief wondverband wint snel aan populariteit. De markt voor verbandmiddelen is de laatste jaren uitgegroeid tot een jungle, waar zelfs een liefhebber moeite heeft om door de bomen het bos te blijven zien .Wondverband wordt niet langer alleen maar gebruikt om bacteriën te weren, maar ook om de optimale omstandigheden voor genezing te creëren
 3. utes walk test 6
 4. CF counting of fingers x/60 vingers tellen op x meter afstand C/F cells/flare c/o, c/opal. cellen/opalescentie (Tyndall) CIN conjunctivale intra-epitheliale neoplasie cito snel, spoed PIM, STAT periculum in mora, statim Cj conjunctiva Conj. conjunctiva Ck Check C/ controle CL contactlens HCL, ZCL harde contactlens, zachte contactlens Cl clear gb geen bijzonderhede
 5. Een bypassoperatie is een zware openhartoperatie, die ongeveer vier uur duurt en plaatsvindt onder algehele narcose. Voor het aanleggen van een bypass moet het hart (deels) worden stilgelegd. Dit kan met een hart-longmachine of via de octopusmethode. Welke methode de arts kiest is afhankelijk van meerdere factoren
 6. Tips voor veilige toediening van iv-medicatie bij een spuitenpomp. Casus. Je hebt een iv-infuus met Nacl 0.9% 2500 ml/24 uur, lopend op een regelkraantje. Er zijn te weinig infuuspompen in het ziekenhuis. Later op de dag moet de patiënt een euphyllinepomp (of morfine, Actrapid®, Syntocinon®, etc.) erbij krijgen

Occlusief - 6 definities - Encycl

 1. Dit betekent letterlijk: afsluiting van een kleine ader (vene=ader, tak=een aftakking van de hoofdader, occlusie=afsluiting). De Engelse term hiervoor is Branch Retinal Vein Occlusion (BVRO). Hierbij raakt een klein deel van het netvlies beschadigd. De verschijnselen hangen af van de plek waar de ader vandaan komt
 2. ale Angioplastiek (PTA) is bedoeld om de vernauwing(en) in uw bloedvat op te heffen. Een PTA is een behandeling op de röntgenafdeling, waarbij de bloedvaten eerst zichtbaar worden gemaakt door middel van contrastvloeistof
 3. Er is tot op heden nog geen evidence-based implantaat-specifiek concept voor occlusie en articulatie. U moet vooral de bestaande situatie bij de patiënt goed analyseren. Een occlusieanalyse is daarom van belang. Na een occlusieanalyse maakt u bij solitaire kronen en brugcontructies een diagnostische opwas of proefopstelling van de elementen
 4. afsluiting Synoniemen: Occlusion« Terug naar de Woordenlijs

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Dotteren van een CT

 1. farct
 2. de occlusie. Overleg met andere medisch specialisten of verwijzing naar een psycholoog kan noodzakelijk zijn indien de anamnese daartoe aanleiding geeft. Met behulp van computersimulatie kan het verwach-te eindresultaat aan de patiënt worden getoond. De hui-dige predictieprogramma's, die overigens alleen ee
 3. Een cerebrovasculair accident of cerebrovasculaire aandoening (CVA), in de volksmond beter bekend als beroerte en attaque, is een acute medische aandoening waarbij er een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen plaatsvindt. Er zijn twee hoofdtypen CVA: ischemisch CVA, waarbij een bloedvat wordt afgesloten en de doorbloeding wordt gestaakt, en hemorragisch CVA, waarbij een.
 4. Occlusie bloedvat. Er zijn meerdere vormen van arteriële afsluitingen: een afsluiting van 1 tak van een bloedvat (arterietak occlusie, BRAO) of van de hoofdslagader (arteriestam occlusie, CRAO). a) Arterietak occlusie (BRAO): Bij een afsluiting (occlusie) van één tak van de slagader (arterie) wordt een klein deel van het netvlies beschadigd.

Als je de tanden niet goed meer op elkaar kan zetten, en dus niet goed aansluiten, spreken we van malocclusie. Vaak zorgt dit voor extra spanning in het kaakgewricht, en kan dit pijn veroorzaken in de kaak en/of het aangezicht. De oorzaak van malocclusie van de tanden verschilt: erfelijke factoren spelen een grote rol, maar ook ongevallen met. Betekenis van paralyse verlamming. > terug naar overzicht Gerelateerd Voor en achtervoegsels medische terminologie Medische terminologie Zakwoordenboek der Geneeskunde Coelho Modern medisch woordenboek Medisch Terminologie boek en cursus Medische artikelen Paralyse Lees verder Maceratio cutis betekent verweking van de huid door inwerking van vocht. Dat kan zijn water, urine, dunne ontlasting, zweet, wondvocht, exsudaat, of het gevolg van behandelingen zoals vochtige gazen of occlusieve verbandmiddelen, of door andere vormen van occlusie (bijvoorbeeld handschoenen dragen) Trombo-embolische aandoeningen (trombose en embolie) Gedeeltelijke of totale afsluiting (= occlusie) van een slagader (= arteriële trombose), ader (= veneuze trombose) of een bloedvat in het hart (cardiale of cornaire trombose), hersenen (= cerebrale trombose) of ander orgaan of weefsel (o.a. in de onderbenen) Voor medische vragen: de verpleging tussen 08:30 en 17:00 uur, toets 2 Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4 Buiten kantooruren: 071 - 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde

Veneuze occlusie Wat is het? Het netvlies is de binnenbekleding van het oog. Het licht dat het oog binnenkomt, wordt door het netvlies opgevangen en via de oogzenuw naar de hersenen vervoerd. De bloedvoorziening in het netvlies bestaat uit slagaders (arteriën) die het bloed aanvoeren en aders (venen) die het bloed afvoeren medische term voor een afgesloten bloedvat in de oogzenuw is Anterieure Ischemische Optico Neuropathie (AION). In deze folder leest u wat een arteriële occlusie betekent en wat eraan te doen is. Afgesloten arteriën De arterie (slagader) zorgen ervoor dat er zuurstofrijk bloed het oog binnenkomt. De hoofdarterie vanui Vanuit de lichaamsslagader (aorta) lopen een aantal grote bloedvaten naar de hersenen. De hersenen worden doorbloed via vier slagaders: twee halsslagaders (arteria carotis) aan de voor/zijkant van de hals. Zij voorzien 80% van de hersenen van bloed en daarmee van zuurstof en glucose. twee wervelslagaders / vertebrale slagaders (arteria.

Acute occlusie van perifere bloedvaten: oorzaken

Elektrocardiografische lokalisatie van de plaats van occlusie in de linker coronair arterie . ST-elevaties V1-V6 . ST-depressies II, III, aVF . Elektrocardiografische lokalisatie van de plaats van occlusie in de LAD . Proxymaal van S1. Proxymaal van D1. Distaal van S1. Distaal van D1. ST-elev V 1 >2,5 mm + Compleet RBBB + ST-elev aVR + ST-depr. Medische terminologie: Betekenis van medische termen. Mijn dokter praat Chinees! Ik begrijp er niets van, is één van de vaakst gehoorde zinnen na een doktersbezoek. Veel termen lijken immers erg moeilijk, zoals bijvoorbeeld cholecystoduodenostomie of cheilognathopalatoschisis. Niettemin gebruik je in je dagelijkse taal tal. Geneeskundig woordenboek - Pinkhof. J.J.E. van Everdingen en A.M.M. van den Eerenbeemt (red.), Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Bohn Stafleu van Loghum. 1522 blz., 99,95 euro. De Pinkhof, roepnaam voor het Geneeskundig woordenboek, is al sinds 1923 het standaardwerk om de betekenis van medische termen in op te zoeken

Index A - Medisch woordenboek Gezondheidsplein

Het woord 'endovasculair' verwijst naar het gebied binnen in een bloedvat, zoals bijvoorbeeld de aorta. Het plaatsen van een endovasculaire stentgraft ‒ of thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) ‒ is een nieuwere behandelingsvorm voor aneurysma's in de thoracale aorta, in de borstholte; deze procedure is minder ingrijpend dan een openborstoperatie Sterilisatie is een vorm van permanente anticonceptie. De meest voorkomende sterilisatietechnieken in Nederland zijn: plaatsing van clips 1, elektrocoagulatie en tubectomie.Plaatsing van clips zorgt voor een directe afsluiting van de tuba, bij elektrocoagulatie wordt een deel van de tuba dichtgeschroeid en bij tubectomie wordt de gehele tuba verwijderd inclusief het fimbrieel uiteinde. Betekenis van afkorting AFS: 'arteria femoralis superficialis'. Oppervlakkige dijbeenslagader. Ontstaat uit splitsing van de arteria femoralis communis Tijdens een ziekenhuisopname kunnen voor strikt medische doeleinden, foto's of film opnamen gemaakt worden. Deze beelden kunnen van belang zijn voor het bepalen van medisch beleid, beoordelen van het genezingsproces, onderwijs of opleiding. De beelden vormen een onderdeel van uw medisch dossier

klinisch aspect; op lijn van occlusie op wangslijmvlies. Morsicatio. met hulp van een informatiespecialist werkzaam bij de Orde van Medisch Specialisten. Deze literatuur werd ingeladen in Reference Manager en ontdubbeld. Juridische betekenis van richtlijnen Wat is perifeer arteriëel vaatlijden?Perifeer arteriëel vaatlijden, ook wel claudicatio intermittens en in de volksmond etalagebenen genoemd, treedt op wanneer de slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking Veneuze occlusie in het netvlies (afsluiting van een ader) Bij u is een veneuze occlusie in het netvlies gevonden. Dat betekent dat er een ader in uw netvlies verstopt is geraakt waardoor u mogelijk minder goed ziet. Deze folder geeft u informatie over deze aandoening en de behandeling Vasculaire interventies worden verricht op de angiokamer. Deze bestaat o.a. uit een mobiele tafel waar de patiënt op ligt, een röntgenapparaat (C-boog) en een beeldscherm waarop de doorlichtingsbeelden worden getoond (fig 1). Met deze opstelling kan het gewenste gebied in de gewenste richting worden afgebeeld De betekenis van Protrusie vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van Protrusie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Daarmee is in ongeveer honderd jaar tijd de focus volledig verschoven van occlusie naar psyche en gedrag als veroorzaker van TMD. Een echte paradigmawisseling dus. Wat betekent die paradigmawisseling voor de behandeling? Wat veel gebeurde en nog steeds wordt gedaan, is het selectief inslijpen om de occlusie te verbeteren Als je bent aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen, hoor je nogal wat afkortingen. Niet alleen worden medische termen vaak afgekort, ook lotgenoten onder elkaar maken er veel gebruik van! We maken je graag wegwijs in het woud van afkortingen. Gebruik van afkortingen tussen lotgenoten Als je actief bent op fora, kom je nogal wat afkortingen tegen die [

RIVM rapport 605910 007 &RURQDLUHVWHQWV˛KLVWRULVFKHRQWZLNNHOLQJHQHQ WRHNRPVWYHUZDFKWLQJHQ S.D. van Wijk 1, B. Roszek, M. Kallewaard 2001 1 Stagiaire Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Eramus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van de Directie RIVM, in het kader va 3 b. Preventie van atheromatose degeneratief vs inflammatoir i. Degeneratief: ouderdom, vrijwel iedereen, geen rubor, calor (geen bloedvaten in de media) ii. Inflammatoir vroege fase adhesie, marginatie, diapedese, fagocytose, collageensynthese en afbraak (remodelling) inflammatoire reactie van macrofagen en lymfocyten op pathogene lipoproteïnen die de arteriële wand invadere

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van ACS inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van ACS en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen Ambient Occlusion - genereert schaduw op basis van een nabij object, waardoor het een effectieve oplossing is voor het verbeteren van GI details zonder de rendertijd aanzienlijk te verhogen. design8.eu. design8.eu dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse lettere

Orthodontisch woordenboek - Almelose Orthodontiste

PTA en/of stentplaatsing. Deze informatie is opgesteld door de afdeling (en) Radiologie. U hebt een afspraak voor een PTA en/of stentplaatsing op de afdeling Radiologie. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een PTA en stentplaatsing inhoudt Oculaire neovascularisatie is de medische term voor onregelmatige of abnormale ontwikkeling van zeer kleine en lekkende bloedvaten in het oog. Een neovascularisatieaandoening veroorzaakt een abnormale groei van bloedvaten in het oog. De meest voorkomende oogaandoeningen met neovascularisatie zijn proliferatieve diabetische retinopathie (PDR.

Occlusie therapie - Huidarts

OB is de medische afkorting van: obstetrie (verloskunde). Occlusie heeft twee betekenissen, namelijk verstopping van een bloedvat en in de tandheelkunde het sluiten van de kaken. Oedeem is een zwelling die wordt veroorzaakt door een abnormale hoeveelheid vocht in weefsels Retinale occlusie: Verstopping van bloedvaten van netvlies. De retina (netvlies) is het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog die bedekt is met kegeltjes en staafjes om goed te kunnen zien. Het netvlies heeft om goed te functioneren bloed nodig waarin voeding en zuurstof zit. Tevens voert het bloed afvalstoffen uit de retina af Voor hypertrofie: Voer Occlusie Training uit door de reguliere isolatie oefeningen voor armen (biceps, triceps en onderarmspieren) en benen (quadriceps, hamstrings en kuitspieren) uit te voeren op 20-50% van het 1RM met een manchet die de bloedtoevoer beperkt in plaats van 70-90%. Voer 2-3x per week per oefening 3-4 series uit van 60-70.

Wat is veno-occlusive disease (VOD)? Mijn Gezondheidsgid

Occlusie zelden boosdoener bij TMD Prof. dr. Frank Lobbezoo is een van de twee redacteuren van het boek Occlusie en Articulatie dat binnenkort verschijnt, maar heeft nogal een verrassende boodschap voor zijn lezers: Zo belangrijk is occlusie helemaal niet Alle iLive-inhoud wordt medisch beoordeeld of gecontroleerd op feiten om zo veel mogelijk feitelijke nauwkeurigheid te (dit betekent niet alleen een fysiologische verandering, Bij gebrek aan gekwalificeerde medische zorg veroorzaakt mesiale occlusie bij volwassenen niet alleen veranderingen in het gezichtsskelet,. Een voorbeeld van collaterale circulatie bij een patiënt met een volledige occlusie van de a. femoralis communis, a. femoralis superficialis en a. femoralis profunda, ziet u op de begeleidende figuur. Door de vele collaterale wordt het distale deel van de a. femoralis profunda gevoed Bijlage Rapport Occlusie van het linker hartoor bij atriumfibrilleren Zorginstituut Nederland concludeert dat deze behandeling omschreven als: zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden (zie artikel 2.4, eerste lid Bzv). Verder moet worden getoetst of de interventie waarbij een score van > 3 een hoog risico betekent De behandeling van een vernauwde halsslagader. De behandeling van een vernauwde halsslagader kan met medicijnen en/of een operatie plaats vinden. Wat voor u de meest zinvolle behandeling is hangt af van de ernst van de vernauwing, uw lichamelijke conditie en uw leeftijd. Berusten uw klachten op een TIA dan krijgt u in ieder geval.

Betekenis Occlusie

TTP is een acuut ontstane levensbedreigende ziekte waarbij overal in het lichaam kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes. De organen die dit betreft gaan daardoor minder goed functioneren. Dit zijn vooral de nieren en de hersenen, maar eigenlijk kan de functie van elk orgaan uitvallen. De ziekte gaat vaak gepaard met koorts Binnen de functionele anatomie zijn er verschillende lichaamsvlakken en plaatsaanduidingen die gebruikt worden om de plaats van een orgaan, ten opzichte van andere lichaamsstructuren aan te geven. Zo kan je bijvoorbeeld van de naam van een spier, afleiden waar deze spier zich bevindt (ten opzichte van andere spieren) Occlusie kan noodzakelijk zijn om een beter therapeutisch resultaat te bereiken. 4.2 Dosering en wijze van toediening . Afhankelijk van de aard van de aandoening kan 1 tot 4 maal per dag een kleine hoeveelheid emulsie op de huid worden aangebracht. Na verbetering van de symptomen kan worden volstaan met een eenmaal daagse applicatie ¥ Occlusie Uit de zorglijn Gnathologie, zorgeenheid Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, divisie Heelkundige Specialismen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht Datum van acceptatie: 11 mei 2005 Adres: Dr. M.H. Steenks UMCU Postbus 85060 3508 AB Utrecht m.h.steenks@med.uu.n belangrijke lokaliserende betekenis. Na uitsluiting van Zijn verdere medische voorgeschie-denis en familie-anamnese waren niet bijdragend en er waren geen intoxicaties of vasculaire risicofactoren. Wij zagen een niet-zieke man met lichaamstemperatuur ernstige stenose of occlusie

Als je in de tandartsstoel ligt en de tandarts voert de controle uit, dan hoor je als het goed is louter de opmerking dat het er prima uitziet, maar af en toe kan het je ook duizelen van de termen die je om de oren vliegen. Wat betekenen al die termen nu eigenlijk Voorwaarden voor liesoperatie. Behandeling via de lies is alleen mogelijk als: De slagaders in de lies niet te bochtig zijn. Er genoeg plek is bij het aneurysma, om de prothese vast te maken. De operatie duurt ongeveer 2 uur. Voor deze ingreep is plaatselijke of volledige narcose nodig afkorting betekenis a arterie A anamnese A fem +/+ arteria femoralis pulsaties palpabel CTO chronische totale occlusie CTS cubital tunnel syndroom CTV clinical target volume CV cardioversie EMD elektronisch medisch dossier EMG elektromyografie ENG elektronystagmografie EOS early onset sepsi

Occlusie betekenis en definiti

Uw ruggenmerg loopt door dit kanaal en is een bundel van zenuwen. Bij een stenose ontstaat er een vernauwing van het wervelkanaal waardoor de zenuwen worden bekneld. Stenose wordt ook wel kanaalstenose genoemd. Stenose komt meestal voor in de rug, dit heet een lumbale stenose. De kanaalvernauwing kan ook in uw nek voorkomen, zie stenose in de nek Mw. Drs J.M. Hendriks, vaatchirurg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam. Mw. Drs. M.A. de Booys, voormalig consulent van voorheen de Vereniging van Vaatpatiënten (nu De Hart&Vaatgroep), Bilthoven. Illustraties Peter van Hugten (omslag) Roger Trompert, Medical Art | www.medicalart.nl ISBN: 9075009151 Deze brochure is te bestellen bij: De Hart. Dit betekent minder pijnklachten, geen toename van het aantal nabloedingen en minder occlusies van de a. radialis. 5 Evaluatie. Op de CCU van het Academisch Medisch Centrum is een nieuw protocol in de maak voor het gebruik van de TR-band. Met behulp van de Barbeau-test bepalen we de hoeveelheid lucht voor inflatie Bij angina pectoris heb je pijn op de borst. Die pijn komt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt. Lees alles over angina pectoris Visus-woordenboek: Medische termen rond oog & zien. Hieronder volgt een tabel met verklarende termen rond het thema blindheid/slechtziendheid. Een A-patroon geeft bij een latent convergent scheelzien (esotropie) een vermindering van de hoek bij naar beneden kijken en een vermeerdering bij naar boven kijken

Veno-occlusieve ziekte (VOD) AMC Hematologi

Volledige occlusie van het coronairvat veroorzaakt transmurale ischemie, wat op het electrocardiogram (ECG) zichtbaar is als ST-elevatie. Men spreekt dan van een ST-elevatie-myocardinfarct: STEMI. Bij niet-volledige of intermitterende occlusie ontstaat géén ST-elevatie (non-ST-elevatie) Dat betekent dat de medische crème ervoor zorgt dat: Je beschadigde huid niet uitdroogt; Je huidbarrière optimaal herstelt; Al na 2 uur zit je vochtbalans weer op het niveau van een gezonde huid (wetenschappelijk bewezen). Die snelle werking dankt ALHYDRAN aan zijn unieke dubbelfunctie: Vochtig maken (hydrateren) Vochtig houden (occlusie Occlusie Prothetische tandheelkunde Uit 1 de vakgroep Orale Func-tieleer van het Universitair Medisch Centrum Sint Rad-boud in Nijmegen en 2 het WHO Centrum Tandheelkun-de in Nijmegen. Datum van acceptatie: Het betekent ook dat de vervanging van afwezige molaren bi

CVA, beter bekend als een beroerte of 'attack, is een verstoring van de doorbloeding van de hersenen. Dat gebeurt door een bloeding of door een infarct (zuurstoftekort door afsluiting van een bloedvat). CVA is een niet aangeboren hersenaandoening. Er zijn 2 soorten CVA Plaatsing van een coronaire stent -. wat kunt u verwachten bij de ingreep. De stentprocedure wordt uitgevoerd in een ziekenhuiskamer met specialistische apparatuur; deze kamer heet de hartkatheterisatiekamer (of cathlab). De ingreep wordt uitgevoerd door een interventiecardioloog, een arts die gespecialiseerd is in dotteren en het plaatsen. In de persoon van een medisch adviseur kan inzage verkregen worden in - opheffen van kleine occlusie- en articulatiestoornissen; worden beschouwd (in de betekenis van volledige behandeling). De kaakchirurgische ingreep of verrichting, gericht op die pseudo Vernauwing of afsluiting beenslagader. Nauwe bloedvaten kunnen pijn in het been geven. Pijn/kramp als u een eindje loopt heet etalagebenen. De pijn kan ook 's nachts komen. U kunt de doorbloeding in uw been verbeteren met: niet roken, veel bewegen en gezond eten. Bij etalagebenen helpt looptraining bij een fysiotherapeut goed Dit kan een gevolg zijn van een occlusie van de arteriële bloedtoevoer, door bijvoorbeeld een stolsel, maar kan ook optreden als complicatie van een mechanische ileus. Ook trombose van de vena mesenterica superior of inferior kan, bij het ontbreken van voldoende collateraalvorming, zorgen voor verhoogde retrograde druk, darmwand verdikking en uiteindelijk een verminderde darmperfusie (fig. 40)

Eylea (aflibercept) is een voorgeschreven medicijn dat wordt gebruikt om bepaalde oogaandoeningen te behandelen. Het wordt toegediend als een injectie in het oog. Lees meer over bijwerkingen, alternatieven, dosering en meer Oogartsen speculeren dat hij een centrale retinale veneuze occlusie (CRVO) had gehad, wat een verstopping in de belangrijkste retinale ader betekent, met als gevolg bloedingen en schade. Ze baseren deze theorie deels op het feit dat Wilson een hoge bloeddruk had, een risicofactor voor CRVO Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is a rare form of pulmonary hypertension caused by progressive blockage of the small veins in the lungs. The blockage leads to high blood pressures in the arteries of the lungs, which, in turn, leads to heart failure.The disease is progressive and fatal, with median survival of about 2 years from the time of diagnosis to death Behandeling van de onderliggende ziekte: in het geval van veneuze beenzweren betekent dit dat de veneuze ziekte moet worden behandeld. Medische compressiekousen worden gebruikt als ziektemodificerende behandeling. Oplossingen om doeltreffend te voorkomen dat de ziekten terugkeren Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom 1994 Voorwand infarct met reanimatie CABG 2006 Chronisch hartfalen (NYHA III